Mizan'ul Hikmet-8.Cilt
 


2935.Bölüm İnsanın Ömrünün Miktarını Bilmemesinin Hikmeti


14255. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şimdi, ey Mufazzal! İnsanın öm-rünün kendisine gizli kalmasının sebebini düşün. Zira eğer insan ömrü-nün ne kadar olduğunu bilecek olur ve de ömrü kısa olursa hayat ona acı gelir. Çünkü ölümün bildiği zamanda gelip çatmasını bekler. Hatta malını kaybetmiş veya yok olmanın eşiğinde olan birisine benzer. Böyle bir kim-se, malının yok olması veya fakirliğe düçar olması korkusuyla doğal olarak fakirlik duygusuna kapılır. Ömrün yok olacağı korkusu ise malın yok olacağı korkusundan daha fazladır. Zira malı azalan insan, onu telafi ede-ceği ümidiyle huzura kavuşur. Ama ömrünün belli bir zamanda biteceği-ne yakin eden kimse, ümitsizliğe kapılır.
Ama eğer ömrü uzun olur ve o da bundan haberdar olursa, henüz kalıcı olduğuna güvenir. Bu yüzden de lezzetlere ve günahlara dalar. Şehvetini tatmin etmeye çalışır ve ömrünün sonunda tövbe etmeyi düşünür...
Eğer şöyle dersen: "Şu anda da ömrü kendisine belli olmadığı ve her an ölümü beklediği halde yine de günahlara düşmekte ve isyan etmektedir." Şöyle deriz: "Zamanın belli olmaması hususundaki hikmet yine aynı şe-kilde geçerliliğini korumaktadır. (Yani bir çok insan bu ölüm zamanı belli olmadığı için günahlardan uzak durmaktadır. Ama eğer insan buna rağ-men kötülükten el çekmez ve sakınmazsa, bu onun şımarıklığından ve taş kalpliliğinden kaynaklanmaktadır, tedbirdeki bir hatadan dolayı değil."

İçindekiler
2570. Bölüm 3
Özür Dilemeye Sebep Olan Şeylerden Sakınmak 3
2571. Bölüm 3
Özür Dileyen Kimsenin Özrünü Kabul Etmeye Teşvik 3
2572. Bölüm 4
Özür Kabul Etmeyen Kimsenin Cezası 4
2573. Bölüm 5
En Kötü Özür 5
2574. Bölüm 6
Hiç Kimsenin Özrünün Kabul Olmadığı Hususlar 6
2575. Bölüm 7
İtiraf Etmekte Özür Dilemektir 7
2576. Bölüm 7
Özür Dilenmemesi Gereken Yerler 7
2577. Bölüm 7
Özür Dilemek (Çeşitli) 7
2578. Bölüm 10
Arapça 10
2579. Bölüm 10
Dili Arapça'yla Açılan (Arapça konuşan) İlk Kimse 10
2580. Bölüm 12
Mirac 12
2581. Bölüm 15
Haysiyet ve Yüzsuyunu Korumaya Teşvik 15
2582. Bölüm 15
Müslümanların Haysiyetini Lekelemekten Sakınmanın Sevabı 15
2583. Bölüm 15
Müslümanın Haysiyetini Savunmanın Sevabı 15
2584. Bölüm 18
Marifetin Değeri 18
2585. Bölüm 18
Marifetin Üstünlükteki Rolü 18
2586. Bölüm 18
Amelin Marifetteki Rolü 18
2587. Bölüm 19
Sabit Marifet 19
2588. Bölüm 19
Marifet ve Delalet 19
2589. Bölüm 20
Marifet Aşısı 20
2590. Bölüm 20
Marifet ve Beş Duyu Organı 20
2591. Bölüm 21
Eşyayı Zıddı (Çelişiği) ile Tanımak 21
2592. Bölüm 21
Marifetin Kaynakları 21
2593. Bölüm 22
Marifetin Şartları 22
2594. Bölüm 22
Marifetin Engelleri 22
2595. Bölüm 25
Kendini Tanımak 25
2596. Bölüm 25
Nefsini Tanımayan Kimse 25
2597. Bölüm 26
Kendisini Tanıyan Kimse 26
2598. Bölüm 27
Kendisini Tanıyan Kimse Şüphesiz Rabbini Tanır 27
2599. Bölüm 28
Nefsini Tanıyan Kimseye Yakışan Şey 28
2600. Bölüm 28
Kendini Tanımanın Anlamı 28
2601. Bölüm 38
Allah'a İman Etmenin Farz Oluşunun Hikmeti 38
2602. Bölüm 38
Allah'ı Tanımanın Fazileti 38
2603. Bölüm 39
Allah-u Teala Hakkında İlim Sahibi Olmak 39
2604. Bölüm 39
Marifetin Meyveleri (1) 39
2605. Bölüm 40
Marifetin Meyveleri (2) 40
2606. Bölüm 40
Marifetin Meyveleri (3) 40
2607. Bölüm 41
Allah'ı Tanımanın Kemalinin Meyvesi 41
2608. Bölüm 41
Arife Yakışan Şey 41
2609. Bölüm 41
Marifetin Nihayeti 41
2610. Bölüm 42
İnsanlardan Allah'ı En Çok Tanıyan Kimse 42
2611. Bölüm 42
Arifin Sıfatı 42
2612. Bölüm 43
Ariflerin Özellikleri 43
2613. Bölüm 43
Allah'ı Tanımanın En Düşük Mertebesi 43
2614. Bölüm 44
Allah'a Yakışan Marifet 44
2615. Bölüm 45
Allah'ı Allah'la Tanıma 45
2616. Bölüm 47
Allah'ın Zatı Hakkında Düşünmekten Sakınmak 47
2617. Bölüm 48
Akıllar Allah'ın Marifetinin Künhünü (Hakikatini) Tanımaktan Acizdir 48
2618. Bölüm 49
Kalp ve Gözün Allah'ı İhata Etmekten Aciz Oluşu 49
2619. Bölüm 50
Allah Hakkındaki Caiz Olan Nitelendirmeler 50
2620. Bölüm 51
Tevhid 51
2621. Bölüm 52
Tevhid Düzeni 52
2622. Bölüm 53
Tevhid Kelimesi 53
2623. Bölüm 53
İmanın Zaruri İnancı 53
2624. Bölüm 54
Tevhidin Delili 54
2625. Bölüm 55
Çeşitli İlahlara İnanmanın Sonuçları (1) 55
2626. Bölüm 58
Çeşitli İlahlara İnanmanın Sonuçları (2) 58
2627. Bölüm 61
Çeşitli İlahlara İnanmanın Sonuçları (3) 61
2628. Bölüm 62
Allah Birdir, Ama Sayı İle Değil 62
2629. Bölüm 63
Allah'ın Bir Sınırı Yoktur 63
2630. Bölüm 64
Allah'ın Benzeri Yoktur 64
2631. Bölüm 65
Allah Hareket ve Sükun İle Nitelendirilemez 65
2632. Bölüm 66
Allah Doğurmamıştır ve Doğurulmamıştır 66
2633. Bölüm 67
Ne Eşyanın İçindedir ve Ne de Eşyanın Dışındadır 67
2634. Bölüm 68
Gözler Onu Derk Edemez 68
2635. Bölüm 69
Kalp ve Allah'ı Görmek 69
2636. Bölüm 70
Allah Resulü (s.a.a) ve Allah'ı Müşahede Etmek 70
2637. Bölüm 71
Dualardaki Kalbi Şuhut/Görme 71
2638. Bölüm 74
Örtülü Kalmanın Hikmeti 74
2639. Bölüm 75
Nur Perdeleri 75
2640. Bölüm 76
Allah Ezeli ve Ebedidir 76
2641. Bölüm 77
Allah Var İdi ve Onunla Birlikte Hiçbir Şey Yoktu 77
2642. Bölüm 78
Allah Diridir 78
2643. Bölüm 79
Allah Bilendir 79
2644. Bölüm 80
Allah Sırları ve En Gizli Şeyleri Bilendir 80
2645. Bölüm 81
Allah'tan Başka Her Alim İlmini Başkasından Almıştır 81
2646. Bölüm 81
Allah'ın İlmi Ezelidir 81
2647. Bölüm 82
Allah'ın Geçmiş Şeyler Hakkındaki İlmi, Gelecek Şeyler Hakkındaki İlmi Gibidir 82
2648. Bölüm 82
Allah'ın İlmi Nitelendirilemez 82
2649. Bölüm 83
Allah Adildir 83
2650. Bölüm 84
Allah'ın Adaletine İnanmanın Anlamı 84
2651. Bölüm 84
Münezzeh Olan Allah'ın Adil Olduğunun Delili 84
2652. Bölüm 85
Allah Yaratıcıdır 85
2653. Bölüm 86
Allah Kadirdir 86
2654. Bölüm 88
Allah Mütekellimdir (Konuşandır) 88
2655. Bölüm 89
Allah İrade Sahibidir 89
2656. Bölüm 90
Allah Zahir'dir ve Batın'dır 90
2657. Bölüm 92
Allah Herşeyin Malikidir 92
2658. Bölüm 92
Allah Duyandır 92
2659. Bölüm 93
Allah Görendir 93
2660. Bölüm 94
Allah Latiftir 94
2661. Bölüm 95
Allah Haberdardır 95
2662. Bölüm 96
Allah Kuvvetlidir 96
2663. Bölüm 96
Allah Azizdir 96
2664. Bölüm 97
Allah Hikmet Sahibidir 97
2665. Bölüm 101
Allah Sameddir 101
2666. Bölüm 102
Allah Her Yerdedir 102
2667. Bölüm 104
Zat ve Fiil Sıfatları 104
2668. Bölüm 105
Cami' (kapsamlı) Sıfatlar 105
2669. Bölüm 110
İyilik 110
2670. Bölüm 112
İyilik Etmek Ebedi Bir Stoktur 112
2671. Bölüm 112
İyilik Sahiplerinin Fazileti 112
2672. Bölüm 113
İnsanın Kendisini İyiliğe Zorlamasına Teşvik 113
2673. Bölüm 114
İyi ve Kötü Herkese İyilikte Bulunmaya Teşvik 114
2674. Bölüm 115
Hayvanlara İyilikte Bulunmaya Teşvik 115
2675. Bölüm 116
İnsanlara Fayda Veren Kimse 116
2676. Bölüm 117
İhsan ve Yardımın Elden Ele Dolaşması 117
2677. Bölüm 117
Ehli Olmayana İyilikten Sakınmak 117
2678. Bölüm 118
Minnet Etmekten Sakınmak 118
2679. Bölüm 119
İyiliği Tam ve Kamil Olarak Yapmak 119
2680. Bölüm 119
İyiliğin Kendisiyle Kemale Eriştiği Şey 119
2681. Bölüm 120
İyiliği Küçük Görmekten Sakınmak 120
2682. Bölüm 120
İyiliğin Kabul Edildiğinin Göstergesi 120
2683. Bölüm 121
İyiliğin Sevabı 121
2684. Bölüm 124
İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak 124
2685. Bölüm 125
İyiliği Emretmek 125
2686. Bölüm 126
Kötülükten Sakındırmak 126
2687. Bölüm 127
İnsanlardan İyiliği Emretmeye ve Kötülükten Sakındırmaya En Evla Olanı 127
2688. Bölüm 128
İnsanın ve Ailesinin Günahtan Sakınması 128
2689. Bölüm 129
Farzların Kıvamı 129
2690. Bölüm 129
Zalim İmam Karşısında Söylenen Hak Söz 129
2691. Bölüm 131
Kötülükten Sakındırmak Taktiri Değiştirmez 131
2692. Bölüm 131
İyiliği Emretmeyi ve Kötülükten Sakındırmayı Terketme Tehlikesi 131
2693. Bölüm 134
Kurtuluş Emre İtaat Eden ve Emreden Kimse İçindir 134
2694. Bölüm 134
Açıkça Günah İşleme Tehlikesi 134
2695. Bölüm 135
Bir Topluluğun Yaptığına Hoşnut Olan Kimse 135
2696. Bölüm 137
İyiliği Emreden Kimsenin Şartları 137
2697. Bölüm 138
Yapmadığı İşi Emredeni Kınamak 138
2698. Bölüm 140
Emir ve Nehyin Farz Oluşunda Şart Olmayan Şeyler 140
2699. Bölüm 140
Kötülükten Sakındırmanın En Düşük Mertebesi 140
2700. Bölüm 142
Kötülükten Sakındırmanın En Üstün Mertebesi 142
2701. Bölüm 143
Kötülükten Sakındırmanın Gerekleri 143
2702. Bölüm 143
Kötülükten Sakındırmak ve İnsanlardan Korkmak 143
2703. Bölüm 144
Günahkarlarla Karşılaşınca Yapılması Gerekenler 144
2704. Bölüm 146
Kötülüğü Emretmek Ve İyilikten Sakındırmak 146
2705. Bölüm 149
İzzetin Tümüyle Kendisinin Olduğu Kimse 149
2706. Bölüm 149
İzzet ve Zilleti Elinde Bulunduran Kimse 149
2707. Bölüm 150
İzzet Allah'a, Resulüne ve Müminlere Mahsustur 150
2708. Bölüm 150
Allah'tan Başkasından İzzet Dilemek 150
2709. Bölüm 151
İzzetin Anlamı 151
2710. Bölüm 152
İzzetin Sebepleri 152
(1) 152
Münezzeh Olan Allah'a İtaat Etmek 152
2711. Bölüm 153
İzzetin Sebepleri 153
(2) 153
İnsanlardan Bir Şey Beklememek 153
2712. Bölüm 154
İzzetin Sebepleri 154
(3) 154
İnsaf, Hakka Bağlılık, Af, Tevazu, Alçak Gönüllülük, İffet Tevekkül, Cesaret, Dili Korumak Öfkeyi Yenmek, Sabır, Kanaat... 154
2713. Bölüm 156
Duada İzzet Talep Etmek 156
2714. Bölüm 156
İzzetin Beka Sebebi 156
2715. Bölüm 158
Uzletin Fazileti 158
2716. Bölüm 158
Uzlet ve akıl 158
2717. Bölüm 159
Uzlet ve Selamet 159
2718. Bölüm 160
Allah'ın Tanınmamış Dostlarının Fazileti 160
2719. Bölüm 160
Uzlete Sebep Olan Şey 160
2720. Bölüm 161
Uzlete Çekilmemesi Gereken Kimse 161
2721. Bölüm 163
Azim ve İrade 163
2722. Bölüm 166
Musibet Gören Kimseyi Teselli Etmek 166
(Başsağlığı Dilemek) 166
2722. Bölüm 166
Musibet Görmüş Birine Teselli Vermede Söylenen Şey 166
2724. Bölüm 167
Musibet Gören Kimseyi Kutlamak Ona Başsağlığı Dilemekten Daha Evladır 167
2725. Bölüm 169
İnsanın Nefsiyle Muaşeret Etmesinin Adabı 169
2726. Bölüm 169
İnsanlarla Muaşerette Bulunmanın Adabı 169
2727. Bölüm 171
İnsanın Ailesine Karşı Muaşeret Adabı 171
2728. Bölüm 172
Avamla Muaşerette Bulunmanın Adabı 172
2729. Bölüm 172
İnsanlarla Muaşerette Bulunmanın Ölçüsü 172
2730. Bölüm 173
İnsanlarla Nasıl Muaşeret Edilmesi Gerektiği 173
2731. Bölüm 174
Güzel Davranmaya Teşvik 174
2732. Bölüm 175
İnsanlarla Dost Olmaya Teşvik 175
2733. Bölüm 175
Garip 175
2734. Bölüm 176
Dostlukta Riayet Edilmesi Gereken Şey 176
2735. Bölüm 176
Muaşeret (Çeşitli) 176
2736. Bölüm 179
Aşura 179
2737. Bölüm 180
Hüseyin'e (a.s) Ağlamanın Fazileti 180
2738. Bölüm 181
Hüseyin'in (a.s) Mateminde Şiir Okumak 181
2739. Bölüm 183
Aşkı Kınama 183
2740. Bölüm 183
Aşkın Sonu 183
2741. Bölüm 183
İffetli Aşığın Sevabı 183
2742. Bölüm 184
Allah Aşkı 184
2743. Bölüm 186
Taassup-Bağnazlık 186
2744. Bölüm 186
Kınanmış Bağnazlık (Taassup) 186
2745. Bölüm 187
Mutaassıp İnsanların İmamı 187
2746. Bölüm 187
Beğenilmiş Taassup 187
2747. Bölüm 190
İsmet 190
2748. Bölüm 190
Allah'a Sığınmak 190
2749. Bölüm 191
Masumun Manası 191
2750. Bölüm 191
İsmetin Sebepleri 191
2751. Bölüm 196
İmamın İsmeti 196
2752. Bölüm 196
İsmet (Çeşitli) 196
2753. Bölüm 198
Emirleri Ululamak 198
2754. Bölüm 199
Ululamak İçin Secdeye Kapanmak 199
2755. Bölüm 200
Uygun Olan Ululamak 200
2756. Bölüm 204
İffete Teşvik 204
2757. Bölüm 206
Karın ve Tenasül Organı Konusunda İffetli Olmaya Teşvik 206
2758. Bölüm 207
İffetin Kökü 207
2759. Bölüm 207
İffetin Kıvamı 207
2760. Bölüm 208
İffetin Meyvesi 208
2761. Bölüm 208
İffetin Dalları 208
2762. Bölüm 209
En Büyük İffet 209
2763. Bölüm 211
Bağışlamanın Fazileti 211
2764. Bölüm 214
Güzel Bir Şekilde Affetmeye Teşvik 214
2765. Bölüm 215
Gücü Olduğu Zaman Affetmeye Teşvik 215
2766. Bölüm 216
Af ve Kalpleri Elde Etmeye Çalışmak 216
2767. Bölüm 216
Affedilmemesi Gereken Şey 216
2768. Bölüm 218
Allah'ın Bağışlaması 218
2769. Bölüm 219
Kudret Elde Ettiğinde Yüce İnsanın Affetmesi 219
2770. Bölüm 219
Allah'ın Affına Sebep Olan Şeyler 219
2771. Bölüm 222
Afiyet-Sağlık 222
2772. Bölüm 223
Afiyet Veren Sebepler 223
2773. Bölüm 223
Allah'tan Afiyet Talep Etmeye Teşvik 223
2774. Bölüm 225
Allah'tan Afiyet Talep Etme Duası 225
2775. Bölüm 226
Has Kullar 226
2776. Bölüm 228
Ceza 228
2777. Bölüm 229
Ceza Çeşitleri 229
2778. Bölüm 229
Ceza ile Korkutmak ve Bunu Uygulamak 229
2779. Bölüm 230
Cezalandırmada Allah'ın Adil Oluşu 230
2780. Bölüm 230
Cezalandırmakta Acele Etmekten Sakınmak 230
2781. Bölüm 233
Akıl 233
2782. Bölüm 233
Akıl Allah'ın Yarattığı İlk Şeydir 233
2783. Bölüm 234
Aklın Yaratıldığı Şey 234
2784. Bölüm 234
Akıl En Güçlü Temeldir 234
2785. Bölüm 236
Faziletler Hususunda Aklın Rolü 236
2786. Bölüm 236
Ceza ve Sevap Hususunda Aklın Rolü 236
2787. Bölüm 238
Aklın Önderliği 238
2788. Bölüm 238
Aklın Dayanağı 238
2789. Bölüm 239
Aklın Dünya ve Ahiret Hayrındaki Rolü 239
2790. Bölüm 239
Aklın Hüccet Oluşu 239
2791. Bölüm 240
Akılsızlık Musibeti 240
2792. Bölüm 240
İnsanın Dostu Aklıdır 240
2793. Bölüm 241
Müminin Samimi Dostu Aklıdır 241
2794. Bölüm 241
Nefsin Akıl ve İstekler Arasında Çekiştirilmesi 241
2795. Bölüm 242
Din ve Akıl 242
2796. Bölüm 243
Aklın Anlamı (1) 243
2797. Bölüm 248
Aklın Anlamı (2) 248
2798. Bölüm 248
Akıllar Allah Vergisidir 248
2799. Bölüm 249
Tabii ve Tecrübi Akıl 249
2800. Bölüm 249
Akıllı İnsanın Sıfatları 249
2801. Bölüm 252
Akıl ve Hikmet 252
2802. Bölüm 252
Akıl ve Boş Şeyleri Terketmek 252
2803. Bölüm 253
Akıl ve Ahiret İçin Çalışmak 253
2804. Bölüm 254
Akıl ve Allah'a İtaat 254
2805. Bölüm 255
Akıl ve Lezzetleri Terketmek 255
2806. Bölüm 255
Akıl ve İyilikle Kötülüğü Tanımak 255
2807. Bölüm 256
Akıllı İçin Olması Gereken Şey 256
2808. Bölüm 256
Akıllı İnsanın Yapması Gereken Şey 256
2809. Bölüm 256
Akıllı Kimseye Yakışan Şey 256
2810. Bölüm 257
Akıllı İnsana Yakışmayan Şey 257
2811. Bölüm 257
İnsanların En Akıllısı 257
2812. Bölüm 258
İnsanların En Akılsızı 258
2813. Bölüm 259
Akıllı Sayılmayan Kimse 259
2814. Bölüm 260
Aklı Artıran Şey 260
2815. Bölüm 260
Aklı Kemale Erdiren Şey 260
2816. Bölüm 262
Aklı Değerlendirme Ölçüleri 262
2817. Bölüm 263
Aklın Nişaneleri 263
2818. Bölüm 264
Aklın Güçlü Olduğunun Göstergesi 264
2819. Bölüm 265
Aklı Zayıflatan Şey 265
2820. Bölüm 266
Aklın Zayıflığının Nişanesi 266
2821. Bölüm 266
Aklın Sınırı 266
2822. Bölüm 266
Aklın Başı 266
2823. Bölüm 267
En Üstün Akıl 267
2824. Bölüm 267
Aklın Meyvesi 267
2825. Bölüm 268
Aklın Düşmanı 268
2826. Bölüm 269
İnsanın Hayatının Çeşitli Dönemlerinde Aklı 269
2827. Bölüm 270
Aklın Yeri 270
2828. Bölüm 270
Akıl (Çeşitli) 270
2829. Bölüm 273
İtikaf 273
2830. Bölüm 275
İlmin Fazileti 275
2831. Bölüm 278
İlimden Mahrum Olan Kimse 278
2832. Bölüm 278
İlim Her Hayrın Köküdür 278
2833. Bölüm 279
İlim ve Hayat 279
2834. Bölüm 280
İlim ve Allah'a İtaat 280
2835. Bölüm 280
İlmin Servete Üstünlüğü 280
2836. Bölüm 281
İlim ve İnsanın Değeri 281
2837. Bölüm 282
Peygamberlik Makamına En Yakın Olan Kimse 282
2838. Bölüm 282
Alimler Peygamberlerin Varisidir 282
2839. Bölüm 283
Alimlerin Mürekkebinin Şehitlerin Kanından Üstün Oluşu 283
2840. Bölüm 283
Alim Ölse Bile Diridir 283
2841. Bölüm 284
İlmin İbadetten Üstünlüğü 284
2842. Bölüm 285
Alimin Abid İnsana Üstünlüğü 285
2843. Bölüm 285
Alimin Abidden Üstün Oluşunun Sebebi 285
2844. Bölüm 286
Alimin Vefatı 286
2845. Bölüm 287
Alimin Yüzüne Bakmak İbadettir 287
2846. Bölüm 287
İlim Öğrenmeye Teşvik 287
2847. Bölüm 288
İlim Tahsil Etmek Farzdır 288
2848. Bölüm 288
Doymak Bilmeyen İki Obur 288
2849. Bölüm 289
İlim Talibi 289
2850. Bölüm 290
İlim Talep Eden Kimse ve Peygamberlik 290
2851. Bölüm 291
İlim Talibi ve Melekler 291
2852. Bölüm 291
İlim Talibi ve Cennet 291
2853. Bölüm 292
Herşeyin İlim Talibi İçin Mağfiret Dilemesi 292
2854. Bölüm 292
Öğretmek 292
2855. Bölüm 293
İlim Öğretmenin Sevabı 293
2856. Bölüm 294
İlmi İnfak Etmenin Etkileri 294
2857. Bölüm 294
Öğretmek ve Açıklamak Hususunda Söz Almak 294
2858. Bölüm 295
İlmi Gizlemekten Sakındırmak 295
2859. Bölüm 296
Öğretmenin Değeri 296
2860. Bölüm 297
İlim Yoluyla Geçinen Kimseyi Kınama 297
2861. Bölüm 298
İlimle Geçimini Temin Etmenin Anlamı 298
2862. Bölüm 299
İlim Öğrenmeye Teşvik 299
2863. Bölüm 299
Allah İçin İlim Öğrenen Kimse 299
2864. Bölüm 300
Allah İçin Öğrenen Kimsenin Özellikleri 300
2865. Bölüm 301
Allah'tan Gayrisi İçin İlim Öğrenen Kimse 301
2866. Bölüm 302
İlim Öğrenmenin Doğru Olmayan Hedefleri 302
2867. Bölüm 303
İlim Taliplerinin Kısımları 303
2868. Bölüm 305
Öğretmen Seçiminde Riayet Edilmesi Gereken Hususlar 305
2869. Bölüm 306
Söze Bakınız 306
2870. Bölüm 306
İlmin Hakkı 306
2871. Bölüm 307
Öğrencinin Öğretmen Üzerindeki Hakları 307
2872. Bölüm 308
Öğretmenin Öğrenci Üzerindeki Hakları 308
2873. Bölüm 309
Alime Saygı Göstermek 309
2874. Bölüm 310
Öğrencinin Riayet Etmesi Gereken Hususlar 310
2875. Bölüm 311
İlim Talebi Hususunda Kapsamlı Bir Hadis 311
2876. Bölüm 314
Alimlerin Üstünlüğü 314
2877. Bölüm 315
Alimler Allah'ın Eminleridir 315
2878. Bölüm 315
Alim 315
2879. Bölüm 316
Alimin Nişaneleri 316
2880. Bölüm 316
Alimin Özellikleri 316
2881. Bölüm 317
Alimin Cehaleti 317
2882. Bölüm 318
İlmin Meyvesi 318
2883. Bölüm 319
İlmin Mirası 319
2884. Bölüm 321
İlmin Dalları 321
2885. Bölüm 321
Alime Düşen Görev 321
2886. Bölüm 322
Alime Yakışan Şey 322
2887. Bölüm 322
İlimsiz Amelin Tehlikesi 322
2888. Bölüm 323
Amelin İlimdeki Rolü 323
2889. Bölüm 324
İlimle Amel Etmeye Teşvik 324
2890. Bölüm 324
İlimden Faydalanmak 324
2891. Bölüm 326
Amelsiz İlimden Sakındırmak 326
2892. Bölüm 327
Rüsva Alimin ve Cahil Abidin Tehlikesi 327
2893. Bölüm 327
İlim Hususunda Hıyanetten Sakındırmak 327
2894. Bölüm 328
Alimlerin Önem Vermesi Gereken Şey 328
2895. Bölüm 329
Adaletten Söz Ettiği Halde Adaletle Amel Etmeyen Kimsenin Akibeti 329
2896. Bölüm 330
Amelsiz Hatiplerin Cezası 330
2897. Bölüm 331
Alimin Cezalandırılmasında Şiddetli Davranmak 331
2898. Bölüm 331
Alimin En Küçük Cezası 331
2899. Bölüm 332
İnsanlardan Azabı En Şiddetli Olan Kimse 332
2900. Bölüm 333
Alimin Sürçmesi 333
2901. Bölüm 333
Kötü Alimler 333
2902. Bölüm 334
Kötü Alimleri Kınamak 334
2903. Bölüm 334
İlim Ehlinden Sayılmayan Kimse 334
2904. Bölüm 335
Amelsiz İlmin Artış Tehlikesi 335
2905. Bölüm 335
Alim ve Sultanlara Karışmak 335
2906. Bölüm 336
İtham Edilmesi Gereken Alim 336
2907. Bölüm 336
İlmin Anlamı 336
2908. Bölüm 338
İlim ve Fazlalığın Anlamı 338
2909. Bölüm 340
Faydalı Olmayan İlmi Kınamak 340
2910. Bölüm 341
İlmi Aklından Fazla Olan Kimse 341
2911. Bölüm 341
İlmin Nihayeti 341
2912. Bölüm 341
İlmin Çeşitleri 341
2913. Bölüm 342
İlim Elde Etmenin Adabı 342
2914. Bölüm 342
İlmin Başı 342
2915. Bölüm 342
En İyi İlim 342
2916. Bölüm 343
En Gerekli İlim 343
2917. Bölüm 344
Yasak İlimler 344
2918. Bölüm 344
Helal ve Haramı Tanımak 344
2919. Bölüm 344
İlmin Süsü 344
2920. Bölüm 345
Ledunni (ilahi) İlim 345
2921. Bölüm 346
İnsanların En Alimi 346
2922. Bölüm 346
Sahih İlim Ehl-i Beyt'e (a.s) Özgüdür 346
2923. Bölüm 347
İlim (Çeşitli) 347
2924. Bölüm 349
Ömür 349
2925. Bölüm 349
Ömrü Ganimet Saymak 349
2926. Bölüm 352
Ömrü Zayi Etmek 352
2927. Bölüm 352
Ömrün Geri Kalanı 352
2928. Bölüm 353
Ömrü Allah'a İtaat Yolunda Geçirmeye Teşvik 353
2929. Bölüm 353
Ömrü Kendi Aleyhine Hüccet Olan Kimse 353
2930. Bölüm 355
Ömrün En Rezil Dönemi 355
2931. Bölüm 355
Uzun Hayatın Meyvesi 355
2932. Bölüm 356
Ömrü Artıran Şey 356
2933. Bölüm 356
Uzun Ömür ve Güzel Amel 356
2934. Bölüm 357
Mümin ve Uzun Ömür Talep Etmek 357
2935. Bölüm 357
İnsanın Ömrünün Miktarını Bilmemesinin Hikmeti 357
İçindekiler 359