Jina la kitabu:              MOTO NA PEPO
 Mwandishi:                 Amiraly M. H. Datoo
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-03 16:35:28