KİTAP İSMİ:            TUHEF'UL UKUL AN ÂLİR RESUL
 MUALLİF:               HASAN B. ALİ EL-HARRANİ
 Gönderildiği Tarih:  2010-03-14 08:03:10