İÇİNDEKİLER


Takdim
Yazarın önsözü
Çekİm Ve İtİm Kanunu
İnsan Dünyasında Çekim Ve İtim Gücü
İnsanların Çekicilik Ve İticilikleri Farklıdır
İkili Güç Sahibi İmam Ali(a.s)
1.Bölüm
GÜÇLÜ ÇEKİMLER
Sevgi Ve Aşk Okulu: Şiilik
Sevgi İksiri.
Engelleri Aşma, Kafesleri Kırma
Yapıcı mı, Yıkıcı mı?
Evliyaya Sevgi Ve Saygı Beslemek
Sevgi Faktörünün Toplumdaki Gücü
Nefis Tezkiyesinin En İyi Yolu
İslam Tarihinden Örnekler.
Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi
Ali'nin Çekiciliğinin Sırrı
2.Bölüm
HZ. ALİ'NİN(a.s)İTİCİLİĞİ
Nakisin, Kasitin Ve Marikin.
Haricilerin Ortaya Çıkışı
Haricilerin Akidevi Usulleri
Halifeler Konusunda Haricilerin Görüşü.
Haricilerin Çöküşü
Slogan mı,Ruh Ve Öz mü?
Hz. Ali Ve Demokrasi
Haricilerin İsyanı
Haricilerin Belirgin Özellikleri
Kur'an'ı Mızraklara Takma Politikası
Nifakla Savaşmanın Gerekliliği
Ali (a.s)Gerçek İmam Ve Önder
Kaynakça ve Dipnotlar