Kesimpulan

Tawhid - Asas Ajaran Islam

Allah sebagaimana difahami oleh mazhab khalifah:

i) Dia mempunyai wajah, kaki dan tangan dan organ

ii) Dia bersemayam di Arasy, dan tubuhnya melebihi tempat dudukNya sebanyak empat jari di semua sudut (lebih besar daripada tempat dudukNya)

iii) ArasyNya di atas lapan ekor kambing

iv) ArasyNya berbunyi bergemerincing di bawah berat tubuh Allah seperti kekang kuda yang bergemerincing ketika diduduki oleh sipenunggang!

v) Pada suatu ketika, Dia turun ke langit dunia dan menyeru makhluk-makhlukNya supaya berdoa memohon keampunan!

vi) Dia akan hadir pada Hari Akhirat, kali pertama dengan wajah yang tidak dikenal dan kemudian dengan wajah yang dikenal!

vii) Ada di kalangan orang-orang beriman akan mengenal Tuhan mereka apabila mereka melihat betisNya

viii) Allah akan melawat orang-orang beriman secara individu, dan bercakap dengan mereka di Syurga

Mereka Menamakannya Tawhid:

Ibn Khuzaimah, salah seorang tokoh terkemuka mazhab ini telah menyusun hadith-hadith yang menyokong aqidah di atas dan menamakan kitabnya dengan nama "Kitab Tawhid"!

Bukhari dalam "Sahih" juga mempunyai satu bab yang meriwayatkan hadith-hadith di atas dan menamakannya dengan "Kitab al-Tawhid."

Begitu juga Muslim dalam "Sahih" juga mempunyai "Kitabul Iman!"

Hadith-hadith ini kebanyakannya datang dari Abu Hurairah dan gurunya Ka'b al-Ahbar yang menyisipkan pemikiran Yahudi tentang Tuhan. Lantaran itu, kami mengkelaskan hadith-hadith tersebut sebagai hadith sisipan Israiliyyat. Sebagai kesannya, mazhab khalifah telah mengambil fahaman anthropomorphic (memberikan bentuk dan perwatakan manusia kepada Tuhan), dan memberikan pengertian literal kepada ayat-ayat Qur'an yang bersifat mutasyabihaat.

Mazhab Ahlul Bait AS

Mazhab Ahlul Bait AS telah mengajar kita bahawa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Dia Esa, tidak ada anggota, tangan dan kaki, tidak ada ruang atau had batasan boleh di kaitkan kepadaNya. Ahlul Bait AS telah menerangkan pengertian yang sebenar ayat-ayat Qur'an dan Hadith Nabi SAWAW dan membersihkan segala pengertian yang salah dari sebarang pengaruh ajaran Yahudi dan Kristian.

Ulama dari mazhab Ahlul Bait AS telah mengambil riwayat-riwayat daripada Ahlul Bait AS dalam karya-karya mereka seperti kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadith. Hasilnya ajaran asli Islam sentiasa terpelihara.

Kini, amatlah jelas sekiranya usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak pernah jemu tidak dilakukan oleh Imam-imam Ahlul Bait AS dan para pengikut mereka, maka aqidah Tawhid yang asli pasti akan hilang. Secara bertentangan maka segolongan ulama Muslim akan terperangkap kepada ajaran-ajaran Tawhid yang jauh dari ajaran Islam yang sebenar.

Amat beruntung sekali, kita menjadi para pengikut Ahlul Bait AS. Mereka telah menyelamatkan kita daripada ajaran yang bertentangan dengan konsep tawhid yang sebenar. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan memetik beberapa ayat dari Ziarah Jami'ah:

"Salam ke atas kalian, Wahai Ahlul Bait Nabi, pemegang khazanah ilmu pengetahuan!

"Salam ke atas para pemimpin jalan kebenaran, dan penyuluh ketika dalam kegelapan,

"Salam ke atas kalian yang menyeru kepada Allah, dan kepada kalian yang berpegang kepada Tawhid yang asli,

"Allah memilih kalian sebagai pembantu ke jalanNya, penafsir wahyuNya, dan tiang-tiang kepada TawhidNya,

"Kalian mengajak orang ramai kepada jalanNya dengan bijaksana dan dakwah yang indah,

"Semoga Allah akan menguatkan imanku, selagi aku hidup, di atas walimu, cinta, dan agamamu,

"Dan meletakkan diriku di kalangan mereka yang mengikuti bimbinganmu, jalanmu dan mendapat manfaat daripada petunjukmu."