Jina la kitabu:              DINI YA KWELI YA MWENYEZI MUNGU
 Mwandishi:                 D.K.T ABUU AMIYNA
 Tarehe ilioingizwa:   2010-03-15 16:08:52