KİTAP İSMİ:            FATİHA SURESİNİN TEFSÎRİ
 MUALLİF:               Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ
 Gönderildiği Tarih:  2013-05-10 19:46:17