Jina la kitabu:              UKWELI WA USHIA
 Mwandishi:                 Sayyid Swaadiq Shirazy
 Tarehe ilioingizwa:   2010-05-06 10:23:25