Jina la kitabu:              MAHOJIANO BAINA YA MLAHIDI NA IMAMU JA'FAR SADIQ (A.S.)
 Mwandishi:                 Sheikh Tabarsiy
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-14 14:38:30