Jina la kitabu:              USHIA
 Mwandishi:                 Sayyid Muhammad Mahdi Shiraz
 Tarehe ilioingizwa:   2010-06-01 12:31:13