KİTAP İSMİ:            HZ.12 İMAMLAR HUTBESİ
 MUALLİF:               (Ş. SEYYİD SAFİ & VİRANİ ABDAL BUYRUĞU 1) Derleme ve Çeviri: Sefer AKKUŞ (Erzincanlı)
 Gönderildiği Tarih:  2013-04-09 09:47:02