Jina la makala:          MAKUNDI YA WANAADAMU SIKU YA KIAMA
       Mwandishi:                NDUGU ZETU WA KIISLAMU
      Tarehe ilioingizwa:   2013-06-05 05:42:18