Arabic Azeri Persian Swahili Urdu Hausa Chinese Turkish Hindi Russian Thai French Indonesian English
Islamic Books Islamic Articles Islamic Magazine Islamic Media
Bayanan Bangaren Sauti
    Kurani Madaukaki
    Sanin Addini
    Muhimman Bayanai
Jerin AikawaMasu Dubawa a Yau :   2167

Masu Dubawa a Jiya :  3564

Wanda aka Fi Dubawa:  8477
a Ranar  2009-11-13

Adadin Masu Dubawa:  10368973

 Yawan Bayanan Sauti Cikin Bangaren Sauti 32  
 Yawan Bayanan Sauti Cikin Bangaren  Kurani Madaukaki 0  
 Yawan Bayanan Sauti Cikin Bangaren  Sanin Addini 28  
 Yawan Bayanan Sauti Cikin Bangaren  Muhimman Bayanai 4  

Sabon Sauti
   Hakkokin Allah4
   Hakkokin Allah3
   Hakkokin Allah2
   Hakkokin Allah
   Saukar Wahayi
   Sakon Manzanci
   Siffofi Salbiyya
   Siffofi Khabariyya
   Zancen Allah
   Rayuwa da Nufi
Sauraro Sosai
   Siffofi Khabariyya
   Hakkokin Allah3
   Zancen Allah
   Rayuwa da Nufi
   Saukar Wahayi
   Siffofi Salbiyya
   Hakkokin Allah
   Hakkokin Allah4
   Hakkokin Allah2
   Sakon Manzanci
Gurzawa Sosai
   Siffofi Salbiyya
   Hakkokin Allah4
   Hakkokin Allah
   Hakkokin Allah3
   Zancen Allah
   Rayuwa da Nufi
   Sakon Manzanci
   Siffofi Khabariyya
   Hakkokin Allah2
   Saukar Wahayi