Mizan'ul Hikmet 6.Cilt
 


289.Konu es-Sıdk Doğruluk


Bihar, 71/1, 60. bölüm, es Sıdk
Vesail'uş Şia, 8/513, 108. bölüm, Vucub'us Sıdk
Kenz'ul Ummal, 3/344, 770, es Sıdk'ul Hadis
el-Müheccet'ul Beyza, 8/102, Kitab'un-Niyyet ve's Sıdk ve'l İhlas

bak.
et-Ticaret, 441, 442. bölümler; ed-Din, 1298. bölüm

2188. Bölüm
Doğruluk


Kur'an:
"Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla berâber olun."
bak. Maide, 119, Yusuf, 70; Enbiya, 63; Ahzab, 23 ve 24; Zümer, 32 ve 33; Haşr, 8
10158. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk sözün ilahi yapı (gerçek) ile uyumluluk içinde olması, yalan ise sözün ilahi yapıdan (gerçekten) uzaklaşmasıdır."
bak. es-Sıddık, 2196. Bölüm

2189. Bölüm
Doğruluk


10159. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk sözün ruhudur."
10160. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk büyüklüğün kemalidir."
10161. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk adaletin kardeşidir."
10162. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk izzettir."

10163. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk hakkın dilidir."
10164. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk en hayırlı sözdür."
10165. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk her ne kadar kendisinden korksan da seni kurtarır ve yalan her ne kadar kendisinden güvende de olsan seni yok eder."

10166. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk her şeyin düzelmesi, yalan ise her şeyin bozulmasıdır."
10167. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Güzellik, hak üzere doğru konuşmak iledir ve kemal doğruluk üzere olan fiilin güzelliğidir."

10168. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk uğur, yalan ise uğursuzluktur."
10169. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sözün süsü doğruluktur."
10170. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Doğruluktan ayrılmayın. Şüphesiz ki doğruluk cennet kapılarından bir kapıdır."

10171. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hey! Doğru olunuz. Zira Allah doğru olan kimseyle birliktedir."
10172. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkimin dili doğru olursa, ameli temiz olur."
10173. İmam Ali (a.s), insanların en yücesi sorulunca şöyle buyurmuştur: "Her yerde ve her zaman doğru söyleyendir."
10174. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Konuşmadan önce doğruluğu öğreniniz."

10175. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk emanettir, yalan ise hıyanettir."
10176. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluktan daha iyisi doğruyu söyleyen ve hayırdan daha hayırlısı onu yapandır."

10177. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkim doğru olursa, insanlar onu hoş görmez."
10178. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın değeri himmeti kadardır. Doğruluğu ise mürüvveti ölçüsüncedir."
10179. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendinizi amellerde doğrulukla aziz ve celil olan Allah için süsleyin."
10180. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Herkim Allah'a karşı doğru olursa kurtuluşa erer."

10181. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bildiğin şeylerden bazısını gizlemezsen sadık olamazsın."
10182. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlara karşı en doğru konuşan kimse, insanları da en doğru bilendir. Herkesten çok insanlara yalan söyleyen kimse, insanları da en çok yalancı bilen kimsedir."

2190. Bölüm
Doğruluk ve İman


10183. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İmanın alameti; sana zarar verecek olsa bile fayda verecek yalana karşı doğruluğu seçmendir."
10184. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk imanın en sağlam sütunudur."
10185. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk İslam'ın sütunu ve imanın dayanağıdır."
10186. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk imanın başı ve insanın süsüdür."

10187. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk insanın güzelliği ve imanın dayanağıdır."
10188. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk dilin emaneti ve imanın süsüdür."
10189. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk dinin elbisesidir."
10190. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk dinin başıdır."
bak. el-İman, 276. Bölüm

2191. Bölüm
Doğru İnsan


10191. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru sözlü kimse kurtuluş ve yüceliğin eşiğindedir. Yalancı ise helak ve horluk uçurumunun kenarındadır."
10192. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru insan saygın ve değerli insandır. Yalancı insan ise hor ve zelil bir insandır."

10193. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğru insanı onaylayan ilk kimse onun doğru olduğunu bilen aziz ve celil olan Allah'tır ve hakeza onun doğru olduğunu bilen kendi nefsi onu tasdik eder."

2192. Bölüm
Doğru Konuşma


10194. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların namaz ve orucuna aldanma. Zira insan bazen namaz ve oruca alışır ve onları terk edecek olursa korkuya kapılır. İnsanları doğru konuşma ve emanete riayetle deneyin."

10195. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanların fazla namazına, orucuna, haccına, ihsanına ve gece zikrine bakmayın. İnsanların doğru konuşmasına ve emanete riayet edişine bakın."
10196. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah her peygamberi doğru konuşmayla ve emaneti iyi olsun kötü olsun sahibine vermekle göndermiştir."
bak. el-Bid'at, 331. Bölüm; el-Gurur, 3043. Bölüm; el-Huşu', 1025. Bölüm

2193. Bölüm
Sözlerin En Doğrusu


Kur'an:
"İman edip yararlı işler yapanları, Allah'ın gerçek bir sözü olarak, içinde temelli ve ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?"
"Allah'tan başka ilah yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?"

10197. İmam Ali (a.s), sözlerin en doğrusu hakkında şöyle buyurmuştur: "La ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur) diye şahadette bulunmaktır."
10198. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sözlerin en doğrusu hal dilidir."
10199. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hal dili söz dilinden daha doğrudur."
bak. el-Mev'ize, 4120. Bölüm

2194. Bölüm
Gereksiz Doğruluk


10200. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Üç yerde doğruluk çirkindir: Söz taşımada, birine ailesi hakkında tatsız haber vermen ve birinin verdiği haberi yalanlaman."

10201. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Herkime bir Müslüman sorulur da o da doğru söylediği için o müslümana bir zarar ulaşırsa (Allah katında) yalancılardan sayılır. Herkimden bir Müslüman sorulur, yalan söyler ve o Müslümanlara bir hayır ulaşırsa Allah katında doğrulardan sayılır."

2195. Bölüm
Güzel Ün


Kur'an:
"Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla."
"Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların her dilde üstün şekilde anılmalarını sağladık."
10202. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nasıl da apışıp şaşkınlaştınız? Oysa Nebinizin Ehl-i Beyt'i aranızdadır. Onlar hakkın öncüleri, dinin alametleri, doğruluğun dilidirler."

10203. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Hiç kimse her ne kadar mal-mülk sahibi de olsa yakınlarından ve onların kendini elleri ve dilleriyle savunmalarından müstağni (ihtiyaçsız) olamaz...Allah'ın insana halk arasında verdiği iyi-hayırlı isim, başkasına miras olarak bırakacağı maldan daha hayırlıdır."

Ben diyorum ki: el-Mizan tefsirinde, "Sonrakilerin beni güzel anmalarını sağla" ayeti hakkında şöyle yer almıştır: Doğruluk dili kavramının güzel ün kavramına uyarlanması pek açık değildir. Ama imamın Ali (a.s) sözünde görüldüğü gibi onda hiçbir belirsizlik yoktur ve açıkça onu doğrulamaktadır.
bak. Eş-Şuhret, 2125. Bölüm

290. Konu es-Siddik Sıdık-Dosdoğru


Bihar, 24/30, 26. bölüm, Enne velayet'el Eimme (a.s) es-Sıdk ve Ennehum Sadikun ve Sıddikun ve'ş Şuheda ve's Salihun

2196. Bölüm Sıddık/Dosdoğru


10204. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Doğruluktan ayrılmayın. Zira doğruluk iyiliğe hidayet eder. İyilik ise cennete ulaştırır. İnsan doğru söyler ve sürekli doğruluğu devam ettirirse ve sonunda Allah katında sıdıklardan (dosdoğrulardan) yazılır."

10205. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk iyiliğe ve iyilik de cennete ulaştırır. İnsan sürekli doğruluğu takip eder ve sonunda dosdoğrulardan yazılır."

10206. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsan sürekli doğruluk üzere olursa, sonunda Allah onu dosdoğrulardan yazar."
10207. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şialarımız (normal ölseler) ölenler bile dosdosdoğru olanlardan ve şehit olanlardandır. Onlar, bizim emrimizi (velayetimizi)

onaylayan, bizim için seven ve bizim için buğzedenlerdir. Aziz ve celil olan Allah da (onlar hakkında) şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve Peygamberlerine iman edenler, onlar Rableri katında dosdoğru olanlardır."
10208. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her mümin sıddıktır (dosdoğru olandır)"

Ebu Hamid Gazali şöyle diyor: "Bil ki doğruluk kelimesi altı anlamda kullanılmaktadır: Sözde doğruluk, niyet ve isteklerde doğruluk, kararda doğruluk, kararı uygulamada doğruluk, amellerde doğruluk ve bütün dini makamları hayata geçirmede doğruluk. O halde herkim bütün bu hususlarda doğruluk için de olursa, sıddıktır (dosdoğru olandır) zira sıddık, sıdk (doğru) kökünden olan mübalağa sığasıdır."

2197. Bölüm Dosdoğru Olanlar


Kur'an:
"Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle berâberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!"
"Allah'a ve peygamberlerine iman edenlere, dosdoğru olanlara ve Allah yolunda şehit düşenlere, işte, onlara, Rableri katında nur ve ecir vardır. Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar da, cehennemlik olanlardır."

"Meryem oğlu Mesih sadece peygamberdir, ondan önce de peygamberler geçmiştir, onun annesi dosdoğrudur, her ikisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar!"
"Kitapta İbrahim'e dair anlattıklarımızı da an, o şüphesiz dosdoğru bir peygamberdi."

"Kitapta İdris'i de zikret, çünkü o dosdoğru bir peygamberdi."
10209. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Dosdoğru olanlar üç kimsedir: Firavun ailesinden mümin Hazkil, Al-i Yasin'in sahibi Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib (a.s)"

10210. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sıddık olanlar üç kimsedir: Al-i Yasin'in Habib-i Naccar-ı ki şöyle demektedir: "Peygamberlere uyun. Sizden bir karşılık istemeyen kimselere uyun ve onlar hidayete ermiş olanlardır." Bu, Firavun ailesinin mümini Hizkil ve onların en üstünü olan Ali b. Ebi Talib'dir.

10211. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ümmetlerin öncüleri bir göz açıp kapatıncaya kadar dahi Allah'a küfretmeyen şu üç kimsedir: "Ali b. Ebi Talib, Yasin sahibi (Habib-i Naccar) ve Al-i Firavun'un Mümini (Hizkil). Bunlar o dosdoğru olanlardır ve Ali onların en üstünüdür."

10212. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala'nın seçtiği sıddıklar şunlardır: Sıddık olan Yusuf, Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib."
10213. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her ümmetin bir sıddıkı (dosdoğru olanı) ve faruku (hakkı batıldan ayıranı) vardır. Bu ümmetin sıddıkı ise Ali b. Ebi Talib'dir."

10214. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nebe-i Azim (büyük haber) ve Sıddık-i Ekber (en büyük dosdoğru olan) benim."
10215. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ben, Allah yolunda olan, kınayıcının kınamasına aldırış etmeyen, simaları sıddıkların siması, sözleri iyilerin sözleri olan bir toplumdanım. Onlar geceyi (ibadetle) ihya ederler, gündüzün yol gösteren işaretleri olurlar."


291.Konu es-Sedik Dost


Bihar, 74/173, 11. bölüm, Fazl'us Sıdk ve Hudud'us Sadakat
Bihar, 74/183, 13. bölüm, men Yenbeği Mecalisetihi ve Musahibetihi ve'l Musadiketihi
Bihar, 74/190, 14. bölüm, Men La Yenbeği Mecalisetihi ve Musadıketihi ve Musahibetihi
Kenz'ul Ummal, 9/3-233, Kitab'us Suhbet

bak.
6. konu, el-Eh; 354. konu, el-İşret; 339. konu, el-Adavet; el-Cehl, 605. bölüm; el-Akl, 2792, 2793. bölümler; el-Amel (1),

2938. bölüm 2198. Bölüm Dost


Kur'an:
"Ya da dostlarınızın..."
"Şimdi bizim ne şefaatçımız var ve ne de yakın bir dostumuz."
10216. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost en yakın akrabadır."
10217. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost iki sermayenin en üstünüdür."
10218. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostu olmayanın stoku yoktur."

10219. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostlar çeşitli bedenlerde yer alan tek bir ruhtur."
10220. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostun makamı o kadar yücedir ki cehennem ehli bile yakın akrabalarından önce onlardan yardım diler ve onları çağırır. Allah-u Teala cehennem ehlinin şöyle dediğini haber vermektedir: "Şimdi bizim ne bir şefaatçimiz var ve ne de yakın bir dostumuz."

2199. Bölüm İnsanların Dostlarıyla Tanınması


10221. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsan arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin."

10222. Süleyman (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hiç kimse hakkında kiminle arkadaşlık ettiğini görmedikçe hüküm vermeyin. Zira insan benzerleriyle ve arkadaşlarıyla tanınır."

10223. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanları dostlarıyla imtihan edin. Zira insan kimin davranışlarından hoşlanırsa onunla dostluk eder."

2200. Bölüm Nefislerin Birbirine Benzerliği


10224. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nefisler çeşit çeşittir. Aynı şekilde olanlar bir araya gelir ve insanlar daha çok kendi benzerlerine yönelirler."
10225. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sefihlerle (akılsızlarla) arkadaşlık sebebiyle ahlak bozulur ve akıllılarla arkadaşlık sebebiyle ahlak düzelir.

İnsanlar çeşit çeşittir ve herkes kendi yapısı üzere amel eder. İnsanlar birbirleriyle dost olurlar. O halde herkimin dostluğu Allah'tan başkası için olursa o dostluk düşmanlıkla sonuçlanır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Takva sahipleri dışında o gün dostlar birbirine düşman olurlar."

10226. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Arkadaş elbise yaması gibidir. O halde kendinle uyumlu olan bir dostu seç."
bak. 519. Konu, en-Nefs

2201.Bölüm İnsanın Benzerlerine Meyletmesi


10227. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her insan kendisine benzeyen kimseye meyleder."
10228. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kuş kendi türdeşlerine meyleder."
10229. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her şey kendi türdeşine yönelir."

10230. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilerle kendilerine benzeyen kimseler dışındakiler dostluk etmez."
10231. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötülerle sadece onlara benzeyen kimseler dostluk eder."
10232. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aşağılık insanları sadece onlara benzeyenler seçer."
10233. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aşağılık insan kendisine benzeyen kimselere uyar ve sadece kendisine benzeyenlere meyleder."

2202.Bölüm Kötü Arkadaş


Kur'an:
"İçlerinden biri şöyle der: "Benim bir dostum vardı, bana: "Sen de mi, ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman dirilerek ceza göreceğimizi tasdik edenlerdensin?" derdi." Yanındakilere: "Siz onu bilir misiniz?" der. Bir bakar onu cehennemin ortasında görür."

"Sonunda bize gelince arkadaşına: "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaş imişsin! der."
"Onların yanına bir takım arkadaşlar koyarız da geçmişlerini geleceklerini onlara güzel gösterirler. Verilen söz, gerek cinlerden ve gerekse insanlardan, gelip geçmiş ümmetler içinde, onların aleyhine gerçekleşmiştir. Doğrusu onlar hüsranda idiler."

10234. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "En büyük yalnızlık kötü arkadaş sahibi olmaktır."
10235. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Yalnızlık kötü arkadaştan daha iyidir."

10236. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü insanla arkadaşlıktan kaçın. Zira o arkadaşını helak eder ve dostunu yokluğa sürükler."
10237. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötü arkadaşlardan çok yalnızlığa adet et."

2203. Bölüm Dostluğa Layık Kimseler


10238. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşlerinden üç defa kızdırdığın halde senin hakkında kötü bir laf etmeyen kimseyi dost edin."
10239. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sadece üç defa kızdırdığın halde sana kötü bir laf etmeyen her kimsenin dostluğuna önem verme."

10240. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şu üç şeyde imtihan etmediğin kimseyi dost sayma: Onu kızdırıp, bu kızgınlığın onu haktan batıla itip itmediği konusunda, dirhem ve dinar hususunda ve onunla yolculuk etmekte."

10241. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eğer kardeşinin seninle dostlukta sadık olup olmadığını bilmek istiyorsan onu kızdır. Eğer kızgınlık esnasında dostluğunda baki kalırsa o senin kardeşindir. Aksi taktirde değildir."
bak. el-Eh, 35. Bölüm

2204.Bölüm Arkadaşlığa Layık Kimse


10242. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendisiyle süsleneceğin kimseyle arkadaş ol. Seninle süslenen kimseyle arkadaşlık etme."
Ben diyorum ki:
Zahiren bu hadisin anlamı şudur: Öyle bir kimseyle arkadaşlık et ki arkadaşlığı ikinizi de süslemeye ve güzelleştirmeye neden olsun. Ama senin kendisini süslediğin, onun ise seni süslemediği kimseyle arkadaşlık etme.

10243. İmam Hasan (a.s), vefatıyla sonuçlanan hastalığı esnasında Cünade'ye şöyle buyurmuştur: "Sen sadece süslenmene sebep olacak kimseyle arkadaşlık et. Ona hizmet ettiğinde seni (yüz suyunu) korusun.

Ondan yardım dilediğinde sana yardım etsin. Bir söz söylediğinde sözüne inansın, saldırıya geçtiğinde seni güçlendirsin, ihsan ettiğinde sana bu yolda yardım etsin, senden bir ayıp görünce onu örtsün, senden iyi bir iş görünce onu göz önünde bulundursun, kendisinden bir şey istediğinde sana versin, bir istekte bulunmadan önce davransın ve kendisine bir musibet ulaştığında sen rahatsız olasın."

10244. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Doğruluk ve salah daha çok akıl ve yürek sahipleriyle arkadaşlıktadır."
10245. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hikmet sahipleriyle arkadaş ol, hilim sahibi (yumuşak huylu) kimselerle dostluk et ve dünyadan yüz çevir ki sığınak olan cennette yer alasın."

10246. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Akıl sahipleriyle dost ol, bilgin kimselerle otur ve nefsani isteklerine galip gel ki en yüce alemin sakinleriyle arkadaş olasın."
10247. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Akıllı insanla dostluk ruhun hayatıdır."

10248. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Arkadaşını çoğaltmak isteyen kimse nasıl olur da, faziletlerinden ganimet elde ettiği ilimlerin kendisini hidayete erdirdiği ve arkadaşlıklarının kendisini süslediği akıllı ve takvalı alimlerle arkadaşlık etmez, şaşarım."

10249. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Seni baki yurda çağıran ve onun için amel etmen hususunda sana yardımcı olan kimse şefkatli dostundur."
10250. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyilerle arkadaş ol ki onlardan olasın. Kötülerle arkadaşlıktan sakın ki onların topluluğundan ayrılasın."

10251. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanların en mutlusu büyük insanlara karışan kimsedir."
bak. Es-Sefer, 1825. Bölüm; ei-Şi', 2029. Bölüm

2205. Bölüm Kötülerle Arkadaşlıktan Sakınmak


10252. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötülerle arkadaşlık, estiğinde kötü kokuyu yüklenen rüzgar gibi insana kötülük kazandırır."

10253. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötülerle arkadaşlık denize binmek (girmek) gibidir. Eğer boğulmaktan kurtulsa da korkudan kurtulamaz"

10254. İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kötülerle arkadaşlıktan sakın. Zira o zahiri güzel olan ama bıraktığı etkisi çirkin olan çekilmiş bir kılıç gibidir."
bak. Eş-Şerr, 1966, 1967. Bölümler; el-Emsal, 3621. Bölüm

2206. Bölüm
Arkadaşlık Etmeye Layık Olmayanlar


Kur'an:
"O gün, zalim kimse ellerini ısırıp: "Keşke Peygamberle berâber bir yol tutsaydım, vay başıma gelene; keşke falancayı dost edinmeseydim. And olsun ki beni, bana gelen zikirden (Kur'an'dan) o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor" der."

"Ayetlerimizi çekiştirmeye dalanları görünce, başka bir bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle berâber oturma."

"O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar birbirine düşman olurlar."
10255. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sana dini bir fayda vermeyen kimseye değer verme ve onunla arkadaşlık etmeye rağbet gösterme. Zira Allah Tebarek ve Teala'dan başka her şey yok olucudur ve sonu tatsız ve zarar vericidir."

10256. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Seninle nefsine karşı yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir"

10257. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kimin dininden ve dünyasından faydalanmazsan senin için onunla arkadaşlıkta bir fayda yoktur. Herkim senin için bir hak tanımazsa sen de onun için bir hak tanıma ve onu yüceltme."
10258. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Konuştuğunda seni usandıran,

seninle konuştuğunda seni üzen, kendisine sevinç veya zarar verdiğinde buna karşılık sana aynı şekilde davranan, senden ayrıldığında arkandan konuştuğu için ayrılmasından rahatsız olduğun, kendisini sakındırdığında sana itham ve iftirada bulunan, kendisiyle uyumluluk gösterdiğinde seni kıskanan ve sana saldıran,

kendisine karşı uyumsuzluk gösterdiğinde sana düşman kesilip seninle çekişen, başkalarının kendisine yaptığı iyiliği telafi etmekten aciz olan, kendisine zorbalık eden kimseye karşı aşırı davranan

kimseden sakın. Onunla oturan sevap elde eder ama kendisi günahkardır. Dili kendisine zarar verir fayda vermez. Kalbi sözlerini korumaz, ilmi çekişmek için öğrenir, gösteriş için dinde derinleşir, dünyanın faydasına koşar ve takvayı göz ardı eder."

10259. İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: "Birinin insanların yüz suyu ile oynadığını görürsen seni tanımamasına çalış. Zira haysiyetlerin en kötüsü onun tanıdığıdır."

10260. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Fasık, facir ve Allah'a karşı açıkça günah işleyen kimselerden uzak dur."
10261. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Düşüncesi gevşek ve bozuk, ameli çirkin ve uygunsuz olan kimseden uzak dur. Zira arkadaş arkadaşla değerlendirilir."

10262. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Üç kimseden sakın: Hain, zalim ve laf taşıyan kimseden. Zira senin için hıyanet eden kimse sana da hıyanet eder. Senin için başkasına zulmeden kimse sana da zulmeder, senin için laf taşıyan kimse senin arkandan da laf taşır."

10263. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kendisi için gördüğünü ve beğendiğini senin için görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur."
10264. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kalplerinizin sevmediği kimselerden sakının."
10265. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların ayıbını araştıran kimselerle muaşeret etmekten sakının. Zira bu tür insanlarla arkadaşlık eden onlardan güvende değildir."

10266. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sürekli gıybet eden kimse ile arkadaşlık etme. Zira sen de kötümserliğe maruz kalırsın."
10267. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Cahil insanın dostu sıkıntı ve zorluktadır."
10268. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bilgili düşman cahil dosttan daha iyidir."

10269. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Cahil insanın dostu sıkıntıdadır."
10270. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bil ki dünyada aziz ve celil olan Allah'tan başkası için kurulan dostluk kıyamet günü düşmanlığa çevrilir."

10271. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostlarda takva sahipleri dışında pişmanlık hasıl olur."
10272. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Hayrı gevşek, kötülüğü güçlü ve nefsi aşağılık olan kimselerden sakın. Zira o korktuğunda kenara çekilir ve kendini güvenlik içinde hissettiğinde ise saldırıya geçer."
bak. el-Eh, 48. Bölüm; el-Mehebbet (1), 651. Bölüm

2207. Bölüm
Arkadaşlık Etmeye Layık Olmayanlar


10273. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Günah ehliyle arkadaşlık etmekten sakın. Zira bir grubun yaptıklarından razı olan kimse onlardan biri sayılır."

10274. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Fasıklarla dostluk etmekten sakın. Zira kötülük kötülüğe katılır."
10275. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aşağılık insanlarla gidip gelmekten sakın. Zira aşağılık insanlara karışmak bir hayır getirmez."

10276. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Seni (Allah'tan) gafil ve (dünyaya) haris kılan kimseyle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse seni yardımsız bırakır ve helak eder."

10277. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yalancı insanla arkadaşlıktan sakın. Eğer arkadaşlık etmek zorunda kalırsan sözünü doğrulama. Ama ona kendisini yalanladığını da bildirme. Zira o dostluğundan el çeker ama kendi tabiatını da terk etmez"

10278. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) oğlu İmam Bakır'a (a.s) yaptığı bir tavsiyede şöyle buyurmuştur: "Akrabalarından kopan kimse ile arkadaşlık etmekten sakın. Zira Aziz ve celil olan Allah'ın Kitabının üç yerinde böyle bir kimseye lanet edildiğini gördüm."

2208. Bölüm
Ahmakla Arkadaşlık Etmekten Sakınma


10279. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ahmakla arkadaşlık etmekten sakın, zira ona yakın oldukça zararı sana daha yakın olur."
10280. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yalancı ahmakla arkadaşlık etmekten sakın. Zira böyle bir kimse senin faydanı ister ama sana zarar verir. Sana uzağı yakın ve yakını uzak kılar. Eğer onu emin sayarsan sana ihanet eder. Eğer sana bir emanet verirse seni hor kılar. Eğer sana bir söz söylerse yalan söyler.

Eğer sen ona bir şey söylersen sözünü yalanlar. Seninle onun misali susuz insanın su sandığı ama yaklaştığı zaman hiçbir şey bulmadığı bir serap misalidir."
10281. İmam Ali (a.s) oğlu Hasan'a (a.s) yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur: "Oğulcağızım! Ahmakla arkadaşlık etmekten sakın zira o sana fayda vermek ister ama zarar verir."

10282. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ahmakla arkadaşlık etmek ruhun işkencesidir."
10283. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ahmakla ilişkiyi kesmek uzak görüşlülüktür."
10284. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ahmakla arkadaşlık etme; zira o amellerini senin gözünde süsler ve senin de kendisi gibi olmanı ister."

10285. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Akıllı kimseyle -onu yüce ve bağışlayıcı bulmasan bile- arkadaşlık etmende bir sakınca yoktur. Ama aklından istifade et ve kötü ahlakından uzak dur. Kerim, yüce ve bağışlayıcı insanla arkadaşlık etmeyi her ne kadar aklından bir fayda elde etmesen de sakın terk etme. Aklınla yüce insandan nasiplen ve mümkün olduğu kadar cahil, aşağılık insandan kaç."
bak. el-Humk, 955. Bölüm


2209.Bölüm Dost ve Düşmanları Tanıtmak


10286. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ali'nin düşmanının dostu Ali'nin düşmanıdır."
10287. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostların da üç kimsedir düşmanların da. Dostlarına gelince...Dostların senin dostun, dostunun dostu ve düşmanının düşmanıdır. Düşmanlarına gelince...Onlar da senin düşmanın, dostunun düşmanı ve düşmanının dostudur."

10288. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostunun düşmanını dost edinme. Neticede dostuna düşmanlık etmiş olursun."
10289. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her insanın dostu aklıdır ve düşmanı cahilliği."
bak. 339. Konu, el-Adavet

2210. Bölüm
Dostluğu Bozan Şeyler


10290. İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendinle kardeşlerinin arasındaki hürmeti yok etme. Ve ondan bir şeyi baki bırak. Zira hürmet yok olunca utanmada yok olmaktadır."
10291. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsan kardeşini rahatsız edince (veya utandırınca) onu kaybeder."
10292. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşinin dostluğunun senin için halis olmasını istiyorsan onunla asla şakalaşma ve onunla çekişme, ona karşı üstünlük taslama ve ona karşı düşmanlık etme."

10293. İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: "Çekişmek eski dostluğu ve sağlam düğümü bozar. Çekişmede varolan en küçük şey herkesin diğerine galip gelmesini istemesidir ve bu üstün gelme arzusu dostluk bağının kopmasına sebep olan asıl etkendir."
10294. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim laf taşıyan kimseyi dinlerse dostunu kaybetmiş olur."
10295. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostun kıskanması dostluğun sağlam olmamasındandır."
bak. el-Eh, 41. Bölüm

2211. Bölüm
Dostluğu Azaltan Şey


10296. İmam Ali (a.s) oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye yaptığı bir tavsiyesinde şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenmişlikten, kötü ahlaktan ve sabır azlığından sakın. Zira bu üç haslete rağmen senin için bir dostluk baki kalmaz ve insanlar sürekli senden uzaklaşır."

10297. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sakın kötü zan sana galip gelmesin. Zira senin için hiç kimseyle dostluk etmene yer bırakmaz."
10298. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "(Dostlar hakkında) ince görüşlü olmak ve iyice araştırmak ayrılığa sebep olur. Eleştirmek ise düşmanlığa sebep olur."
10299. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim dostu hakkında kınayıcı olursa dostluk bağını koparmış olur."
10300. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hilekar insan bir çok dostlara sahip olmaya tamahlanmamalıdır."

10301. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim kardeşleriyle münakaşa ederse dostları azalır."
10302. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim onu kendisine tercih etmedikçe dostundan hoşnut olmayan ve sürekli ona kızgın olur."
10303. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim doğru ve vefalı dost ararsa bulunmayan bir şeyi aramaya koyulur."
bak. el-Eh, 47, 51. Bölümler

2212. Bölüm
Dostları Artıran Şey


10304. İmam Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim günahlardan sakınmayı haslet, bağışlamayı tabiat ve hilmi huy edinirse dostları ve övgüsü çoğalır. Güzel övünmekle düşmanlarından intikam almış olur."

10305. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) haset edenlerden ve iyilik ettiği kimselerden dolayı çektiği rahatsızlıklardan sıkılan Zıheriyye'ye öğüt olarak şöyle buyurmuştur: "Sen Müslümanları ailen gibi saymalısın. Onların büyüğünü kendi baban gibi bilmeli, küçüklerini evladın, yaşıtlarını ise kardeşin gibi görmelisin.

Sen bunlardan hangisine zulmetmeyi seversin. Eğer iblis -Allah'ın laneti ona olsun- sana Müslümanlardan birinden üstün olduğunu gösterirse bir bak eğer senden daha büyükse kendine şöyle söyle: "O iman ve salih amel hususunda benden daha öndedir. O halde benden daha iyidir.

" Eğer senden daha küçük ise o zaman şöyle de: "Ben, günahlar hususunda ondan daha öndeyim. O halde o benden iyidir." Eğer seninle yaşıt ise kendine şöyle de: "Ben günahkar olduğuma yakin etmekteyim, onun günahkar olduğu hususunda ise şüphe içindeyim. O halde neden yakinimi bırakıp şüpheme sarılayım."

Eğer Müslümanların seni büyük, değerli ve saygın tuttuğunu görürsen şöyle de: "Bu onların huyundandır." Eğer onların sana karşı sevgisiz ve kırgın olduğunu müşahede edersen şöyle de: "Bu benim günahım ve kusurumdur." Eğer böyle yaparsan Allah hayatı senin için kolay kılar. Dostların çoğalır ve düşmanların azalır."

10306. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yumuşak huylu olan kimsenin muhabbeti farz/sabit olur. Sopası yumuşak olan kimsenin dalları çoğalır (yumuşak huylu olan kimsenin arkadaşları çok olur."
bak. el-Eh, 37. Bölüm; el-Mehebbet (1), 650. Bölüm

2213. Bölüm
Arkadaşlığın Sınırları


10307. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostluğun bir takım sınırları vardır. Herkim onların tümüne veya bir takımına sahip olursa dosttur. Aksi taktirde asla onu dost sayma. Birincisi zahir ve batınının sana karşı aynı olmasıdır. İkincisi, senin yüz suyunu kendi yüz suyu, ayıbını kendi ayıbı saymasıdır.

Üçüncüsü, mal ve makamın onu sana karşı değiştirmemesidir. Dördüncüsü, sana elinden gelen yardımı esirgememesidir ve bütün bu hasletleri içinde barındıran beşincisi ise zorluklar anında seni yalnız bırakmamasıdır."

10308. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost, kardeşini üç yerde korumadıkça dost olmaz: Zorluklarda, gıyabında ve öldükten sonra."
10309. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost batını doğru olan kimsedir."
10310. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sadık dost ayıpların hususunda sana nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir."

10311. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Samimi dost seni zulüm ve düşmanlıktan sakındıran, iyilik ve ihsan hususunda yardımcı olandır"
10312. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dosta senin ve ayıpların hakkında doğru davrandığı için sadık (doğru) denmiştir. O halde sana böyle davranan kimse ile ünsiyet edin. Şüphesiz o gerçek dosttur."

10313. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gerçek kardeşin canıyla seni koruyan ve seni malına, evladına ve eşine tercih edendir."
10314. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostun seni sakındırandır. Düşmanın ise seni (kötü işlere) zorlayandır."

2214. Bölüm
İnsanları Denemeden Onlara Güvenmemek Gerekir


10315. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Zaman zulüm zamanı, insanlar hıyanet ve vefasızlık ehli olduğu zaman herkese itimat etmek acizliktendir."

10316. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İmtihan etmeden önce herkese güvenmek acizliktir."
10317. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostu denemeden önce ona itimat etme."

10318. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Düşmanından sakın ve dostundan, emin ve Allah'tan korkan kimse olmadıkça sakın."
10319. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Tüm sevgini arkadaşına bağışla. Ama tüm güvenini ona bağışlama."
10320. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Samimi dostuna tüm sevgini bağışla, ama ona tümüyle güvenme. Ona kendinden yardımda bulun, ama tüm sırlarını ona söyleme"

10321. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dostluk hususunda tanımadığın kimseye rağbet etme."

2215. Bölüm
Dostu Deneme Yolu


10322. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost üç şeyle denenir: Eğer onlarda doğru olursa temiz dosttur. Aksi taktirde iyi gün dostudur; zor günün dostu değil: Ondan bir mal istersin veya ona bir mal hususunda güvenirsin veya sıkıntıda onu kendine ortak kılarsın."

10323. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kudret elden gidince dost düşmandan tanınır."
10324. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost sıkıntılarda denenir."

10325. Lokman (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendisine ihtiyaç duymadıkça kardeşini tanıyamazsın."
10326. Süleyman (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kiminle arkadaş olduğunu görmedikçe hiç kimse hakkında hüküm vermeyin. Zira insan benzerleri ve yakınıyla tanınır. Dost ve arkadaşlarına isnat edilir."

10327. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Üç defa kızdırdığın halde hakkında kötü bir şey demeyen kardeşlerini kendin için koru."
10328. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kardeşinin sana karşı sadakatini bilmek istiyorsan onu kızdır; Eğer dostluğunda devam ederse o senin kardeşindir; aksi takdirde kardeşin değildir."

10329. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar sadece imtihan ile tanınırlar. O halde eşini ve çocuklarını gıyabında, dostunu sıkıntılarda, akrabanı darlıkta ve seni sevdiğini iddia edenleri işsizliğinde imtihan et ki bu vesileyle onalar nezdindeki konumunu anlayasın."
bak. 2203. Bölüm; 483. Konu, el-İmtihan; el-Eh, 50, 56. Bölümler

2216. Bölüm
En İyi Dostlar


10330. Resulullah'a (s.a.a) en iyi dost hakkında sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "Allah'ı hatırladığında sana yardımcı olan ve Allah'ı unuttuğunda sana onu hatırlatandır."

10331. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a itaat yolunda yardımcı olursa en iyi dosttur."
10332. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "En iyi dost uyumsuzluğu az, uyumluluğu çok olan kimsedir."

10333. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah bir kulun iyiliğini dilerse kendisi için iyi ve layık bir yardımcı karar kılar ki unuttuğunda kendisine hatırlatır ve eğer hatırlarsa kendisine yardımcı olur."
bak. el-Eh, 53. Bölüm

2217. Bölüm
Arkadaş Hakkı


10334. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Arkadaş hakkı kendisine lütuf ve insaf üzere davranman, sana saygı gösterdiği kadar saygı göstermen, hiçbir bağışta senden önde geçmesine izin vermemen, öne geçtiğinde bunu telafi etmen, seni sevdiği kadar sevmen, bir günah işlemek istediğinde onu alıkoyman, kendisi için rahmet ve sevgi kaynağı olman ve azap görmesine sebep olmamandır."

10335. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Seninle arkadaş olan kimsenin hakkı onu aldatmaman, ona sahtekarlık etmemen, ona düzen kurmaman ve onun hakkında Allah Tebarek ve Teala'dan korkmandır."

10336. İmam Sadık (a.s) seferden dönünce yanına gelen Mufazzal'a şöyle buyurmuştur: "Yoldaşın kimdi?" Ben, (Mufazzal) şöyle arz ettim: "Kardeşlerimden biriydi." İmam,

"Ona ne oldu" diye sordu. Ben şöyle arz ettim: "Medine'ye girdiğimden beri nerede olduğunu bilmiyorum." İmam şöyle buyurdu: "Bilmiyor musun? Her kim bir müminle kırk adım yolculuk ederse Allah kıyamet günü onu kendisinden sorar."
10337. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her ne kadar nankör de olsa hiç kimseyle dostluğunu kesme."
bak. el-Mecalise, 525. Bölüm; el-Mehebbet (1), 651. Bölüm

2218. Bölüm
Dost Grupları


10338. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dost saydıklarını imtihan edersen onların kaç grup olduğunu görürsün: Onlardan bazısı çok yiyen ve yırtıcı tabiata sahip olan aslan gibidir.

Bazısı zarar veren kurt gibidir. Bazısı köpek gibi kuyruk sallar (yaltaklık eder). Bazısı tilki gibi hilekar ve hırsızdır. Şekilleri farklıdır ama işleri birdir. Yarın kıyamet günü yalnız kaldığında ne bir eşin ne de bir çocuğun olmadığında sadece alemlerin Rabbi Allah'la karşı karşıya kaldığında ne yapacaksın?"
bak. el-Eh, 46. Bölüm; en-Nas, 3967. Bölüm


2219.Bölüm İnsanın Dostları


10339. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müslüman insanın üç dostu olur: Bir dostu ona şöyle der: "İster diri ol, ister ölü ben seninleyim." Bu dost insanın amelidir.

Başka bir dost ise kendisine şöyle der: "Ben hayatta olduğun müddetçe seninleyim." Bu da ölümünden sonra varislerine kalan mal ve servetidir. Üçüncü dost ise ona şöyle der: "Ben mezara kadar seninleyim, ondan sonra senden ayrılırım." O da çocuğudur."
bak. el-Kabr, 3267. Bölüm; el-Amel (1), 2938. Bölüm; el-Amel (3), 2961. Bölüm; 555. Konu, el-Vakf

İçindekiler


1844. Bölüm 4
Evin Genişliği 4
1845. Bölüm 4
İhtiyaçtan Fazla Bina Etmekten Sakındırmak 4
1846. Bölüm 5
Ev Satışı 5
1847. Bölüm 5
Mümini Yerleştirmekten Sakınmak 5
1848. Bölüm 7
Silah ve Savaş Araçları 7
1849. Bölüm 7
Silah Yapımının Sevabı 7
1850. Bölüm 7
Silah ve Hayır 7
1851. Bölüm 8
Beş Kılıç 8
1852. Bölüm 9
Resulullah'ın (s.a.a) Kılıcının Kabzasına Yazılan Şey 9
1853. Bölüm 10
Din Düşmanlarına Silah Satmaktan Sakınmak 10
1864. Bölüm 12
Zalim Sultana Gidip Gelmek 12
1855. Bölüm 12
Zalim Sultana Boyun Bükmek 12
1856. Bölüm 12
Adil Sultanın Fazileti 12
1857. Bölüm 13
Sultana İtaatin Farz Oluşu Hakkındaki Uydurma Hadisler 13
1858. Bölüm 14
Zalim Sultana Takvalı Olmasını Emreden Kimsenin Sevabı 14
1859. Bölüm 14
Allah'ın Sultanını Yüce Tutmaya Teşvik 14
1860. Bölüm 14
Sultan (Çeşitli) 14
1861. Bölüm 17
İslam 17
1862. Bölüm 17
İslam Allah'ın Boyasıdır. 17
1863. Bölüm 18
İslam Yücelir ve İslam'dan Yüce Din Yoktur 18
1864. Bölüm 18
İslam Müslümanlar için Barış Sebebidir 18
1865. Bölüm 19
İslam En Aydın Yoldur 19
1866. Bölüm 19
İslam En Sağlam Kaledir 19
1867. Bölüm 19
İslam Kendinden Önceki Şeyleri Yok Eder 19
1868. Bölüm 20
Müslüman Kimdir? 20
1869. Bölüm 20
Müslümanlar Kimlerdir? 20
1870. Bölüm 21
İslam Açısından En Güzel Müslüman 21
1871. Bölüm 21
İslam'ın Sütunları 21
1872. Bölüm 22
İslam'ın Özeti 22
1873. Bölüm 22
İslam'ın Temelleri 22
1874. Bölüm 23
İslam'ın Esası 23
1875. Bölüm 23
İslam'ın Manası (1) 23
1876. Bölüm 24
İslam'ın Manası (2) 24
1877. Bölüm 24
İslam ve Teslim 24
1878. Bölüm 25
İslam'a Muhalif Olan Şey 25
1879. Bölüm 25
İslam'ın Gurbeti 25
1880. Bölüm 25
İslam'ın Tahrifi 25
1881. Bölüm 26
Müslüman Olmayan Kimse 26
1882. Bölüm 26
İslam (Çeşitli) 26
1883. Bölüm 29
Selam Vermek 29
1884. Bölüm 29
Konuşmadan Önce Selam Vermek 29
1885. Bölüm 29
Selamı Yaymak 29
1886. Bölüm 30
İlk Önce Selam Vermek 30
1887. Bölüm 30
Eve Girince Selam Vermek 30
1888. Bölüm 31
Selama Cevap Vermek Farzdır 31
1889. Bölüm 31
Selam Vermenin Adabı 31
1890. Bölüm 32
Selam Verilmemesi Gerekenler 32
1891. Bölüm 33
Vedalaşma Adabı 33
1892. Bölüm 33
İzin Selamı 33
1893. Bölüm 35
Teslim 35
1895. Bölüm 38
İyi Metot 38
1896. Bölümü 40
Duyan Kulakların Üstünlüğü 40
1897. Bölüm 40
En İyi Duyan Kulak 40
1898. Bölüm 40
Duymayan Kulak 40
1899. Bölüm 42
Kulağın Meyvesi 42
1900. Bölüm 42
Güzel Duymak 42
1901. Bölüm 42
Kötü Şeyleri Duymak 42
1902. Bölüm 42
Kulağa Farz Olan Şeyler 42
1903. Bölüm 45
Güzel Simler Seçmek 45
1904. Bölüm 45
Peygamberlerin ve İmamların İsimlerini Seçmeye Teşvik 45
1905. Bölüm 45
Güzel İsimleri Değiştirmek 45
1906. Bölüm 48
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla 48
1907. Bölüm 48
Allah'ın İsimlerinin Anlamı 48
1908. Bölüm 48
Allah'ın En Büyük İsmi 48
1909. Bölüm 52
Sünnete Bağlılığa Teşvik 52
1910. Bölüm 52
Kitap ve Sünnetle Amel Etmek Hakkında Rivayetler 52
1911. Bölüm 53
Sünnetim Sınıflandırılması 53
1912. Bölüm 53
Kim Bir Sünnet Çıkarırsa 53
1913. Bölüm 53
Kendinden Güzel Bir Sünnet Bırakanın Sevabı 53
1914. Bölüm 54
Beğenilmiş Sünneti Çiğnemekten Sakınmak 54
1915. Bölüm 54
Allah'ın Sünneti 54
1916. Bölüm 54
Peygamber'in Sünneti 54
1917. Bölüm 55
Hanif Sünneti 55
1918. Bölüm 56
Öncekilerin Sünneti 56
1919. Bölüm 58
Sabahlamak 58
1920. Bölüm 59
Faydasız Sabahlamak 59
1921. Bölüm 60
Sabahlamaya Layık Şeyler 60
1922. Bölüm 60
Bu Geceleri İhyaya Teşvik 60
1923. Bölüm 62
Seyyid-Efendi 62
1924. Bölüm 62
Efendiliğin Anlamı 62
1925. Bölüm 62
Efendiliğin Sebepleri 62
1926. Bölüm 63
Efendiliğe Engel Olan Şey 63
1927. Bölüm 65
Siyaset 65
1928. Bölüm 65
Siyasetin Güzelliği 65
1929. Bölüm 66
Kötü Tedbir 66
1930. Bölüm 66
İki Siyasetin En Üstünü 66
1931. Bölüm 67
Siyasetin Başı 67
1932. Bölüm 67
Siyasetin Süsü 67
1933. Bölüm 67
Nefsi İdare Etmek 67
1934. Bölüm 70
İşi Ertelemekten Sakınmak 70
1935. Bölüm 73
Pazarları Kınamak 73
1936. Bölüm 73
İmam Ali'nin Esnafa Öğüdü 73
1937. Bölüm 76
Dişini Fırçalamaya Teşvik 76
1938. Bölüm 76
Cebraillin Diş Fırçalamaya Teşvik Etmesi 76
1939. Bölüm 77
Diş Fırçalamanın Faydaları 77
1940. Bölüm 77
Dişini Fırçalamanın Adabı 77
1941. Bölüm 78
Seher Vakti Dişini Fırçalamanın Müstahap Oluşu 78
1942. Bölüm 81
Gençlik 81
1943. Bölüm 81
Gençleri Terbiye Etmek 81
1944. Bölüm 81
Gençlikte İlim Öğrenmek 81
1945. Bölüm 82
Genç ve İlim Tahsilini Terk etmek 82
1946. Bölüm 82
Abid Gencin Değeri 82
1947. Bölüm 83
Gençliğini Allah'a İtaatle Geçiren Kimsenin değeri 83
1948. Bölüm 83
Feta (Genç Kimdir?) 83
1949. Bölüm 86
Şüphe 86
1950. Bölüm 87
Fitneler Ortaya Çıktığında Durmanın Farz Oluşu 87
1951. Bölüm 88
Şüpheleri Terk etmenin Farz Oluşu 88
1952. Bölüm 89
Şüphenin Dalları 89
1953. Bölüm 91
Benzemek ve Taklit 91
1954. Bölüm 94
Ağaç Ekmek 94
1955. Bölüm 94
Ağaç Kesmek 94
1956. Bölüm 97
Cesaret 97
1957. Bölüm 97
Cesaretin Anlamı 97
1958. Bölüm 97
Cesaret Verici Etkenler 97
1959. Bölüm 98
İnsanların En Cesuru 98
1960. Bölüm 98
Cesaretin Afeti 98
1961. Bölüm 99
Cesaret (Çeşitli) 99
1962. Bölüm 101
Cimrilik Ve Tamahkarlık 101
1963. Bölüm 102
Cimrilik ve Cimri İnsanın Anlamı 102
1964. Bölüm 102
İnsanların En Tamahkarı 102
1965. Bölüm 104
Hayır ve Şerrin Ölçüsü 104
1966. Bölüm 104
İnsanların En Kötüsü 104
1967. Bölüm 107
Yaratıkların En Kötüsü 107
1968. Bölüm 108
İnsanların En Kötüsü 108
1969. Bölüm 108
Müslümanların En Kötüleri 108
1970. Bölüm 108
Kötüden Daha Kötüsü 108
1971. Bölüm 108
Her Kötülükten Daha Üstünü 108
1972. Bölüm 109
Huyların En Kötüsü 109
1973. Bölüm 109
Kötülüklerin Anahtarları 109
1974. Bölüm 109
İşlerin En Kötüsü 109
1975. Bölüm 109
Kötülüklerin Toplamı 109
1976. Bölüm 110
Kötülük İnsanın İçindedir 110
1977. Bölüm 110
Kötülük (Çeşitli) 110
1978. Bölüm 113
Şeriat 113
1980. Bölüm 113
Din Şeriatlarının Birliği 113
1981. Bölüm 114
Din Şeriatlerinin Tefsiri 114
1982. Bölüm 114
Şeriatların ve Hükümlerin Felsefesi 114
1983. Bölüm 116
Şeref ve Büyüklük 116
1984. Bölüm 116
Şerefli İnsan 116
1985. Bölüm 117
En Üstün Şeref 117
1986. Bölüm 117
Müminin Şerefi 117
1987. Bölüm 119
Şirkten Sakındırmak 119
1988. Bölüm 119
Şirki Öğretmek 119
1989. Bölüm 119
Şirkin En Küçük Mertebesi 119
1990. Bölüm 120
Müşriklerden Yardım Almak 120
1991. Bölüm 121
Müşrikler Diyarında İkame Etmek 121
1992. Bölüm 122
Gizli Şirk (1) 122
1993. Bölüm 122
Gizli Şirk (2) 122
1994. Bölüm 123
Gizli Şirk (3) 123
1995. Bölüm 125
Ortaklık 125
1996. Bölüm 125
Müslümanların Birbiriyle Ortak Olduğu Hususlar 125
1997. Bölüm 126
Ortaklıkta Öncelik Hakkı 126
1998. Bölüm 126
Ortaklığa layık kimse 126
1999. Bölüm 126
İnsanın Ortakları 126
2000. Bölüm 128
Aç Gözlülüğü Kınama 128
2001. Bölüm 128
Aç Gözlülük Her Kötülüğün Esasıdır 128
2002. Bölüm 129
Aç Gözlülüğün Sonuçları 129
2003. Bölüm 129
Aç Gözlülüğün Kökü 129
2004. Bölüm 130
Aç Gözlülüğün İlacı 130
2005. Bölüm 132
Allah'ın İblis'e yaptığından İbret Almak 132
2006. Bölüm 132
Şeytandan Allah'a Sığınmak 132
2007. Bölüm 133
Şeytanın İnsana Düşmanlığı 133
2008. Bölüm 134
Şeytanın Fitnelerinden Sakındırmak 134
2009. Bölüm 134
Şeytana Uymaktan Sakınmak 134
2010. Bölüm 135
Şeytana Tapanlar 135
2011. Bölüm 136
Şeytanın İnsanı Saptıracağına Dair Tekidi 136
2012. Bölüm 136
İblisin Zannını Doğrulamak 136
2013. Bölüm 137
Şeytanın İnsana Hakim Olmasının Nedeni 137
2014. Bölüm 137
Şeytanın Hilesi 137
2015. Bölüm 138
Şeytanın Saptırıcılığı 138
2016. Bölüm 141
İnsanı Şeytandan Koruyan Şey 141
2017. Bölüm 141
Şeytanın Dostları Üzerindeki Egemenliği 141
2018. Bölüm 142
Şeytanı İnsana Egemen Kılan Şey 142
2019. Bölüm 143
Şeytanı Uzaklaştıran Şey 143
2020. Bölüm 143
Şeytanın Nasihatleri 143
2021. Bölüm 143
Şeytanın Ortağı 143
2022. Bölüm 144
İblisin Orduları 144
2023. Bölüm 145
İblisin Feryatları 145
2024. Bölüm 147
Şairleri Kınayan Ayetlerin Tefsiri 147
2025. Bölüm 148
Şiir Dille Cihad Etmektir 148
2026. Bölüm 148
Övülmüş Şiir 148
2027. Bölüm 149
Şii Söyleyen İlk Kimse 149
2028. Bölüm 149
En Güçlü Şair 149
2029. Bölüm 149
İmam Ali'ye (a.s) Mensup olan Bazı Şiirler 149
2030. Bölüm 152
Şiar- Slogan 152
2031. Bölüm 152
Kıyamet Günü Müslümanların Sloganı 152
2032. Bölüm 155
Şefaat, Aracılık 155
2033. Bölüm 157
Şefaatin Hakikati 157
2034. Bölüm 157
Şefaatin Şartları (1) 157
2035. Bölüm 158
Şefaatin Şartları (2) 158
2036. Bölüm 159
Makam-i Mahmut (Övülmüş Makam) 159
2037. Bölüm 160
Kıyamet Günü Peygamber'in Şefaati 160
2038. Bölüm 160
Şefaatten Mahrum Olanlar 160
2039. Bölüm 161
Müşriklerin Şefaat Hakkındaki Zanları 161
2040. Bölüm 161
Kabul Edilmeyen Şefaat 161
2041. Bölüm 162
Büyük Günah İşleyenler İçin Şefaat 162
2042. Bölüm 162
İyilik Sahipleri Ve Şefaat 162
2043. Bölüm 163
İlk ve Son Herkesin Şefaate Muhtaç Oluşu 163
2044. Bölüm 163
Şefaat Edenler (1) 163
2045. Bölüm 164
Şefaat Edenler (2) 164
2046. Bölüm 164
Vesile (1) 164
2047. Bölüm 165
Vesile (2) 165
2048. Bölüm 166
İnsanlardan Şefaate En Müstahak Olan Kimse 166
2049. Bölüm 166
Müminlerin Şefaati Amelleri Miktarıncadır 166
2050. Bölüm 166
Müminin En Az Şefaat Miktarı 166
2051. Bölüm 168
Şaki/Mutsuz İnsanın Özellikleri 168
2052. Bölüm 168
Mutsuz Kimse Annesinin Karnında Mutsuzdur (1) 168
2053. Bölüm 168
Mutsuz Kimse Annesinin Karnında Mutsuzdur (2) 168
2054. Bölüm 169
Mutluluk veya Mutsuzluğun Yaratılıştan Önce Yaratılışı 169
2055. Bölüm 169
Önceki Rivayetlerin Tefsiri (1) 169
2056. Bölüm 170
Önceki Rivayetlerin Tefsiri (2) 170
2057. Bölüm 170
Mutsuzluğun Nedenleri 170
2058. Bölüm 171
İnsanların En Mutsuzu 171
2059. Bölüm 172
Mutsuzluğun Alametleri 172
2060. Bölüm 175
Allah'a Şükretmeye Teşvik 175
2061. Bölüm 175
Nimet Sahibine Şükretmenin Farz Oluşu 175
2062. Bölüm 176
Şükreden Kimse Gerçekte Kendisi İçin Şükretmektedir 176
2062. Bölüm 176
2063. Bölüm 177
Şükreden Kimse 177
2064. Bölüm 177
Şükretmeyenlerin Çokluğu 177
2065. Bölüm 178
Şükreden Kimselerin Azlığı 178
2066. Bölüm 178
Şükrün Nimet Artışındaki Rolü 178
2067. Bölüm 179
Şükretmemenin Sonucu 179
2068. Bölüm 179
Şükre Şükretmenin Farzı 179
2069. Bölüm 180
Şükür Hakkının Anlamı 180
2070. Bölüm 180
Müminin Şükrünün Amelinde Zahir Oluşu 180
2071. Bölüm 180
Şükrün Hakikati (1) 180
2072. Bölüm 181
Şükrün Hakikati (2) 181
2073. Bölüm 182
Şükrün En Küçük Mertebesi 182
2074. Bölüm 182
İnsanların En Çok Şükredeni 182
2075. Bölüm 182
Şükür Secdesi 182
2076. Bölüm 185
İyilik Sahibine Şükretmeye Teşvik 185
2077. Bölüm 185
Şükrün Anlamı 185
2078. Bölüm 186
İnsanlara Teşekkür Etmeyen Kimse Allah'a Şükretmez 186
2079. Bölüm 186
Mümine Nankörlük Edilir 186
2080. Bölüm 187
İyiliğin Yolunu Kapamak 187
2081. Bölüm 187
Nimete Şükretmeyen Kimse 187
2082. Bölüm 189
Rabbimiz Bağışlayıcı ve İyilikleri Taktir Edicidir 189
2083. Bölüm 192
Şek 192
2084. Bölüm 193
Hak Hususunda Şekke Düşmemekle Övünmek 193
2085. Bölüm 193
Şekkin Sebepleri 193
2086. Bölüm 194
Şekkin Etkileri 194
2087. Bölüm 194
Şekki Yok Eden Şey 194
2088. Bölüm 194
Şek ve Yakin 194
2089. Bölüm 195
Şek ve Tereddüt 195
2090. Bölüm 195
Şekkin Dalları 195
2091. Bölüm 196
Kur'an Hakkında Şek Eden Kimseye İmamın Tutumu 196
2092. Bölüm 198
Allah'tan Şikayetçi Olmak 198
2093. Bölüm 199
Allah'a Şikayette Bulunmak 199
2094. Bölüm 201
Adil Şahitlik 201
2095. Bölüm 201
Anıklık Etmeye Teşvik 201
2096. Bölüm 201
Tanıklık Etmekten Kaçınmaktan Sakındırmak 201
2097. Bölüm 202
Tanıklığı Gizlemek 202
2098. Bölüm 203
Şahadetten Dönmek 203
2099. Bölüm 203
Yalan Yere Tanıklık Etmek 203
2100. Bölüm 204
Tanıklıkları Kabul Edilen Kimseler 204
2101. Bölüm 205
Şahadetleri Kabul Edilmeyen Kimseler 205
2102. Bölüm 206
Zinada Dört Şahit Olması Gerektiğinin Felsefesi 206
2103. Bölüm 206
Şahadette Bulunmanın Adabı 206
2104. Bölüm 207
Tanıklığa Tanıklık 207
2105. Bölüm 207
Şahitlere Değer Vermek 207
2106. Bölüm 209
Allah Yolunda Şahadetin Fazileti 209
2107. Bölüm 210
Şahadet ve Ölümün Mukadder Oluşu 210
2108. Bölüm 210
Şahadet Aşığı Olmak 210
2109. Bölüm 211
Şahadete Teşvik 211
2110. Bölüm 212
Şahadetin Yüceliği 212
2111. Bölüm 212
Şahadet ve Günahlardan Temizlenmek 212
2112. Bölüm 213
Şehidin Hayatı 213
2113. Bölüm 213
Şehidin Mezarda Müşkülata Duçar Olmayışı 213
2114. Bölüm 213
Şehidin Arzusu 213
2115. Bölüm 214
Ölüm Zilletten Daha Hayırlıdır 214
2116. Bölüm 214
Şahadeti Talep Etmenin Sevabı 214
2117. Bölüm 214
Şahadette Niyetin Rolü 214
2118. Bölüm 214
İslam'ın İlk Şehidi 214
2119. Bölüm 215
Şehadet Hükmünde Olan Şey (1) 215
2120. Bölüm 215
Şehadet Hükmünde Olan Şey (2) 215
2121. Bölüm 216
Şehadet Hükmünde Olan Şey (3) 216
2122. Bölüm 217
Şehitlerin En Üstünü 217
2123. Bölüm 217
Allah Yolunda Yaralanmanın Sevabı 217
2124. Bölüm 218
Ehl-i Beyt Şehitleri 218
2125. Bölüm 220
Övünmüş Şöhret 220
2126. Bölüm 221
Kınanmış Şöhret 221
2127. Bölüm 222
İbadet ve Elbise Şöhretini Kınamak 222
2128. Bölüm 223
Şöhret Korkusuyla Bazı İşerli Terk etmemek Gerekir 223
2129. Bölüm 226
Meşverete Teşvik Etmek 226
2130. Bölüm 227
Meşveret Etmenin Hikmeti 227
2131. Bölüm 227
Meşveretten Önce Hayır Dilemek 227
2132. Bölüm 228
Meşveret Edilmeye Layık Olmayan Kimseler 228
2133. Bölüm 229
Meşveret Edilmeye Layık Kimseler (1) 229
2134. Bölüm 229
Meşveret Edilmeye Layık Kimseler (2) 229
2135. Bölüm 230
Meşveret Edilmeye Layık Kimseler (3) 230
2136. Bölüm 230
Düşmanlarla Meşveret Etmek 230
2137. Bölüm 230
Meşveretin Sınırları 230
2138. Bölüm 230
Meşverete Layık Olan Şey 230
2139. Bölüm 231
Meşveret Eden Kimseye Doğru Yolu Göstermeye Teşvik 231
2140. Bölüm 231
Meşverette Hıyanet Etmekten Sakınmak 231
2141. Bölüm 231
İmamet Konusunda Meşveret Etmek 231
2142. Bölüm 232
İmamet ev Meşveret 232
2143. Bölüm 235
Meşiyyet ve İrade Arasındaki Fark 235
2144. Bölüm 235
Allah'ın Meşiyyetini Müstesna Kılmaya Teşvik 235
2145. Bölüm 237
Yaşlılık ve Saçların Beyazlaması 237
2146. Bölüm 237
Saçı Beyazlaşan İlk Kimse 237
2147. Bölüm 238
Yaşlılara Saygı Göstermek 238
2148. Bölüm 240
Şia'nın Üstünlüğü 240
2149. Bölüm 240
Şia'nın Sıfatları 240
Ali'ye (a.s) Uymak 240
2150. Bölüm 244
Şianın Sıfatları (2) 244
Gece Ruhban Gündüz ise Aslandırlar 244
2151. Bölüm 244
Şianın Sıfatları (3) 244
Gece Ruhban Gündüz ise Aslandırlar 244
2152. Bölüm 244
Şia Olmayan Kimse (1) 244
2153. Bölüm 245
Şii Olmayan Kimse 245
2154. Bölüm 245
Şia ve Kardeşlere Yardım 245
2155. Bölüm 246
Şiilerin Çeşitleri 246
2156. Bölüm 247
Şiileri Aşırılıktan Sakındırmak 247
2157. Bölüm 248
Şiilerin Halka Karşı Takınması Gereken Tavrı 248
2158. Bölüm 248
Kıyamette Şiinin Makamı 248
2159. Bölüm 249
Şii Olduğunu İddia Etmek 249
2160. Bölüm 254
Sabah 254
2161. Bölüm 254
Nasıl Sabahladın Sorusuna Verilen Cevap 254
2162. Bölüm 256
Sabah Yapılması Gereken ve Yapılmaması Gereken Şeyler 256
2163. Bölüm 257
Sabaha Başlarken Müminin Özellikleri 257
2164. Bölüm 258
Sabah Duası 258
2165. Bölüm 260
Sabrın Fazileti 260
2166. Bölüm 262
Sabır ve Yüce Makamlara Ulaşmak 262
2167. Bölüm 263
Sabır ve İman 263
2178. Bölüm 264
Sabır ve Zafer 264
2169. Bölüm 264
Sabır ve Zafer 264
2170. Bölüm 265
Sabreden Kimsenin Sevabı 265
2171. Bölüm 266
Davud'un Eşi Cennettedir 266
2172. Bölüm 266
Az Sabreden Kimse 266
2173. Bölüm 267
Sabrın Anlamı 267
2174. Bölüm 267
Sabrın Çeşitleri 267
2175. Bölüm 268
Güzel Sabır 268
2176. Bölüm 269
Sabreden Kimsenin Nişanesi 269
2177. Bölüm 269
Ehl-i Beyt'in Takipçilerinin Sabrı 269
2178. Bölüm 269
Sabırsızlın Etkileri (1) 269
2179. Bölüm 270
Sabırsızlın Etkileri (2) 270
2180. Bölüm 271
Sabırsızlığın Etkiler (3) 271
2181. Bölüm 271
Sıkıntılar Anında Sabretmek ve Çare Bulmak 271
2182. Bölüm 271
İnsana Sabır Veren Şey 271
2183. Bölüm 272
Sabretmeye Alışmaya Teşvik 272
2184. Bölüm 272
Sabrın Dalları 272
2185. Bölüm 273
Allah'tan Sabır Dilemek 273
2186. Bölüm 275
Arkadaşlık 275
2187. Bölüm 277
Sıhhat-Sağlık 277
2188. Bölüm 279
Doğruluk (1) 279
2189. Bölüm 279
Doğruluk (2) 279
2190. Bölüm 280
Doğruluk ve İman 280
2191. Bölüm 281
Doğru İnsan 281
2192. Bölüm 281
Doğruluk 281
2193. Bölüm 281
Sözlerin En Doğrusu 281
2194. Bölüm 282
Gereksiz Doğruluk 282
2195. Bölüm 282
Güzel Ün 282
2196. Bölüm 285
Sıddık/Doğru Kimse 285
2197. Bölüm 285
Dosdoğru Olanlar 285
2198. Bölüm 288
Arkadaş-Dost 288
2199. Bölüm 288
İnsanların Dostlarıyla Tanınması 288
2200. Bölüm 288
Nefislerin Birbirine Benzerliği 288
2201. Bölüm 289
İnsanın Benzerlerine Meyletmesi 289
2202. Bölüm 289
Kötü Arkadaş 289
2203. Bölüm 290
Dostluğa Layık Kimseler 290
2204. Bölüm 290
Arkadaşlığa Layık Kimse 290
2205. Bölüm 291
Kötülerle Arkadaşlıktan Sakınmak 291
2206. Bölüm 292
Arkadaşlık Etmeye Layık Olmayanlar (1) 292
2207. Bölüm 294
Arkadaşlık Etmeye Layık Olmayanlar (2) 294
2208. Bölüm 295
Ahmakla Arkadaşlık Etmekten Sakın 295
2209. Bölüm 295
Dost ve Düşmanları Tanıtmak 295
2210. Bölüm 296
Dostluğu Bozan Şeyler 296
2211. Bölüm 296
Dostluğu Azaltan Şey 296
2212. Bölüm 297
Dostları Artıran Şey 297
2213. Bölüm 298
Arkadaşlığın Sınırları 298
2214. Bölüm 299
İnsanları Denemeden Onlara Güvenmemek Gerekir 299
2215. Bölüm 299
Dostu Deneme Yolu 299
2216. Bölüm 300
En İyi Dostlar 300
2217. Bölüm 300
Arkadaş Hakkı 300
2218. Bölüm 301
Dost Grupları 301
2219. Bölüm 301
İnsanın Dostları 301
İçindekiler 310