TUHEF'UL UKUL AN ÂLİR RESUL


ZEYNEB'İN KARARSIZLIĞI
EB'UL FAZL'IN ŞEHADETİ'
KERBELA KERVANININ KÜFE VE ŞAM'A HAREKETİ VE MEDİNE'YE DÖNÜŞÜ
ŞEHİDLERİN DEFNEDİLİŞİ VE ESİRLERİN KÜFE'YE GİRİŞİ
HÜSEYİN KIZI FATIMA'NIN HUTBESİ
ÜMMÜ KÜLSÜM'ÜN HİTABESİ
DÖRDÜNCÜ İMAM'IN(A)HUTBESİ
ESİRLERİN ŞAM'A HAREKETİ
İMAM HASAN (A.S)'A YAZDIKLARI VASİyETNAME
İMAM HÜSEYİN (A.S)'A Vasİyetİ
VESİLE" Adıyla MEŞHUR OLAN HUTBESİ[1]
ASHABI İÇİN BUYURDUĞU ÂDÂB[1]
MALİK-İ EŞTER’İ MISIR VE ETRAFINA VALİ TAYİN ettİğİ ZAMAN ONA YAZDIKLARI Emİrnâme
DİYBAC İSMİYLE MEŞHUR OLAN HUTBESİ
HAYRA TEŞVİK edİCİ, AZAptAN KORKUTucu, HİKMETLİ VE ÖĞÜT VERİCİ SÖZLERİ[1]
SUÇLULARIN DURUMUNU açıklayan SÖZLERİ[1]
MUTTAKİLERİn VASIFLArını açıklayan sözlerİ
İMAN ve küfrün temellerİnİ ve KISIMLARINI açıkladığı HUTBESİ[1]
KUMEYL B.ZİYAD’A ÖĞÜTLERİ [1]
KUMEYL B.ZİYAD'A KISA TAVSİYElerİ
MUHAMMED İBN-İ EBİ BEKR'İ MISIR'A VALİ TAYİN ETTİĞİNDE KENDİSİNE BUYURDUĞU TAVSİYELERİ
Dünya ve Onun Zevklerİnİ Yermesİ Hususundakİ Sözlerİ[1]
GANİMETLERİN EŞİT TAKSİM EDİLMESİNE İTİRAZDA BULUNANLARA Yönelİk HUTBEsİ
MALLARIN YERİNDE HARCANMASI HUSUSUNDAKİ SÖZLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ
MALLARIN YERİNDE HARCANMASI HUSUSUNDAKİ SÖZLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ
Hz.ALİ(A.S)'IN MUTTAKİLERE DÜNYAYI VASFEDİŞİ
İMAN,RUHLAR VE ONLARIN farklarıyla İLGİLİ HUTBESİ
komutanlığa atayıp Sıffİn’e gönderdİğİ Zİyad İbn-İ Nazr'a tavsİyelerİ
HADİS RAVİLERİNİ tanıtması
İSLAM'IN Temellerİ, TÖVBE VE MAĞFİRET DİLEMENİN HAKİKATİ İLE İLGİLİ SÖZLERİNİN BİR BÖLÜMÜ
HZ.ALİ(A.S)'IN VEFATI SIRASINDA,OĞLU İMAM HASAN'A YAPTIĞI VASİYETİ[1]
İLMİN FAZİLETİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ
HİKMET, öğüt, TEŞVİK VE TEhdİt HUSUSUNDAKİ KISA SÖZLERİ
HİKMETLİ SÖZLERİ
KENDİSİNDEN SORULAN SORULARA VERDİĞİ CEVAPlar[1]
İSTİTAAT[1] HAKKINDAkİ sözlerİ
ÖĞÜT
HUTBE
KISA SÖZLERİ
İYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME[1]
ÖĞÜT
KÛFE'YE DOĞRU HAREKET EDİP KÛFE HALKININ VEFASIZLIĞINI GÖRDÜĞÜNDE ONLARA YAZDIĞI MEKTUP[1]
RUM PADİŞAHININ SORULARINA VERDİĞİ CEVAP
TEVHİD
KISA SÖZLERİ
ÖĞÜT,Zühd ve hikmet
HUKUK RİSALESİYLE MEŞHUR OLAN MEKTUBU
Önderlerin Haklari
Raiyyetin Haklari
İşte bu büyük bir haktır. Kuvvet ancak Allah'tan­dır.
ZÜHD HAKKINDAKİ sözlerİ
Muhammed İbn-İ Muslİm-İ Zührİ'ye[1] mektubu
cabİr İle bİr konuşması
kIlIçlar hakkIndakİ sözü
İmam alehi's-selâm şöyle buyurdu:
İmam Sadık aleyhi's-selâm daha sonra şöyle buyurdu:
ashabından bİr gruba yazdığı mektup
İncİler Dİzİsİ dİye adlandırılan sözlerİ
tevhİd, İman, ehl-İ beyt sevgİsİ ve küfür hakkındakİ sözlerİ
İman'dan Çıkmanın Açıklaması
İNSANLARIN GEÇİM ŞEKlİ ve mallarI harcamanın YOLLARI hakkındakİ Sözlerİ
Ticaret Çeşitleriyle İlgili Açıklama
İmam aleyhi's-selâm ona cevaben şöyle buyurdu:
Emir-ül Mü'minin Ali aleyhi's-selâm şöyle buyuruyordu:
kısa sözlerİ
İmam buyurdu ki:
Hİşam’a öğütlerİ ve Aklı Tarİf Etmesİ
Ey Hişam, Allah-u Teala buyuruyor ki:
AKIL VE CEHALETİN ASKERLERİ
HİKMETLİ SÖZLERİNDEN BAZILARI
HARUN-üR ReŞİD İLE YAPTIĞI UZUN KONUŞMASINDAN BİR BÖLÜM
HİKMET,ÖĞÜT,ZÜHT ve Takva HAKKINDAKİ KISA SÖZLERİ
İslam Şerİatinin Küllİyati Hakkindakİ Me’mun’un Sorularina Verdİğİ Cevap
Tevhİd Hakkındakİ Sözlerİ
Seçkİn Kullar Hakkindakİ Sözlerİ
İMAMET,İMAM VE İMAM'IN MAKAMI HAKKINDAKİ Açıklaması
Talutkıssasında da şöyle buyurmuştur:
Hİkmet, Öğüt, Zühd, Ve takva Hakkındakİ Kısa Sözlerİ
İLGİNÇ BİR MESELE
KISA SÖZLERİ
Bedenin Sihhatli Oluşu
Zamanın Yeterli Olması
İMAM alİ Nakİ (A.S)'IN YAHYA İBN-İ EKSEM'İN SORULARINA CEVABI
HİKMET, ZÜHD, ÖĞÜT VE DİĞER KONULARDAKİ KISA SÖZLERİ
Ey Musa, yıkan, guslet ve salih kullarıma yaklaş.
Allah-u TeÂla'nın Hz. İsa İbn-İ Meryem (a.s) İle münacatı