Bab 5: "Kaki Allah" dan "BetisNya"

Dalam kitab Tawhid Ibn Khuzaimah, beberapa hadith 'kaki' Allah telah telah disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadith-hadith ini juga boleh didapati dalam kitab Hadith Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmudzi, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab tafsir seperti al-Tabari, Ibn Katsir dan Suyuti.

Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAWAW:

"Syurga dan neraka bertengkar, masing-masing ingin membuktikan siapakan yang lebih hebat daripada yang lain.

"Neraka berkata:

"Aku mempunyai keistimewaan dengan masuknya orang-orang yang sombong dan berkuasa."

"Syurga berkata:

"Aku tidak tahu mengapa hanya orang yang lemah dimasukkan ke dalamku."

"Maka Tuhan berfirman kepada syurga:

"Engkau adalah rahmatKu, dan melalui engkau Aku menunjukkan rahmat kasih-sayangku terhadap hamba-hambaKu."

"Dan kemudian Dia berfirman kepada neraka:

"Engkau adalah kemarahanKu, dan melalui engkau Aku menghukum orang-orang yang akan Aku kenakan hukuman. Setiap daripada kalian akan dipenuhi."

"Tetapi neraka tidak akan penuh, maka Allah memasukkan kakiNya ke dalamnya (neraka).

"Kemudian neraka berkata:

"Cukup! Cukup!

"Maka dengan cara ini neraka akan penuh, kerana Allah tidak menyalahkan sesiapapun.

"Maka kepada syurga pula, Dia akan masukan makhluk yang baru untuk memenuhkannya."

"Betis" Allah

Dalam Sahih Bukhari, Mustadrak oleh al-Hakim, Tafsir Tabari, Ibn Kathir dan Suyuti, kami dapati hadith-hadith yang menyentuh tentang "betis" Allah. Dalam ayat berikut:

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa." (Al-Qalam: 42)

"Abu Saeed, salah seorang sahabat Nabi SAWAW berkata beliau mendengar Nabi SAWAW berkata:

"Tuhan Kami akan menyingkapkan betisNya, kemudian setiap orang Mukmin dan mukminah akan berlutut di hadapanNya, kecuali mereka yang menyembahNya di muka bumi hanya untuk menunjuk-nunjuk atau untuk menarik minat orang lain supaya suka kepadanya maka mereka ini tidak akan dapat melutut dan akan kekal dalam keadaan tegak berdiri."

Hadith ini telah diriwayatkan secara terperinci oleh Bukhari dalam Bab Tawhid; kami kutip secara ringkas di sini:

"Akan diseru pada Hari Pembalasan:"Setiap orang akan berbaris di belakang sembahan-sembahan mereka. Maka orang ramai akan berkumpul di belakang tuhan-tuhan mereka kecuali penyembah-penyembah Allah akan tetap teguh berdiri menungguNya.

"Kemudian Allah akan muncul dan bertanya kepada mereka:

"Adakah anda mempunyai satu tanda pengenalan di antara kamu dengan Allah yang akan membolehkan kamu mengenaliNya?"

"Ya, mereka akan berkata:"Betis".

"Kemudian Allah akan menyingkapkan betisNya, apabila melihat hal ini orang-orang Mukmin akan sujud dan akan mengikutNya ke syurga."

Maka sudah pasti banyak persoalan akan timbul dalam fikiran kita selepas membaca hadith di atas:

a) Apakah tanda pengenalan itu betis Allah?

b) Bilakah pula para ulama mazhab khalifah pertama kali melihat betis itu supaya dengan ini mereka berharap dapat mengenalinya pada Hari Pembalasan sebagai tanda pengenalan?

c) Jika mereka telah pernah melihatnya di dunia, maka bagaimanakah bentuknya?

d) Bagaimanakah pula saiznya?

Penjelasan Daripada Mazhab Ahlul Bait AS:

Marilah kita memetik ayat berikut:

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa." (Al-Qalam: 42)

Obaidah bin Zararah berkata:

"Aku bertanya kepada imam Ja'far al-Sadiq AS tentang maksud ayat ini. Beliau AS meletakkan tangan pada betisnya, menyingkapkan kain yang menutupinya, meletakkan tangannya pada kepala dan berkata:

"Segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi."

Syaikh Sadooq berkata tujuan Imam AS melakukan perkara itu adalah untuk menyampaikan maksud bahawa Allah SWT adalah Maha Suci dan jauh daripada mempunyai kaki atau betis.

Seorang daripada sahabat Imam AS bernama Muhammad bin Ali Halabi bertanya tentang makna betis disingkap. Kali ini Imam AS memberikan jawapan terperinci. Beliau AS berkata:

"Segala Puji bagi Allah Yang Maha Berkuasa!"

Kemudian Imam AS membacakan ayat tersebut dengan lengkap:

"….dan mereka dipanggil untuk bersujud maka mereka tidak berkuasa; (di dalam keadaan) berpandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) di seru untuk bersujud, dan mereka (ketika itu) dalam keadaan sejahtera. (al-Qalam:42 - 43)

Imam AS berkata:

"Ayat ini bersifat mutasyabihaat (metapora) menunjukkan satu keadaan yang paling sukar. Ia menjelaskan bagaimana pada Hari Pembalasan manusia akan diselubungi dengan malu dan kehinaan, tidak mempunyai alasan lagi untuk diperkatakan. Ayat-ayat ini apabila dibaca keseluruhan akan menjelaskan makna mutasyabihaat yang sebenarnya (bagi frasa betis disingkapkan)."

Shaykh Sadooq dalam kitabnya Tawhid mejelaskan lebih lanjut:

"Apabila Imam AS berkata:"Maha Suci Yang Maha Berkuasa (Allah)", dan kemudian mengangkat kain yang menutupi betisnya, ia menunjukkan bahawa Allah adalah Maha Suci daripada mempunyai sebarang anggota! Perkataan 'betis disingkap' tidak boleh diambil maknanya secara literal."

Pengertian "Betis disingkap' Dalam Sastera Arab:

Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAWAW:

"Apabila kamu tidak dapat memahami al-Qur'an, carilah penjelasannya daripada sastera Arab. Penggunaannya dalam sastera akan menjelaskan makna ayat tersebut. Tidakkah anda mendengar penyair Arab berkata:"QAMATIL HARBU BINA ALA SAQIN".

"Perang telah bermula dengan segala kesulitan dan kesusahan…"

Maka maksud 'betis disingkapkan' dalam ayat tersebut menunjukkan kesulitan yang teramat sangat, malu, dan tekanan perasaan yang keterlaluan akan terdedah pada hari itu.

Raghib Isfahani dalam kitabnya Mufradatul Qur'an telah memberikan makna yang sama untuk ayat tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Abbas. Demikian juga ilmuan Mesir telah menyokong tafsiran berkenaan dalam kitabnya "Mu'jam Al-Fadh al-Qur'an al-Karim."

Maksud seperti itu telah difahami di kalangan orang-orang Arab dan para ulama mereka sepanjang abad ke-14. Malangnya amat sedih sekali mazhab khalifah telah memilih riwayat dari Abu Hurairah dan orang-orang yang sepertinya untuk mendakwa Allah SWT mempunyai anggota kaki dan tangan.

Kata kerja dalam ayat tersebut adalah dalam bentuk pasif yang bermakna 'betis akan disingkap'…Namun kita dapati para ulama mereka memilih kata kerja dalam ayat tersebut dalam bentuk aktif. Maka ayat itu berbunyi:"Allah akan menyingkap betisNya."

Kesimpulannya dapat kita katakan:

1. Mazhab ini yang jauh daripada Ahlul Bait AS telah menyalahtafsirkan al-Qur'an.

2. Mereka telah mengaitkan hadith palsu kepada Nabi SAWAW.

3. Mereka telah memperkenalkan fahaman anthromorphisme kepada umat Islam.

Kita amat terhutang budi kepada Ahlul Bait AS yang telah berusaha bersungguh-sungguh memelihara ajaran Islam yang tulen dan juga memelihara makna sebenar ayat-ayat Qur'an dan Hadith.

Segala pujian bagi Allah SWT! Kini kita mengetahui Allah SWT tidak berbentuk, tidak mempunyai tubuh, tidak mempunyai anggota. Kerana apabila Dia mempunyai tubuh badan, maka wajarlah Dia mempunyai tempat tinggal! Marilah kita mengkaji lebih lanjut bahaya yang timbul akibat daripada ajaran mazhab khalifah tersebut!

Catatan Kaki:

Tafsir al-Suyuti, hlm. 6/25.