PERANAN AHLUL BAIT AS DALAM MEMELIHARA KESUCIAN AJARAN ISLAM
 


Oleh: Allamah Syed Murtadha Askari

Penerbit Asal: The World Federation Of Khoja Shia Ithna-Asheri Muslim Communities, 1991

Penterjemah: Muhammad Husayn (Al-Mawaddah Fil-Qurba, 7 Dzul Qai'dah 1421H bersamaan 3 Mac, 2001)