PERUMPAMAAN DALAM Al-QUR'AN
DAFTAR ISI
Prakata
Perlunya Al-Qur'an dan Bulan Ramadhan
Perumpamaan Pertama: Orang-orang munafik
Perumpamaan kedua: Gambaran lain kaum munafikin
Perumpamaan Ketiga: Orang-Orang Kafir
Perumpamaan Keempat: Infak
Perumpamaan Kelima: Infak yang Disertai Kata-Kata dan Caci Maki
Perumpamaan Keenam: Infak yang Sesuai
Perumpamaan Ketujuh: Akibat Sebuah Berbuatan
Perumpamaan kedelapan: Makanan Riba
Perumpamaan Kesembilan: Penciptaan Isa bin Maryam yang Mencengangkan
Perumpamaan Kesepuluh: Infak Orang-Orang Kafir
Perumpamaan Kesebelas: Kufur dan Imam
Perumpamaan Keduabelas: Melapangkan Dada
Perumpamaan Ketigabelas: Mabda` dan Ma`ad
Perumpamaan Keempatbelas: Negri Yang Baik
Perumpamaan Kelimabelas: Ulama Yang Menyimpang
Perumpamaan keenambelas: Masjid Dharar
Perumpamaan Ketujuhbelas: Dunia yang Sementara
Perumpamaan kedelapanbelas: Orang Kafir dan Orang Mukmin
Perumpamaan Kesembilanbelas: Mereka yang Berdo`a Kepada Selain Allah
Perumpamaan Keduapuluh: Hak dan Batil
Perumpamaan Keduapuluh Satu: Ketaqwaan Memperkenankan Masuk Surga
Perumpamaan Keduapuluh Dua : Amal-Amal Orang Kafir
Perumpamaan Keduapuluh Tiga dan Keduapuluh Empat: Kalimat Yang Baik dan Kalimat Yang Buruk
Perumpamaan keduapuluh Lima: Allah Memiliki Perumpamaan yang Maha Tinggi
Perumpamaan Keduapuluh Enam: Hamba Berhala dan Hamba Allah
Perumpamaan Keduapuluh Tujuh: Mukmin dan Musyrik
Perumpamaan Keduapuluh Delapan: Para Pemula Pemeluk Islam
Perumpamaan Keduapuluh Sembilan: Kufur Nikmat
Catatan Kaki: