هدايتگران راه نور - زندگانى امام حسين (عليه السلام)

آية الله سيد محمد تقى مدرسى
 

پيشگفتار

الحمد للَّه، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين.
مسلمانان امروز بيش از هر روز ديگرى به نور و هدايت نيازمندند. آنان درشبى تاريك و در بيابانى بى‏كرانه اسير توفانهاى مرگبار شده‏اند. راهها به‏بن‏بست ختم شده و مردم به پراكندگى دچار آمده‏اند و نمى‏دانند چه بايدبكنند؟
مسلمانان، امروزه به نور و هدايت محتاجند امّا به همين اندازه نيز از كانون‏نور و هدايت فاصله گرفتند. وضع آنان چنين است كه مى‏بينيم. آنها در برابرافكار و انديشه‏هاى وارداتى فاقد چنان آگاهى و هوشيارى هستند كه از نظرفكرى بايد پيوسته آنان را تغذيه كرد. اينان تعاليم دين خود را نمى‏شناسند و به‏ديدگاههاى روشن آن كه زاده سالهاى تجربه است، آگاهى ندارند. اينان‏نمى‏دانند كه دينشان يگانه آيينى است كه مى‏تواند امّت را از قعر اين پرتگاه به‏قلّه بلندى كه انتظارش را دارند برساند.
آنچه در اين كتاب آمده نمونه‏اى زنده براى اثبات اين ادّعاست. اينك‏بينش و آگاهى خود را از بزرگترين راهبر مسلمانى كه خداوند او را پيشواوهدايتگر مردمان گردانيده، فرابگيريم. بنگريم تا چه اندازه ا ز بينش پرثمرامام حسين‏عليه السلام برخورداريم و آنگاه با خود بينديشيم كه آيا همين مقدار كافى‏است؟! من گمان نمى‏كنم كه صفحه‏اى تازه و افزون بر آنچه كه در كتابهاى‏پيشين آمده، بر زندگى امام حسين‏عليه السلام اضافه كرده باشم. حتّى مى‏توان گفت،سطرى بر آنچه پيش از اين گفته و نوشته‏اند، نيفزوده‏ام. حتّى گمان نمى‏كنم كه‏تاكنون كتابى به اين ايجاز، به تمام ابعاد زندگى آن‏حضرت پرداخته باشد. امّا بااين همه بر اين باورم كه نود ونُه در صد از خوانندگان اين كتاب از آنچه در اين‏مختصر مى‏خوانند، به شگفتى خواهند افتاد. و اين خود نشان غفلت مسلمانان‏از نورى است كه شديداً امروزه بيش از هر زمان ديگرى بدان نيازمندند.
اينك سخن را كوتاه مى‏كنم تا همگام با هم زندگى شكوهمندانه اين‏شخصيّت بزرگ اسلام را از نظر بگذرانيم.
محمّدتقى مدرّسى‏
نام: حسين‏
پدر و مادر: امام على بن ابيطالب و حضرت فاطمه زهرا
شهرت: سيد الشّهداء
كُنيه: ابا عبداللَّه‏
زمان و محلّ تولّد: سوّم شعبان سال 3 هجرت در مدينه‏
زمان و محل شهادت: روز عاشوراى سال 61 ه. ق در كربلاء در سن 57 سالگى.
مرقد شريف: در كربلاء مقدّس.
دوران زندگى: در چهار بخش:
1 - عصر رسول خداصلى الله عليه وآله (حدود 6 سال)
2 - دوران ملازمت با پدر (حدود 30 سال)
3 - ملازمت با بردارش امام حسن (حدود ده سال)
4 - مدت امامت: ده سال‏