Fihirisa

Gabatarwar Mu'assasa
Gabatarwar Littafi
Ahlul-baiti (a.s) Cikin Kur'ani
Ta Farko:Ayar Tsarkakewa
Ta Biyu: Ayar Soyayya
Ta Uku: Ayar Mubahala
Ta Hudu: Ayar Salati
Ta Biyar: Surar Insan
Ta Shida: Ayoyi
Ayar Wilaya
Ayar Tablig (Isar da Sako)
Ahlulbaiti (a.s.) Cikin Sunnar Annabi
1- Hadisus Sakalain (Nauyaya Biyu)
2- Hadisus Safina (Hadisin Jirgin Ruwa)
3- Hadisin Aminta Daga Sassabawa
4- Hadisul Kisa'i (Hadisin Mayafi)
5- Hadisin Soyayya
6- Wasu Ruwayoyi Na Daban
Alkur'ani Wajen Malaman Mazhabar Ahlulbaiti
Ka'idojin Fahimtar Alkur'ani Da Tafsirinsa
Hanyar Da Ake Bi Wajen Tafsirin Kur'ani
Sunnar Annabi (s.a.w.a) A Mazhabar Ahlulbaiti
Rabe-Raben Sunnar Annabi (s.a.w.a)
Tafarkin Bincike da Tabbatarwa
Imaman Ahlulbaiti Maruwaita Manzon Allah
Tauhidi A Tafarkin Ahlulbaiti (a.s)
Adalcin Allah Da Sharhi Kan Halayyar Dan'adam
Ra'ayin Ahlulbaiti Dangane da Batattun Kungiyoyi
Tafarkin Ahlulbaiti (a.s) Wajen Tarbiyyar Mabiyansu
Gudummawar Ahlulbaiti (a.s) A Fagen Siyasa
Tafarkin Ahlulbaiti (a.s) Kan Ayyukan Siyasa
Dubi Cikin Mazhabobin Fikihu
Musulmi Al'umma Ce Guda
Shaikhul Azhar kan halalcin aiki da Mazhbar Shi'a
Maganar Dr. Muhammad Muhammad Fahham