Jina la kitabu:              MFALME WA UVUMILIVU
 Mwandishi:                 Sayyid Ali Naqi Saheb
 Tarehe ilioingizwa:   2010-07-29 11:00:59