شجره طیبه زیدی سادات مقیم شبه قاره هند
 

حوالہ جات:
1: ابوالاحسان ہاشمی ،مؤلف بزم مشاہیر ،یکم اگست 1968۔
2: غلام حسن محرمی ،تاریخ تشیّع ابتدا سے غیبت صغری تک، ترجمہ سید نسیم رضا آصف
3: سید اشتیاق علی زیدی، ترتیب و تالیف جدید ، تذکرہ و شجرہ زیدی سادات سامانہ
4: حسین کریمان، سیرہ و قیام زید بن علی، شرکت انتشارات علمی و فرہنگی، چاپ یکم، تہران- ۱۳۸۲
5: سید ابوفاضل رضوی اردکانی، «شخصیت و قیام زید بن علی»، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵
6: سید عبدالرزاق کمونہ حسینی، «آرامگہ ہای خاندان پاک پیامبر و بزرگان صحابہ و تابعین»، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۵
7: دکتر محمد جعفری ہرندی، «فقہا و حکومت»، انتشارات رئزنہ، چاپ اول، ۱۳۷۹
8: حضرت آیت اللہ العظمی منتظری، «مبانی فقہی حکومت اسلامی»، ترجمہمحمود صلواتی، موسسہ کیہان، چاپ اول، ۱۳۷۶
9: دکتر محمد جواد مشکور، «فرہنگ فرق اسلامی»، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چہارم، ۱۳۸۶
10: زینب متقی‌زادہ، «جغرافیای سیاسی شیعیان منطقہ خلیج فارس»، موسسہ شیعہ شناسی، چاپ اول، ۱۳۸۴
11. دکتر محمد جعفری ہرندی، "کتاب فقہ و فقہاً، دانشگاہ آزاد اسلامی واحد بابل، چاپ دوم، ۱۳۷۴
12: محمد ابوزہرہ، الامام زید، دارالثقافہالعربیہ للطباعہ، ۱۳۷۸ قمری.
13: عبدالرزاق الموسوی المقرم، زید الشہید، نجف، ۱۳۵۵ قمری.
14: ابوالفرج الصفہانی، مقاتل الطالبین و اخبارہم، ترجمہ سید ہاشم رسولی محلاتی،
15: سید ابوفاضل رضوی اردکانی ،شخصیت و قیام زید بن علی ، دفتر تبلیغات اسلامی1375
16: زید شہید- ص۸
17: لباب الانساب- ص۹۱
18: سیرہ و قیام زید بن علی- ص۱۰
19: اعیان الشیعہ، ج ۷ ص ۱۰۷ چاپ جدید
20: مقاتل- ص۵۱
21 :دلایل الرہانیہ، غارات، ج۲، ص۸۶۰
22: زید شہید- ص۸
23: سیرہ و قیام زید بن علی- ص۱۱
24: نورالابصار، شبلنجی ص ۱۷۸
25: تاریخ طبری ج ۸ ص ۲۷۵ / تاریخ ابن عساکر ج ۶ ص ۲۰ / شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ‍ ۳۱۵
26: سید بن طاووس- ربیع الشیعہ
27: علامہ امینی - الغدیر
29: تہذیب ابن عساکر ج ۶ ص ۱۸
30: الحدائق الوریہ فی مناقب الائمہ الزیدیہ، ج ۱ ص ۱۴۳ / روض النضیر، ج ۱ ص ۵۲
31: ثورہ زید بن علی، ناجی حسن ص ۲۵
32: ارشاد ص ۱۴۸.
33: ارشاد ص ۱۴۸ / تاریخ طبری ج ۸ ص ۲۷۲
34: مسندالامام زید، ص ۱۰ چاپ بیروت
35: الغدیر، ج ۲ ص ۲۲۱
36: سفینہ البحار ج ۱ کلمہ زید / الغدیر ج ۳ ص ۷۱ بہ نقل از عیون اخبار الرضا
37: رجال کشی، ص ۱۸۴ / الغدیر ج ۳ ص ۷۰
38: مقاتل الطالبیین ص ۱۲۹
39: مقاتل الطالبیین ص ۱۲۹
40: جامع الرواہ ج ۱ ص ۳۴۳
41: مامقانی حرف (ز) ج ۱ ص ۴۶۷
42: زید الشہید ص ۱۴
43: زید الشہید ص ۱۴
44: الخطط المقریزی، ج ۴ ص ۳۰۷ / وقایع الایام تالیف خیابانی ص ۷۱ / زید الشہید ص ۱۴
45: مقتل الحسین ج ۲، ص ۱۱۰
46: لواقح الانوار تالیف شعرانی، ج ۱ ص ۳۲
47: طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۲۴۰ / تهذیب ابن عساکر، ج ۶ ص ۱۹ / تاریخ الاسلام ذہبی، ج ۵، ص ۷۴
48: زید شہید - مرحوم مقرم
49: المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الا ثار، تالیف مقریزی، ج ۲، ص ۴۳۶
50: الکشاف عن حقائق التنزیل ج ۱ ص ۴۳ تالیف زمخشری
51: تہذیب ابن عساکر ج ۶ ص ۱۸
52: البتہاین صحیفہ‌ای کہ در دست است املای امام صادق است بہ متوکل بن ہارون کهہامام آن را از پدرش و او از پدرش گرفتہ‌است و خوانندگان عزیز توجہ داشتید کہ متوکل گفت موقعی من صحیفہامام صادق را با صحیفہ زید مقایسہ کردم حتی یک حرف با ہم فرقی نداشتند
53: این کتاب بصورت خطی بہ خط نسخ در کتابخانہ بریتانیا تحت شماره ۲۰۳ زیدیہ حفظ شدہاست، کہآن را در سال ۱۰۱۹ قمری مدون کردہ‌اند. ناجی حسن، کلیشہ صفحہ اول و آخر کتاب را در آخر ی کی از کتابہایش چاپ کردہ‌است
54: الروض النضیر ج ۱ ص ۵۸
55: مدرک بالا
56: زید الشہید تالیف مرحوم مقرم ص ۱۳ - ۱۷
57: تہذیب ابن عساکر ج ۶ ص ۱۵.
58: تہذیب ابن عساکر ج ۶ ص ۱۵.
59: روض النضیر ج ۱ ص ۶۶
60: جامع الرواہ ج ۲ ص ۳۴۰
61: جامع الرواہ ج ۱ ص ۵۳۰
62: جامع الرواہ اردبیلی ج ۱ ص ۵۰۶
63: الحدائق الوردیہ، ج ۱ ص ۱۴۹
64: ابن رشیق قیروانی، صاحب کتاب زہر الادب، مطلب فوق را در ج ۱ ص ۷۸، نقل کردہ‌است
65: ارشاد مفید ص ۲۵۱.
66: جامع الرواہ ج ۱ ص ۳۴۳ چاپ جدید
67: جال طوسی ص ۸۹ باب اصحاب علی بن الحسین
68: مقاتل الطالبیین ص ۱۲۷ / بحارالانوار ج ۴۶ ص ۳۰۹
69: تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۳۱۶ چاپ بیروت
70: اغانی ج ۶ ص ۱۰۰ / عقدالفرید ج ۶ ص ۴۵۰ / ثورہ زید ص ۷۸
71: تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۳۲۸.
72: ریاض السالکین در شرح صحیفہ سجادیہسید علی خان شیرازی اوائل کتاب
73: قواعد شہید باب امر بہ معروف و نہی از منکر
74: تنقیح المقال مامقانی، ج ۱ ص ۴۶۹ حرف (زی)
75: شرح استبصار
76: معجم رجال الحدیث ج ۷ ص ۳۵۸ چاپ نجف
77: تاریخ طبری ج ۵ ص ۴۹۱
78: تاریخ ابن اثیر ج ۵ ص ۹۲
79: مقاتل الطالبیین ص ۱۳۵
80: تاریخ طبری ج ۵ ص ۴۹۱ چاپ قاہرہ
81: مقاتل الطالبیین-ص ۱۳۵
82: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۵
83: مقاتل الطالبین- ص۱۴۷
84: الحدائق الوردیہ ج ۱ ص ۱۵۲
85: امع الرواہ اردبیلی ج ۱
86: المراجعات سید شرف الدین ص ۹۱
87: المراجعات ص ۱۲۳
88: جامع الرواہ ج ۲ ص ۲۲۸
89: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۵
90: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۸
91: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۸.
92: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۶.
93: جامع الرواہ اردبیلی ج ۲ ص ۱
94: طبقات ابن سعد، ج ۷ ص ۳۱۹.
95: تہذیب التہذیب
96: تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ‍ ۱۶
97: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۶
98: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۷.
99: سیرہ و قیام زید بن علی- ص۷۸
100: تاریخ طبری ج ۵ ص ۴۹۵ / کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۹۶.
101 : تاریخ طبری ج ۵ ص ۲۹۵ / مقاتل الطالبیین ص ۱۴۴.
102: مقاتل الطالبین، ص۵۵
103: تاریخ طبری ج ۵ ص ۴۸۵ / تاریخ ابن اثیر ج ۵ ص ۹۶.
104: مقاتل الطالبیین ص ۱۳۷.
105: انساب الاشراف ج ۳ ص ۲۰۲
106: مقاتل الطالبیین ص ۱۳۷.
107: مقاتل الطالبیین ص ۴۰
108: انساب الاشراف ج ۳ ص ۲۰۲.
109: انساب الاشراف ج ۳ ص ۲۰۳ / مقاتل الطالبیین ص ۱۴۱ – ۱۴۲ / شرح نہج البلاغہابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۸۷ چاپ جدید.
110: مجالس المومنین، ص۳۴۹ / نامہ دانشوران، ج۵، ص۱۰۵ / سفینة البحار، ج۱، ص۵۷۸ / اعیان الشیعہ، ج۱، ص۲۵
111: وقایع الایام ص ۱۰۵
112: مقاتل الطالبیین)) ص ۱۴۱.
113: انساب الاشراف ج ۳ ص ۲۰۳.
114: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۱.
115: طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۲۴۰ /مقاتل الطالبیین ص ۱۳۰
116: تاریخ طبری ج ۸ ص ۲۷۶
117: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۲ - / انساب الاشراف ج ۳ ص ۲۰۳
118: طبری ج ۸ ص ۲۷۶
119: تاریخ طبری ج ۸ ص ۲۷۶ / مقاتل الطالبیین ص ۱۴۲ و ۱۴۳
120: الغدیر ج ۳ ص ۷۵
121: مناقب ج ۳ ص ۳۶۰ / بحارالانوار ج ۴۶ ص ۱۹۲
122: سورہ مائدہ آیہ ۳۳
123: مقاتل الطالبیین ص ۱۴۴
124: زید الشہید ص ۱۶۳
125: زید الشہید ص ۱۶۳
126: زید الشہید ص ۱۶۳.
127: قاموس الرجال، ج ۲ ص ۲۷۴.
128: زید الشہید ص ۱۶۰.
129: زید الشہید ص ۱۶۰
130: مقاتل الطالبین، ص۵۸ / فوات الوفیات، ج۱ ص۲۱۱ / عمدہ الطالب، ص۲۴۸ / نامہ دانشوران، ج۵، ص۱۰۷ و...
131: مقاتل الطالبین، ص۵۲
132: تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۲۳۶
133: تاریخ طبری ج ۸ ص ۲۷۶ / مقاتل الطالبیین ص ۱۴۲
134: تحفہ الاخبار ص ۱۱۴
135: تاریخ طبری ج ۸ ص ۲۷۷
136: شرح نہج البلاغہ ج ۲ ص ۲۱۲.
137: عمدہ الطالب ص ۲۵۸.
138: النجوم الزاہرہ فی اخبار المصر و القاہرہ ابن تغری بردی، ج ۱ ص ۲۸۱.
139: الولاہ و کتاب القضاہ کندی ص ۱۴۷.
140: زید الشہید مرحوم مقرم ص ۱۶۲
141: زید الشہید مرحوم مقرم ص ۱۵۵.
142: مراقد المعارف ج ۱ ص ۳۲۰.
143: ارشاد ص ۲۵۲.
144: مرآہ العقول ج ۱ ص ۲۶۱.
145: تنقیح المقال ج ۱ ص ۴۶۹.
146: خزاز قمی در کفایہ الا ثر
147: مجالس المؤ منین ج ۲ ص ۲۵۵.
148: بحارالانوار ج ۴۶.
149: اخباری کہ در الفاظ مختلف، و در معنا شریک باشند
150: نگاہ کنید بہ کتاب زید بن علی نوشتہ حسین کریمان- باب دوم بہ بعد
151: قواعد الشہید باب الامر بالمعروف و النہی عن المنکر)) ج ۲ ص ۲۰۷ چاپ جدید
152: رسالہ اثبات وجود الامام المنتظر
153: وسائل الشیعہ، جلد آخر، باب زاء ص ۲۰۲.
154: اصول کافی ج ۲ ص ۱۷۰ حدیث ۱۶
155: نکت البیان مرحوم سید علیخان
156: معجم الرجال الحدیث ج ۷ ص ۳۵۸ چاپ نجف
157: منہاج السنہ ج ۲ ص ۱۲۶
158: الغدیر، ج ۳ ص ۶۹