شجره طیبه زیدی سادات مقیم شبه قاره هند
 

22- شجرہ زیدی سادات لدہیانہ

حضرت زید بن علی

عیسی (موتم الاشبال) سے سید مخدوم جمال الدین عاشق تک----- عیسی (موتم الاشبال) وفات 169 ق دور خلیفه مهدی عباسی

سید احمد یا محمد بالکوفہ(وفات 247 ھ ق) دور خلیفہ مہدی عباسی

سید علی (شہر ری تہر ان)

سید حسین

سید علی عراقی

سید حسن

سید علی

سید زید الحرابی

سید شاه عمرنر

سید زید ثالث(ظفری)

سید یحیی (عیسی)

سید حسین یا حسن جنگسوار

سید داؤد

سید عبداللہ الحسین الملقب سید ابوالفرج واسطی چوتهی صدی هجری میں دور تغلق دہلی ہندوستان آئے

سید ابوالفراس----- سید ابوالفضائل عرف فیضی----- سید داؤد----- سید نجم الدین

سید فرح الثانی ----- سید ابوالفتح

سید حسین----- سید علی

سید مسعود----- سید بہاؤالدین

سید علی----- سید احمد عرف سید علی

سید حسن فخرالدین(مظفر نگر)----- سیدمحمد


سید مخدوم جمال الدین

سید میزان ۔ سید بای زید ۔ سید سلطان ۔ حیات علی حیاتی ۔ دیوان سید حسین۔ شہاب الدین ۔ کمال الدین ۔ جلال الدین ۔ عبد الحق ۔ محمد زمان ۔ ابنہاشم علی ۔ قاسم علی ۔ ہاہر علی ۔ ظفر علی ۔ اشرف علی ۔ باسط علی ۔ جیون علی ۔ خورشید حسن ۔ غلام امیر ۔ ابن انعام حیدر ۔ سید سبط حیدر زیدی


سید مخدوم جمال الدین زیدی(اولیا ء مراد آباد )

سید اسماعیل----- سید غلام حیدر----- سید میرن----- ودودن النساء

سیدشادان----- سید شیخ

سیدمحمد طاہر----- سید عطا اللہ (اولیاء ملو پوری)

سید افضل کلاں----- سید بڈھن

سید شاہان----- سید چاند

سیدجلال----- سید جمن

سید شاہان----- سید عطا اللہ ثانی - سید احمد (سید عمر)

سید شرف الدین----- سید علی ثالث

سید خان محمد----- سید تاج الدین

سید لطف علی----- سید غلام محی الدین

سیدسیدن----- سید گھاسی

سید ہینگا شوری----- سید غلام محی الدین ثانی

سید حسین علی----- سید مقصود علی

سید بڈا (بڈھا)----- سید نوازش علی عرف میاں بھکو

سید علی احمد ----- سید قدرت علی

سید محمد مراد


سید محمد مراد سے سید علی رض

سید باقر علی

سید نور علی
سید احسان علی

سید علی احمد
سیدبرہان علی

سید سکھوا

سید باگھ علی ۔ سید کرم حسین ۔ سیدنتھو ا ----- سید عنایت علی ۔ سید پرورش علی ۔ سید غلام علی

تصدق حسین ----- تفضل حسین ----- علی مردان ۔ نوازش علی ----- سید امداد علی ۔ سید نیاز علی

سید فداحسین----- سید علی رضا ----- سید نظیر علی ۔ سید ولایت علی ۔ نا معلوم

سید امیر حسن1860 ء ----- سید مہدی حسن ----- سید ابوالحسن

مختار علی، وزیر حسن ،محمدحسن، اکبر حسین ----- سید آغا حسین ----- سید رضا علی

سید علی رضا سے تصدق حسین
سید علی رضا
سید امیر حسن1860 ء / صغری بی بی وفات1910ء
وزیر حسن وفات 1920 ء بیگم شجاعت بی بی /صغری بی بی


سخاوت حسین / کبری بی بی - وزیر بی بی ----- تصدق حسین/ رضیہ بی بی ----- ریاض حسین / اختری بی بی ----- محمدی بیگم ذوجہ عادل حسین ----- معصومہ بیگم ذوجہ شریف حسین