سخنرانى پنجم : اهميت تبليغات

قال الله تعالى فى كتابه : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا(150).
امشب با تاييدات ربانى و عنايات سبحانى و كمك پروردگار موضوع و مطلب ديشبى را تعقيب و دنبال نموده و مطالبى در پيرامون و اطراف تبليغات و آثار و نتايجى كه از آن گرفته مى شود، به محضر آقايان محترم و شنوندگان ارجمند تقديم داشته اميد است اين عرايض و سخنان در اعماق جان حضار محترم تاءثير نموده تا گام چندى به طرف سعادت و خوشبختى برداريم .

اهميت تبليغات
يكى از موضوعات و امورى كه در جامعه هاى ديروزى و امروزى اثر گذاشته و مى گذارد و كارهاى نيك و شايسته را در انظار مردم دنيا زشت و قبيح معرفى كرده و جلوه مى دهد و كردار و اعمال ضد انسانى را فضيلت و امتياز نشان مى دهد موضوع تبليغات است .
لذا جامعه امروزى بيشتر از جامعه ديروزى به اين موضوع ارزش قائل شده و اهميت داده است زيرا اكثر منافع مادى و يا معنوى خودشان را در اين راه تشخيص داده و به دست آورده اند.
شما اگر كيفيت و چگونگى ترويج دخانيات را به نظر بياوريد، مطلب فوق را تصديق خواهيد فرمود زيرا در اوائل و ابتدا كه دولت هاى استعمارگر مى خواستند دخانيات را بين مردم رواج دهند، بيشتر از قيمت و ارزش ‍ واقعى آن ، نقود و يا پول رايج مملكت توى پاكت هاى دخانيات مى گذاشتند و مردم به جهت استفاده اى كه داشتند، خريدارى مى نمودند و پس از آن مى گفتند چه مانعى دارد كه تا حدود دريافت مزه و طعم مصرف كنيم ؟
مردم به تدريج از اين راه به دخانيات معتاد شدند وقتى كه فهميدند مردم عادى شده و ديگر نمى توانند دخانيات را ترك كنند، پول ها را از جعبه برداشتند و با اين نقشه هاى شيطانى اموال و ثروت ملت را غارت كرده و اجسام و ابدانشان را به امراض گوناگون دچار و گرفتار نمودند.
در ضرر دخانيات همين بس است كه اگر جرم دخانيات را - كه در نى سيگار و چپق جمع شده است - به دهان مار و افعى بگذارند فورا افعى خشك شده و مى ميرد و لكن چنانكه گفته اند اگر سر او را ببرند ممكن است تا چند روزى جان ندهد(151).
و همچنين در عصر و زمان ما خودمان آشكارا مى بينيم چيزها و كالاهائى كه صددرصد به ضرر ملت و جامعه انسانيت است با چه وسايل و با چه وعده و نويدها در ميان مردم معمول و رايج نموده و تبليغ مى نمايند.
و نيز مشروبات الكلى يا فيلمهاى مضر جامعه بشريت و انسانيت يا عكسها و تصويرهاى لخت و عريان كه در انتشارات و مجله ها و مطبوعات منعكس ‍ مى سازند و در اختيار مردم مى گذارند، اخلاق و روحيات همه مردم به ويژه جوانان و نسل آينده را منحرف و فاسد بار مى آورند و به امراض جسمانى و روحانى مبتلا و گرفتار مى نمايند.
يك عده براى اغراض شخصى و منافع فردى با نقشه هاى عجيب و غريب و به رنگهاى گوناگون مايه فساد را كه بايد نامش را حقيقتا ام الفساد گذاشت ، بنام «تمدن» و «روشن فكرى»! تبليغ و ترويج نموده و به اين وسيله حيثيات و آبروى مردم را به خطر مى اندازند و از اين راه چه اموال سرشار و ثروتهاى كلان كه جمع آورى نمى نمايند؟
آثار و نتايج بدى كه از اين مراكز فساد و منابع فحشا و منكرات عايد جامعه هاى بشرى و مردم دنيا مى شود، براى هيچ كس پنهان و مخفى نمى باشد.

حقايقى كه بوسيله تبليغات تحريف مى شود
و نيز تبليغات سوء گاهى به حدى مى رسد كه امكان دارد در اثر و نتيجه تبليغات مسموم و راهنمائيهاى كج و غلط كسانى را كه فوق العاده و بسيار به افراد جامعه انسانيت علاقه مند و مشفق و مهربان مى باشند و به مصالح و منافع يا مفاسد و ابتلاءات جامعه بشرى دانائى و آگاهى دارند و هميشه هم و غم و سعى و كوشش شان اين است كه راه را از چاه و سعادت را از شقاوت و نيك بختى را از بدبختى معرفى نموده و نشان بدهند و دائما در ترقى و پيشرفت جامعه بشريت قدمهاى مثبت و گامهاى ارزنده بردارند و نهايت آمال و آرزوهاى خويش را در اين مى دانند كه قافله انسانيت را به سر منزل مقصود و هدف حقيقى و واقعى خود برسانند، آنان را در انظار افكار مردم جهان خائن ترين و مضرترين افراد ملت و جامعه بشريت قلمداد نموده و نشان دهند.
چنانچه همين مطلب در اوايل بعثت رسول گرامى اسلام رخ داده و اتفاق افتاد.