บ้านที่ส่องสกาว-บ้านสุสาน

بسم الله الرحمن الرحیم
 
จุดเด่นของบ้านที่มีการอัญเชิญอัลกุรอาน

ท่านนบีมุฮัมมัดเคยกล่าวรณรงค์ให้ทราบถึงความสำคัญของการอัญเชิญอัลกุรอานไว้ว่า

نوّروا بیوتکم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبوراً

"พวกท่านจงทำให้บ้านสว่างไสวด้วยการอัญเชิญอัลกุรอานเถิด และอย่าปล่อยให้บ้านท่านกลายเป็นสุสาน"

หมายความว่า ดังที่ชาวโลกได้รับประโยชน์จากดวงจันทร์และดวงดาวที่ส่องสกาวบนท้องฟ้าฉันใด ชาวฟ้าก็จะได้รับประโยชน์จากแสงที่ส่องสกาวจากบ้านเรือนบนที่มีการอัญเชิญอัลกุรอานฉันนั้น ดังที่ท่านอิมามมูซา อัลกาซิม อิมามท่านที่แปด ได้กล่าวไว้ว่า "ชาวฟ้าจะจ้องมองบ้านที่มีการอัญเชิญอัลกุรอาน เสมือนชาวภาคพื้นดินแหงนมองดวงดาวที่สุกสกาวบนท้องฟ้า"

ด้วยเหตุนี้เอง ที่เราควรจะเปล่งแสงจากบ้านเรือนของเราด้วยการอัญเชิญอัลกุรอาน

ส่วนการที่ไม่ควรปล่อยให้บ้านของเราแปรสภาพเป็นสุสานนั้นก็เพราะเหตุที่ว่า ผู้ที่ไม่สนใจอัลกุรอานนั้น ไม่ต่างอะไรไปจากซากศพ แน่นอนว่าสถานที่เฉพาะของซากศพก็คือสุสานนั่นเอง