Jina la kitabu:              JAWABU KWA WAPINGA MAULIDI
 Mwandishi:                 SEHIKH ABILLAHI NAASIR
 Tarehe ilioingizwa:   2010-06-16 12:29:14