FADHILA ZA SAYYIDNA ALI (A.S)

 
MWANZO WA KITABU


KIMEANDIKWA NA: NAJMUDDIIN SHARIF AL-ASKARIY

KIMETARJUMIWA NA: SAYYID MUHAMMAD MAHDI AL-MUUSAWIY


Kimetolewa na:
BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
P.O. BOX 20033
DAR ES SALAAM - TANZANIA
TEL: 2120111 / 2112420 FAX: 2116550
EMAIL: bilal@cats-net.com / bilal@raha.com
WEB: bilalmission.org


Haki za kunakili imehifadhiwa na:
Bilal Muslim Mission of Tanzania


ISBN 9976 956 46 0


Toleo la kwanza 1972, Nakala 3000
Toleo la Pili 1989, Nakala 2000
Toleo la Tatu 2007, Nakala 2000


Kimeandikwa na Kuchapishwa na:
BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
P.O. BOX 20033
DAR ES SALAAM - TANZANIA
TEL: 2120111 / 2112420 FAX: 2116550
EMAIL: bilal@cats-net.com / bilal@raha.com
WWW: bilaltz.org