Jina la kitabu:              HADITH ZA MTUME s.a.w.w.NA MA-IMAMU a.s.V0L 2
 Mwandishi:                 AMIRALY M.H.DATOO
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-16 15:02:15