KİTAP İSMİ:            KUR'AN-I KERİM'İN TÜRKÇE "AÇIKLAMALI MEALÎ"
 MUALLİF:               Kadri Çelik
 Gönderildiği Tarih:  2009-01-30   12:10:25