KİTAP İSMİ:            Islam'da Şia
 MUALLİF:               Muhammed Hüseyin Tabatabai
 Gönderildiği Tarih:  2009-01-30   12:10:25