DAFTAR ISI

Pengenalan I: Pengaruh Kepercayaan Yahudi dan Kristian Ke Atas (Aqidah) Umat Islam - halaman 2

Pengenalan II: Pengertian Sebenar Istilah Yang Samar (mutasyabihat) Dalam al-Qur'an

Bab 1: Tentang "Bentuk" Allah

Bab 2: 'Wajah' Allah

Bab 3: 'Mata' Allah

Bab 4: 'Tangan' Allah

Bab 5: 'Kaki Allah Dan 'Betis'Nya

Bab 6: 'Arasy' Allah

Bab 7: 'Kediaman' Allah

Bab 8: Allah Di Belakang Tabir

Bab 9: Melihat Allah

Bab 10: Bertemu Allah Di Syurga

Kesimpulan