Mizan'ul Hikmet 6.Cilt
 


1997.Bölüm Ortaklıkta Öncelik Hakkı


9330. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Resulullah (s.a.a) toprak ve ev hususunda ortaklık hükmünü verdi ve şöyle buyurdu: "Birbirine zarar vermek yasaktır" ve şöyle buyurdu: "Arazilerin ve evlerin sınırları belirlenince (birbirinden ayrılıp ortaklık halinden çıkınca) artık ortaklık hakkı ortadan kalkmış oldu."
bak. Vesail'uş Şia, 17/315, Kitab'uş Şufat

1998. Bölüm
Ortaklığa Layık Kimse


9331. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Rızkın kendisine yöneldiği kimseler ile ortak olun. Zira onların nasiplenme şansları daha çoktur."
9332. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kendisine rızkın yöneldiği kimse ile ortak olun. Zira nasiplenmek hususunda onun şansı daha çoktur."

1999. Bölüm
İnsanın Ortakları


9333. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her insanın malından iki ortağı vardır: Varis ve olaylar."

266.Konu eş-Şereh Aç Gözlülük


bak.
321. konu, et-Tamah; 104. konu, el-Hırs; el-İsmet, 2750. bölüm

2000. Bölüm
Aç Gözlülüğü Kınama


9334. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük rezil insanların huyudur."
9335. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük çirkin huylardandır."
9336. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük zillettir."
9337. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük nefsi utanç dolu hale düşürür, dini yok eder ve yiğitliği lekeler."
9338. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük diğer huyları da çirkin ve kötü kılar."

9339. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülükten sakının zira nice bir defa yiyişler çok yiyişlere engel olur."
9340. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülükten sakının zira aç gözlülük helak edici haslettir."
9341. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülükten sakının zira aç gözlülük günahtan kaçınmayı ortadan kaldırır ve insanı ateşe atar."

9342. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın helak olması için aç gözlü oluşu yeter."
9343. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sakın nefisleriniz Allah'ın sizlere haram kıldığı şeylere ihtiras duymasın. Zira her kim dünyada Allah'ın haramlarına düşerse Allah onu cennetinden, nimetlerinden ve lezzetlerinden mahrum kılar."

2001. Bölüm
Aç Gözlülük Her Kötülüğün Esasıdır


9344. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük her kötülüğün esasıdır. İffet/korunma ise her iyiliğin temelidir."
9345. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülükten uzak durun. Zira aç gözlülük her aşağılığın başı ve her rezaletin temelidir."
9346. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her şeyin bir tohumu vardır; kötülüğün tohumu ise aç gözlülüktür."
9347. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük çirkin ayıpları bir araya toplar."
9348. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bütün ayıpların başı açgözlülüktür."

9349. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İhtiras ve tamahın aşağılığından sakının. Şüphesiz ihtiras her kötülüğün başı, horluğun tarlası, nefsin küçük düşürücüsü ve bedenin sıkıntıya düşürücüsüdür."
9350. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük kötülüğün sebebidir."
9351. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın aç gözlülüğü ve şiddetli ihtirası onun kötü olduğunun delilidir."
bak. Eş-Şerr, 1973. Bölüm

2002. Bölüm
Aç Gözlülüğün Sonuçları


9352. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülüğün meyvesi ayıplara dalmaktır."
9353. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlü insan hoşnut olamaz."
9354. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlü insanı asla hoşnut bulamazsın."

9355. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük gazabı çoğaltır."
9356. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük ihtirasın bineğidir. Nefsin istekleri ise fitnelerin bineğidir."
9357. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim aç gözlülük haletine sahip ise güçlü olduğu halde zelildir."
9358. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülük bedbahtlık ve zillet doğurur."

2003. Bölüm
Aç Gözlülüğün Kökü


9359. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülüğün kökü tamahtır ve meyvesi ise kınanmadır."
9360. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İhtiras elbisesine bürünmeyin zira ihtiras kalbi şiddetli hırsa bulaştırır ve kalbi dünya sevgisi mührüyle mühürler. Şüphesiz tamah her isyanın anahtarı her günahın başı ve her iyiliğin yok oluş nedenidir."
bak. 321. Konu, et-Tama'; el-Hırs, 794. Bölüm

2004. Bölüm
Aç Gözlülüğün İlacı


9361. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aç gözlülüğe karşı iffetle savaşın."
9362. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Tamaha karşı günahtan sakınmayla savaşın."
9363. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İffet şehveti zayıflatır."

9364. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İffet nefsi korur ve aşağılıklardan temiz tutar."
bak. el-Hırs, 795. Bölüm

267.Konu eş-Şeytan Şeytan


Bihar, 63/131, 3. bölüm; İblis ve Kasasihi
Kenz'ul Ummal, 1/244, 398; fi Şeytan ve vesvesetihi

bak.
Et-Tebzir, 339. bölüm; er-Ramazan, 1549. bölüm; et-Taet, 2428; et-Taassub, 2745. bölüm; el-Gazab, 3074. bölüm; el-Mal, 3750. bölüm


2005.Bölüm Allah'ın İblis'e yaptığından İbret Almak


Kur'an:
"And olsun ki, sizi yarattık, sonra şekil verdik, sonra meleklere, "Adem'e secde edin" dedik; İblis'ten başka hepsi secde etti, o secde edenlerden olmadı."
"Allah, "Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir?" Dedi, "Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm" cevabını verdi."

bak. Hicr, 28-42, İsra, 60-65. Kehf, 50 ve 51, Ta-Ha, 116-120, Sad, 71-75,
9365. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "O halde Allah'ın şeytana yaptığından ibret alın. Öyle ki uzun amelini, yoğun çabalarını boşa çıkardı. Allah'a altı bin sene -dünyanın yılları mı, yoksa (her günü bin yıl olan) ahiretin yılları mı bilinmez- ibadet etti, ama bir anlık tekebbür ile hepsini boşa çıkardı."

9366. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah İblise Adem'e secde etmesini emretti. O şöyle dedi: "Ey Rabbim! İzzetine and olsun ki beni ademe secde etmekten muaf tutarsan sana hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde ibadet ederim." Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu: "Ben istediğim şekilde ibadet edilmeyi severim."

2006. Bölüm
Şeytandan Allah'a Sığınmak


Kur'an:
"De ki: "Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim! Yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."
"Kur'an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın."
"Onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde "Ya Rabbi! Kız doğurdum. Erkek, kız gibi değildir, ben ona Meryem adını verdim, ben onu da soyunu da, kovulmuş şeytandan sana sığındırırım" dedi."

"Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir."
9367. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd eder ve şeytanı kovmak, onun tuzaklarına düşmemek, ipine yapışmamak ve oyunlarına kanmak hususunda O'ndan yardımını dilerim."
bak. 379. Konu, el-İstiaze

2007. Bölüm
Şeytanın İnsana DüşmanlığıKur'an:
"Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tutun; o, kendi taraftarlarını, çılgın alevli cehennem yaranı olmaya çağırır."
"Babası şunları söyledi: "Ey oğulcuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar; zira şeytan insanın apaçık düşmanıdır."
"Kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar. Doğrusu şeytan aralarını bozmak ister. Şeytan şüphesiz insanın apaçık düşmanıdır."

9368. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sonra münezzeh olan Allah-u Teala Adem'i rahatça ve güzel bir şekilde yaşayabileceği bir diyara yerleş-tirdi. Çevresini güvenli kıldı. Adem'i İblis'e ve düşmanlığına karşı uyardı. Ama düşmanı, onu bulunduğu yerden ve iyilerle dostluğundan kıskandığı için aldattı. Böylece yakinini şekke sattı."
9369. Resulullah (s.a.a), İbn-i Mes'ud'a öğüt vererek şöyle buyurmuştur: "Ey İbn-i Mes'ud! Şeytanı düşman edin. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır. O halde onu düşman edininiz."

9370. İmam Kazım (a.s), kendisine, "Hangi düşmanla savaşmak daha farzdır" diye sorulunca şöyle buyurmuştur: "Sana en yakın ve düşmanlığı en çok olan kimse ile...senin düşmanlarını senin aleyhine tahrik edenledir. Ve o şeytandır."

9371. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gizlice göğüslere nüfuz eden ve yavaşça kulaklara fısıldayan düşmandan sakının."
9372. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) bir duasında şöyle buyurmuştur: "Allahım! Beni saptıran düşmanı, beni sapıklığa sürükleyen şeytanı sana şikayet ediyorum. O göğsümü vesvese ile doldurmuş ve onun ilka ettiği düşünceler kalbimi çepeçevre sarmıştır.

Nefsin isteklerine uymada bana yardım ediyor, dünya sevgisini gözümde süslüyor, benimle sana itaat ve yakınlaşma arasına engel oluyor."
9373. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şeytanların müminlere hücumu arıların ete hücumundan daha fazladır."
9374. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mümin ölünce onu saptırmaya çalışan ve sayıları Rabia ve Muzer kabileleri sayısınca olan şeytanlar onun komşularına karşı hücuma geçerler."

9375. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblis bu aldanış diyarında tuzaklarını yaymıştır ve hedefi dostlarımızdan başkası değildir."
bak. 339. Konu, el-Adavet

2008. Bölüm
Şeytanın Fitnelerinden Sakındırmak


Kur'an:
"Ey insanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost kılarız."

"Allah hakkında bilmeden tartışan ve her azılı şeytana uyan insanlar vardır. Onun hakkında şöyle yazılmıştır: O kendisini dost edinen kimseyi saptırır ve alevli azaba götürür."

9376. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Fitneler üç tanedir: Şeytanın kılıcı olan kadın sevgisi, şeytanın tuzağı olan şarap içmek ve şeytanın oku olan dinar ve dirhem sevgisi."

9377. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Gelecekte bir takım saptırıcı fitneler ve olaylar baş gösterecektir. Allah-u Teala'nın ilimle ihya ettiği kimse dışında her insan mümin olarak sabahlar ve kafir olarak akşama erişir."
bak. 404. Konu, el-Fitne

2009. Bölüm
Şeytana Uymaktan Sakınmak

Kur'an:
"Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, şeytanın adımlarına uymayın, o sizin apaçık düşmanınızdır."
"Ey iman edenler! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın ardına takılırsa, bilsin ki, o, hayasızlığı ve fenalığı emreder."
9378. İmam Bakır (a.s) veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Boşamak için yemin içmek, günah için adak yapmak ve Allah'tan gayrisine yemin etmek şeytanın adımlarındandır."

9379. İmam Bakır (a.s), "Şeytanın adımlarına uymayın" ayeti tilavet edilince şöyle buyurmuştur: "Allah'tan başkasına edilen her yemin şeytanın adımlarındadır."
9380. İbn-i Abbas (a.s) şöyle diyor: "Kur'an'a muhalif olan her şey şeytanın adımlarındadır."

El-Mizan tefsirinde şöyle yer almıştır: "Şeytanın adımlarına uymaktan maksat, şeytanın tüm batıl davetlerine uymak anlamına değildir. Aksine maksat dinle ilgili hususlarda ona uymaktır. Yani batılı hakkın süs ve örtüsü ile örter, dini olmayan şeyleri dini olarak adlandırır. Neticede insan gerçekleri görmeden onlara uyar.

2010. Bölüm
Şeytana TapanlarKur'an:
"Ey Ademoğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır" diye emredip sizden söz almadım mı?"
"İkiyüzlülerin durumu insana: "Küfret!" deyip, insan da küfredince: "Doğrusu ben senden uzağım; âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" diyen şeytanın durumu gibidir."

9381. İmam Ali (a.s) şeytana uyanları kınama hususunda şöyle buyurmuştur: "İşlerinde şeytanı ölçü aldılar, şeytan da onları ortaklar edindi. Şeytan gönüllerinde yuva yaptı, yumurtladı, civciv çıkardı, onları kendi eteğinde terbiye etti, büyüttü. Böylece onların gözleriyle baktı, dilleriyle söyledi. Onları hatalar merkebine bindirdi,

onlara kötülükleri süsleyip güzel gös-terdi. Sonunda işleri, güç ve saltanatında şeytanla ortak olanın ve onun diliyle batıl söz söyleyenin işine benzedi."
9382. İmam Ali (a.s) Muaviye'ye yazdığı bir mektubunda şöyle buyurmuştur: "Çünkü sen içinde bulunduğun nimetlere aldanmışsın, şeytan boğazına sarılmış, seninle emeline ulaşıp, canına ve kanına girmiştir."

9383. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Adamın birisi tapınakta ibadet ediyordu. Birkaç kardeşi olan bir kadın için bir takım olaylar ortaya çıkınca kardeşleri o kadını bu abidin yanına getirdiler. Abid vesveseye kapıldı ve o kadına el uzattı. Şeytan abidin yanına gelerek şöyle dedi: "Onu öldür zira eğer kardeşleri anlarsa rezil olursun."

O abid insan o kadını öldürdü ve cesedini kefenledi. Kadının kardeşleri abidin yanına geldiler ve onu yakalayıp kendisiyle götürdüler. Gittikleri bir sırada şeytan abidin yanına gelerek şöyle dedi: "Bu ameli sana güzel gösteren bendim, şimdi bana secde ette seni kurtarayım." Abid ona secde etti. Allah-u Teala'nın şu sözü de buna işarettir: "...İnsana: "Küfret!" diyen şeytanın durumu gibidir."
bak. ed-Durr'ul Mensur, 8/116, 117; el-İbadet, 2496. Bölüm

2011. Bölüm
Şeytanın İnsanı Saptıracağına Dair Tekidi


Kur'an:
"İblis: "Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım" dedi."
"Beni azdırdığın için, and olsun ki, senin doğru yolun üzerinde onlara karşı duracağım; sonra önlerinden, artlarından, sağ ve sollarından onlara sokulacağım; çoğunu sana şükreder bulamayacaksın" dedi."

"Rabbim! Beni saptırdığın için, and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim; halis kıldığın kulların bir yana, onların hepsini saptıracağım" dedi."
"Benden üstün kıldığını görüyor musun? Kıyamet gününe kadar beni ertelersen, and olsun ki, azı bir yana, onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım" demişti."

2012. Bölüm
İblis'in Zannını Doğrulamak


Kur'an:
"And olsun ki İblis, onlar hakkındaki görüşünü doğru çıkardı. İman edenlerden bir topluluk dışında hepsi ona uydular."
"Allah'ın size bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, pek azınız bir yana, şeytana uyardınız."

9384. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ın kulları! Allah'ın düşmanının (İblis'in) hastalığını size bulaştırması, çağrısıyla sizi tahrik etmesi, atlı ve yaya askerleriyle sizi kendine çekmesi konusunda uyanık olun. Ömrüme and olsun, sizi azaba düşürmek için korkunç yayını hazırladı. Sizi pek şiddetli bir çekişmeye düşürdü.

Yakın bir yerden sizi oklamaya koyuldu. İblis, "Rabbim, beni azdırdığın için, onlara yeryüzünü süslü göstereceğim ve hepsini azdıracağım" demiştir. Bu sözüyle karanlıkta uzak bir hedefi oklamış, doğru olmayan bir zanda bulunmuştur. Onu hamiyet (gereksiz kıskançlık) davasının oğulları, asabiyetçiliğin kardeşleri, kibir ve cahiliye meydanında at koşturanlar tasdik etmiştir."

9385. İmam Sadık (a.s) Allah-u Teala'nın, "And olsun ki İblis, onlar hakkındaki görüşünü doğru çıkardı..." ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "İblis öyle bir feryat etti ki tüm ifritler yanına gelerek şöyle dediler: "Efendimiz! Bu feryat ne idi?" İblis şöyle dedi:

"Eyvahlar olsun size! Allah'a yemin olsun ki Allah benim sözümü Kur'an'da dile getirmiş ve ona (Peygamber'e) nazil buyurmuştur: "And olsun ki İblis, onlar hakkındaki görüşünü doğru çıkardı. İman edenlerden bir topluluk dışında hepsi ona uydular." İblis sonra başını göğe kaldırarak şöyle dedi:

"İzzetine ve celaline and olsun ki o gurubu da (müminleri de) diğer topluluğa katacağım." İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: "Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Şüphesiz senin kullarımın üzerinde hiç bir hakimiyetin yoktur."


2013.Bölüm Şeytanın İnsana Hakim Olmasının Nedeni


Kur'an:
"Oysa İblis'in onlar üzerinde bir nüfuzu yoktu; ama biz ahirete iman eden kimselerle ondan şüphede olanları, işte böylece ortaya koyarız. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır."

9386. İmam Rıza (a.s) Allah-u Teala'nın, "Hanginizin daha güzel amel ettiğini denesin diye" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah onları itaat ve ibadet teklifiyle denemek için yarattı; imtihan ve tecrübe yolu üzere değil. Zira O sürekli her şeyden haberdardır."
bak. el-Bela, 396. Bölüm

2014. Bölüm
Şeytanın Hilesi


Kur'an:
"İman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler ise şeytan yolunda savaşırlar. Şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır."
"Sizi zorlayacak bir nüfuzum yoktu; sadece çağırdım, siz de geldiniz. O halde, beni değil kendinizi kınayın."
9387. İmam Kazım (a.s) Hişam'a yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur:

"İblisle düşmanlığın şiddetli olmalıdır. O seni yok etmeye çalışmada kendisi ile savaşta senden daha sabırlı olmamalıdır. Zira İblis bütün gücüne rağmen senden zayıftır ve bütün kötülüklerine rağmen senden daha az zarar verebilir. Eğer sen Allah'a sığınacak olursan şüphesiz doğru yola hidayet bulmuş olursun."

9388. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hayrın yüz çevirip uzaklaştığı, şerrin yönelip yaklaştığı, şeytanın da insanları helak etmeyi umduğu bir devirde yaşıyorsunuz. Şeytan kuvvetlenmiş, ordusu çoğa lmış, düzeni her yana yayılıp etrafınızı kuşatmış avlaması kolaylaşmıştır."

9389. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah için, Allah için, bu dünyada azgınlıktan, ahirette zulmün korkunç cezasından ve kibrin kötü akıbetinden sakının. Çünkü, bu (kibir), İblis'in büyük av usulü, büyük tuzak şeklidir."
bak. el-Adavet, 2562. Bölüm

2015. Bölüm
Şeytanın Saptırıcılığı


Kur'an:
"Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, hayvanların kulaklarını yarmalarını (putlar için nişanlamalarını) emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" diyen, Allah'ın lânet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır."

"Şeytan size fakirliği va'd eder ve kötülüğü emreder; Allah ise kendisinden mağfiret ve bol nimet va'd eder. Allah'ın lütfü boldur, O her şeyi bilir."
"Şeytan onlara vadediyor, onları kuruntulara düşürüyor, ancak aldatmak için vaatte bulunuyor."

"Hiç değilse, onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Lakin kalpleri katılaştı, şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi."

"İş olup bitince, şeytan: "Doğrusu Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama, sonra caydım."
"Kendileri için doğru yol belli olduktan sonra artlarına dönenleri, bu işi yapmaya şeytan sürüklemiş, onlara ümit vermiştir."
bak. Haşr, 16-17; Enfal, 48; En'am, 121
9390. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Kumeyl! İblis kendi tarafından vaadde bulunmaz. Aksine rabbi tarafından vaadde bulunur ki onları günaha zorlasın ve helak olma uçurumuna yuvarlasın."

9391. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Onlar çirkin bir iş yapınca..." ayeti nazil olduğunda İblis Medine'de Sevr adlı bir dağın tepesine çıktı ve yüksek bir sesle ifritlerini çağırdı. Onlar toplanıp şöyle dediler: "Ey efendimiz! Neden bizleri çağırdın?" İblis şöyle dedi: "Bu ayet nazil oldu, şu anda hanginiz buna karşı çıkabilir?."

Şeytanlardan bir ifrit ayağa kalkarak şöyle dedi: "Ben şöyle ve böyle yaparım." İblis şöyle dedi: "Sen buna karşı çıkamazsın." Diğeri ayağa kalktı ve benzeri şeyler söyledi. İblis ona da şöyle dedi: "Sen de bu işin uhdesinden gelemezsin." Vesvas-i Hannas (göğüse fısıldıyan ifrit) şöyle dedi: "Ben bu işin uhdesinden gelirim.

İblis, "Nasıl?" diye sordu. O şöyle dedi: "Onlara vaadde bulunurum. Böylece günah işler ve günah işleyince de mağfiret dilemeyi onlara unuttururum." İblis şöyle dedi: "Sen bu ayetin karşısında durabilirsin." Böylece onu kıyamet gününe kadar bu ayetle (savaşmakla) görevlendirdi."

9392. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şeytan insanı her taraftan çevirir. Onu yorgun ve bitkin kılınca da servetin yanında tuzak kurar ve böylece boynunu yakalar."
9393. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblis ordularına şöyle dedi: "İnsanların arasına çekememezlik ve saldırganlığı sokunuz. Zira bu ikisi Allah nezdinde şirke denktir."

9394. İmam Zeyn'ul Abidin (a.s), bir duasında şöyle buyurmuştur: "Eğer şeytan hilelerle onları itaatinden alıkoymasaydı hiçbir günahkar sana karşı günah işlemezdi. Eğer şeytan hak elbisesinde bir batılı onlara göstermemiş olsaydı hiçbir sapık senin yolundan sapmazdı."

bak. El-Batıl, 363. Bölüm
9395. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bilin ki şeytan, uyasınız diye kendi yollarını sizlere kolay göstermektedir."
9396. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şeytan, yollarını güzel gösteriyor, dininizi düğüm düğüm çözmek istiyor. Sizleri birlik yerine ayrılığa düşürmeye çalışıyor."

9397. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şeytan onunla birliktedir. Üstüne binip sürmek için günahları süsler, güzel gösterir. Onu tövbe için ümitlendirir ki tövbesini ertelesin."

9398. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey soru soran! Bir bak! Kur'an sana O'nun sıfatlarından neyi anlatıyorsa ona uy, hidayeti gösteren nuru ile ışıklan; şeytanın bilmeni mükellef kıldığı, ama Kitap'ta sana farz kılınmayan, Resulullah'ın (s.a.a) sünnetinde ve hidayet önderlerinde de eseri olmayan şeylerin ilmini şanı yüce olan Allah'a bırak. Allah'ın, üzerindeki nihai hakkı budur."

9399. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İsa (a.s) Şam'da Eriha adında bir dağın üzerine çıktı. İblis Filistin sultanı çehresiyle onun yanına vardı ve şöyle dedi:

"Ey Ruhullah! Sen ölüleri diriltiyorsun, anadan doğma kör olanlara ve alaca hastalığına yakalananlara şifa veriyorsun. O halde eğer doğru söylüyorsan kendini dağdan aşağıya at. İsa (a.s) şöyle buyurdu: "Ben o işlerde Allah'ın iznini almıştım, ama bu işte izin almış değilim."

9400. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblis, Hz. İsa'nın (a.s) yanına vardı ve şöyle dedi: "Sen ölüleri dirilttiğini söylemiyor musun?" İsa (a.s), "Evet!" diye buyurdu. İblis, "O halde eğer doğru söylüyorsan kendini bu duvarın üstünden aşağıya at." İsa (a.s) şöyle buyurdu: "Eyvahlar olsun sana! Kul rabbini imtihan etmez.

" İblis şöyle dedi: "Ey İsa! Eğer rabbin yeryüzünü şu mevcut haliyle bir yumurtanın içine sığdırabilir mi?" İsa (a.s) şöyle buyurdu: "Aziz ve celil olan Allah hiçbir acizlikle nitelendirilemez. Ama senin söylediğin şey olacak değildir. (Allah'ın iradesi imkansız şeylere bağlı değildir)"
bak. el-Ma'rife (3), 2653. Bölüm; el-Bid'at, 331. Bölüm

2016. Bölüm
İnsanı Şeytandan Koruyan Şey


Kur'an:
"Doğrusu şeytanın, iman edenler ve yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir nüfuzu yoktur."
"Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna."

9401. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblis şöyle dedi: "Beş şey vardır ki bunlarda hiçbir çareye sahip değilim ve diğer insanlar benim avucumdadır: Doğru bir niyetle Allah'a sığınan ve tüm işlerinde ona dayanan kimse, gece gündüz Allah'ı çok tespih eden kimse, mümin kardeşine kendisi için beğendiğini beğenen kimse,

bir musibete uğradığında tahammülsüzlük göstermeyen kimse ve Allah'ın kendisine nasip ettiğinden hoşnut olup rızkının gamını yemeyen kimse."
9402. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblis'ten gerçek bir korkuyla sakın."
9403. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Çok dua et ki şeytanın saldırısından esenlikte olasın."
bak. el-İstiğfar, 3084. Bölüm; el-İsme, 2750. Bölüm


2017.Bölüm Şeytanın Dostları Üzerindeki Egemenliği


Kur'an:
"Şeytanın nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir."
"İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur, iman etmişseniz onlardan korkmayın, benden korkun."
9404. İmam Sadık (a.s), Allah-u Teala'nın,

"Onun nüfuzu…" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Şeytan onları velayetten uzaklaştıramaz. Şeytan günahlar ve benzeri şeyler vesilesiyle diğerlerini helak edip kendi isteklerine ulaştığı gibi onlar hakkında da kendi isteğine ulaşır."

9405. İmam Sadık (a.s), kendisine, "Şüphesiz şeytanın iman edenler üzerinde egemenliği yoktur" ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin olsun ki şeytan sadece müminin bedenine egemen olur, ama onun dinine egemen olamaz. Şeytan Eyyub'un (a.s) bedenine musallat oldu ve onun sağlığını bozdu, ama dinine galip gelemedi."

9406. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Fitnelerin meydana geliş nedeni, sadece nefsin heva-heveslerine uymaktır...İşte o zaman şeytan dostlarına musallat olur. Sadece Allah'ın lütfüne mazhar olanlar kurtulur."

2018. Bölüm
Şeytanı İnsana Egemen Kılan Şey


Kur'an:
"Şeytan onların başlarına dikilip Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin; şeytanın taraftarları elbette hüsrandadırlar."
Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz."
"Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar, günahkar iftiracıların hepsine iner."
Bak. Al-i İmran, 255, A'raf, 27, Meryem, 83

9407. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Musa (a.s) oturduğu bir sırada İblis yanına geldi...Musa (a.s) şöyle buyurdu: "Bana insanın işlediği taktirde senin kendisine galip olduğun günahı haber ver." İblis şöyle dedi: "Kendini beğendiğinde, amelini çok gördüğünde ve günahı gözüne küçük gözüktüğünde."

9408. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Heva heves ehliyle düşüp kalkmak, imanı unutturur ve şeytanı celbeder."
9409. İmam Ali (a.s) Malik Eşter'e yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenmekten, seni nefsinle böbürlenmeye sevk eden şeylere güvenmekten, aşırı övgüyü sevmekten sakın. Çünkü bunlar, ihsan sahiplerinin ihsanlarını helak etmek için şeytanın aradığı uygun fırsatlardır."

9410. İmam Ali (a.s) meleklerin sıfatlarını açıklarken şöyle buyurmuştur: "Şeytan kendilerine musallat olmadığından Rablerine karşı çıkmadılar, birbirlerine düşmediler."
9411. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bu yüzden, kim kendisini başkalarıyla oyalarsa karanlıklarda şaşkın şaşkın dolaşır, belalar içerisinde kaybolur gider. Şeytanları, onu azgınlıkları içerisinde azdırmaya devam ederler, kötü amellerini kendisine süslerler."
bak. El-Hizb, 807. Bölüm

2019. Bölüm
Şeytanı Uzaklaştıran Şey


9412. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Amel ettiğiniz taktirde doğunun batıdan uzak olduğu kadar şeytanı sizlerden uzaklaştıracak bir şeyi haber vermeyeyim mi?" Ashab, "evet" deyince şöyle buyurdu: "Oruç şeytanın yüzünü karartır, sadaka belini kırar, Allah için sevmek ve salih amel üzere yardımlaşmak şeytanın kökünü keser ve mağfiret dilemek şeytanın şah damarını keser."
9413. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sadaka verin. Sadakayı sabah erkenden verin ki bu İblis'in yüzünü karartır."
bak. Ez-Zikr, 1340. Bölüm

2020. Bölüm
Şeytanın Nasihatleri


9414. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nuh (a.s) gemiden inince iblis yanına vardı ve şöyle dedi: "Yeryüzünde senin kadar hiç kimsenin benim üzerimde bir minneti yoktur. Bu günahkarlara beddua ettin ve beni onlardan kurtardın. Sana iki haslet öğretmeyeyim mi: Hasetten uzak dur, zira haset bana yaptığını yaptı ve aynı zamanda hırs ve tamahtan uzak dur. Zira hırsta Adem'e yaptığını (istediğini) yaptı."

bak. el-Bihar, 63/250, 251
9415. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nuh (a.s) kavmine aziz ve celil olan Rabbi huzurunda beddua etti. İblis (Allah ona lanet etsin) Nuh'un yanına vararak şöyle dedi: Ey Nuh!...üç yerde beni hatırla: Zira ben bu üç yerde her zamandan daha çok kula yakın olurum: Kızdığında beni hatırla, iki kişinin arasında hakemlik ettiğinde beni hatırla ve bir kadınla yalnız olup hiç kimsenin yanınızda bulunmadığı bir anda beni hatırla."

9416. İblis Musa'ya (a.s) şöyle dedi: "Sadaka vermek istediğinde onu ver. Kul sadaka vermek istediğinde ashabım değil, bizzat ben sadaka vermesine engel olmak için onunla birlikte olurum."
Bak. 9420. hadis

2021. Bölüm
Şeytanın Ortağı


Kur'an:
"Sesinle, gücünün yettiğini yerinden oynat, onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü, mallarına ve çocuklarına ortak ol, onlara vaatlerde bulun ama şeytan sadece onları aldatmak için vadeder."

9417. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ne dediğine ve kendisi hakkında ne denildiğine önem vermeyen kimse şeytanın ortağıdır. Her kim insanların kendisini kötü olarak tanımasına önem vermese şeytanın ortağıdır. Her kim mümin kardeşinin, aralarında hiç bir zulüm olmaksızın gıybetini yaparsa şeytanın ortağıdır. Her kim de haram sevgiye ve zina şehvetine düşkün olursa şeytanın ortağıdır."

2022. Bölüm
İblisin Orduları


Kur'an:
"Onlar, azgınlar ve İblis'in adamları, hepsi, tepetakla oraya atılırlar."
9418. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şeytanın kadınlardan ve öfkeden daha güçlü bir ordusu yoktur."
9419. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblisin öfke ve kadından daha büyük bir halkası yoktur."

9420. Masumlar'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "İblis Musa'ya (a.s) şöyle dedi: Ey Musa! Sana helal ve mahrem olmayan bir kadınla yalnız kalma. Zira her kim namahrem bir kadınla yalnız kalırsa ashabım değil ben onunla birlikte olurum."
9421. İmam Ali (a.s) Haris-i Hemdani'ye yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur: "Öfkeden kork; çünkü o, İblis'in ordusunun büyük bir bölüğüdür."

9422. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz İblis'in bir sürmesi, bir macunu ve bir de enfiyesi vardır. Sürmesi uyuklamak, macunu yalan ve enfiyesi tekebbürdür."
9423. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Tevazuyu kendiniz ile düşmanınız olan İblis ve askerleri arasında bir sığınak edinin. Çünkü, onun her ümmetten orduları, yardımcıları, yayaları ve atlıları vardır."

9424. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Büyüklerinize ve idarecilerinize itaat etmekten sakının...nesebi şüpheli kimselere uymayın...İblis onları sapıklık binekleri ve insanların üzerine saldığı ordu edinmiştir. İblisin tercümanıdır onlar, onların dili ile konuşur."

2023. Bölüm
İblisin Feryatları


9425. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İblis dört defa feryat etti: Birincisi lanet edildiği gün, (ikincisi) yeryüzüne indiği gün, (üçüncüsü) Hz. Muhammed'in (s.a.a) bir fetret döneminden sonra Peygamberliğe seçildiği zaman ve (dördüncüsü) Ümmü'l Kitap (Fatiha suresi) nazil olduğu zaman."

9426. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gerçekten de O'na (s.a.a) vahiy geldiği zaman, şeytanın inlemesini duydum da "Ya Resulullah! Bu inleme nedir?" dedim."Bu kendisine kulluk edilmesinden ümidini kesen şeytandır" diye buyurdu."

268. Konu eş-Şi'r Şiir


Bihar, 79/289, 108. bölüm; eş-Şi'r ve Sair'ut-Tenezzuhat
Vesail'uş Şia, 10/467, 105. bölüm; İstihbab-u Medh'il Eimme (a.s) bi'ş-Şi'r ve Resaihim bih
Kenz'ul Ummal, 3/573, 842. Şi'r'ul Mezmum; ve s. 577, 849. eş-Şi'r'ul Mehmud
Sünen-i Ebi Davud, 4/302, Ma cae fi'ş-Şi'r

bak.
Aşura, 2738. bölüm

2024. Bölüm
Şairleri Kınayan Ayetlerin Tefsiri


Kur'an:
"Şairlere ancak azgınlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve yapmadıklarını yaptık dediklerini görmez misin? Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında haklarını alanlar bunun dışındadır."

"Biz ona şiir öğretmedik, zaten ona gerekmezdi. O bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır."
9427. İmam Bakır (a.s) Allah-u Teala'nın "ve şairlere…" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Kendisine uyulan bir şair gördün mü? Şairler dinden başkası için ilim öğrenmiş ve neticede

hem kendisi sapmış ve hem de başkalarını saptırmış kimselerdir."
9428. İmam Sadık (a.s) hakeza bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmuştur: "Şairler ilim ve düşüncelerini ilim dışında elde eden kimselerdir. Bu yüzden bizzat kendileri sapmış ve diğerlerini de saptırmışlardır."

9429. İmam Sadık (a.s) ayetin tefsirinde şöyle buyurmuştur: "Maksat kıssa/hikaye söyleyenlerdir."

9430. "Ben-i Nevfel'in kölesi Ebu Hasan şöyle diyor: "Şuara suresi nazil olduğunda Abdullah bin Revaha ve Hasan bin Sabit ağlayan bir gözlerle Allah Resulünün (s.a.a) yanına vardılar ve Peygamber: "Şairlere sapıklar uyarlar" ayetini okuyordu, "Ancak iman edip salih amel işleyenler" ayetine gelince şöyle buyurdu: "Bunlar sizlersiniz." Ve

"Allah'ı çok çok ananlar" "bunlar da sizlersiniz." "ve zulme uğratıldıklarında haklarını alanlar bunun dışındadır" ayetini okuduğunda ise şöyle buyurdu: "Bunlar da sizlersiniz." "Zulmedenler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını anlayacaklardır" ayeti okuduğunda ise, "Bunlar da kafirlerdir." diye buyurdu."
9431. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şairlere sataşmayın. Zira onlar övgüde cimri kınamada ise cömerttirler."


2025.Bölüm Şiir Dille Cihad Etmektir


9432. Resulullah (s.a.a) şairler hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz mümin kılıcı ve diliyle cihad eder. Canım elinde olan Allah'a andolsun ki, (mümin) şairlerin sözleri düşmana vurulan bir ok gibidir."

9433. Resulullah (s.a.a) Allah'ın şairler hakkında nazil buyurduğu ayet sorulunca şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz mümin kılıcıyla ve diliyle cihad eder. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki onlar takındıkları tavırlarıyla adeta (düşmanı) oklamaktadırlar."

9434. el-Bera b. Azib şöyle diyor: "Allah Resulüne (s.a.a): "Ebu Süfyan bin. Hars b. Abdi'l Muttalib sizlere dil uzatıyor" diye söylenince İbn-i Revaha ayağa kalkarak şöyle arz etti: "Ey Allah'ın Resulü! İzin verin ona cevap vereyim." Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Allah sabit kılsın (şiirini) diyen sen misin?" O şöyle arz etti: "Evet ey Allah'ın Resulü! Ben dedim:

Allah sana verdiği iyiliği sabit kılsın,
Musa'yı sabit kıldığı gibi ve galip kılsın, Onu galip kıldığı gibi."
Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Allah sana da aynı böyle (iyilik) versin."

Ardından Kaab ayağa kalkarak şöyle arz etti: "Ey Allah'ın Resulü! Bana da ona cevap vermek için izin verin." Peygamber (s.a.a), "Hemmet, " kasidesini söyleyen sen misin?" O, "Evet ey Allah'ın Resulü! Ben söyledim" dedi ve şöyle devam etti:
Kureyş kabilesi Rabbin galip gelsin diye çalıştı.

Ama her zaferin yenileni yeniden üstün gelir."
Peygamber şöyle buyurdu: "Bil ki Allah senin bu kasideni unutmamıştır."
9435. Resulullah (s.a.a) Hassan bin Sabit'e şöyle buyurmuştur: "Müşrikleri kına ki Cebrail de seninledir."

2026. Bölüm
Övülmüş Şiir


9436. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bazı şiirleri hikmettir. Ve bazı beyanlar ise sihirdir."
9437. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim hakkımızda bir beyit şiir söylese Allah-u Teala cennette kendisine bir ev bina eder."

9438. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hakkımızda bir beyit şiir söyleyen kimseye Ruh'ul Kudüs yardımcı olur."
bak. Tarih-i Dimeşk, "İmam Ali'nin (a.s) biyografisi, 3/241, 253, "ma verede fi levn'il İmam Ali (a.s), şairen ve ba'zu'l eşar'il mensubetun ileyh" Bölümü

2027. Bölüm
Şiir Söyleyen İlk Kimse


9439. İmam Ali (a.s) kendisine "şiir söyleyen ilk kimse kimdir?" diye soran Şamlı birine şöyle buyurmuştur: "Adem'dir. O şahıs, "Hangi şiiri söyledi?" diye sorunca, İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Gökyüzünden yeryüzüne inince, toprağı, genişliğini, havasını ve Habil'in Kabil tarafından öldürüldüğünü görünce şöyle buyurdu:

"Şehirleri ve sakinleri değişmiştir. Yeryüzü tozlanmış ve çirkin olmuştur.
Rengi ve kokusu olan her şey değişmiştir.
Tatlı yüzlerin sevinci azalmıştır."

2028. Bölüm
En Güçlü Şair


9440. İmam Ali (a.s) kendisine "En büyük şairin kim olduğu sorulunca şöyle buyurmuştur: "Bu topluluk (şairler), koşu meydanlarında yarışmadılar ki yarışın sonucu belli olsun. Ama illa da cevap vermek gerekirse, sapık padişahtır."
9441. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Arab'ın söylediği en güçlü şiir Lebid'in söylediği şu şiirdir: "Bilin ki Allah'tan başka her şey batıldır."

9442. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şairin söylediği en doğru cümle Lebid'in söylediği şu şiirdir: "Bilin ki Allah'tan başka her şey batıldır."

2029. Bölüm
İmam Ali'ye (a.s) Mensup Olan Bazı Şiirler


9443. Muhammed Peygamber (s.a.a) benim kardeşim ve yakınımdır. Seyyid'uş Şuheda olan Hamza benim amcamdır. Henüz buluğa ermemişken hepinizden önce Müslüman oldum. Allah Resulü (s.a.a) Gadir-i Hum günü velayetimi sizlere farz kıldı. O halde eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun! Bana zulmederek yarın Allah'la görüşmeye giden kimseye!

" 9444.Allah Peygamberi galip kılarak bizlere ikramda bulundu. İslam'ın sütunlarını bizimle dikti. Peygamberini ve kitabını bizimle güçlendirdi. Zafer ve kahramanlıkla bizleri değerli kıldı. Her savaşta kılıçlarımız uçuşarak Başları havaya savururdu.

9445. Oğulcağızım! Ben edeb öğretmeni ve öğütçü kimseyim. Bil ki akıllı kimse edeb öğrenendir. Şefkatli babanın nasihatini kulağına küpe yap ki, Öfkelenmeyesin diye seni edeple besler. Oğulcağızım! Rızkın garantilenmiştir. O halde onu elde etmek için ılımlı ol. Oğulcağızım! Ne kadar hain dostlarım vardı,

O halde şimdi kiminle dostluk ettiğine bir bak. Sevdiğin dostunu öyle bir seç ki, Sevdiğinde kardeşlik bağını korur ve seni savunur, Dalkavuk ve aşağılık kimselerden sakın. Onlar zorluklar anında ateşin körükçüsüdürler.

9446. Sonu ölüm olan kimseye tevazu yakışır. İnsana bu dünyada bir azık yeter. İsteklerine ve arzularına ulaşmayan insan,
Neden böyle hırslanır ve galeyana gelir?Ey insan! Sen çok geçmeden göç edeceksin.

Sözleri sessizlik olan insanlara doğru."
9447. Sırrını sadece kendine söyle, Zira her dostun bir dostu vardır. Ben, nice cahil insanlar gördüm, Ki hiç bir deriyi sağlam bırakmadılar."

9448. Erken uyanmanın ve gece (ibadet için) sabahlamanın zorluğuna sabret. Sabah erkenden işlerinin peşine koş, İstemekten aciz ve çaresiz kalma. Yorgunluk ve zayıflık başarıyı ortadan kaldırır.

Zaman tecrübe öğretir ve ben gördüm ki,
Sabrın övülmüş bir sonu vardır. Bir şey hususunda çalışıp da, Sabredip hedefine ulaşmayanlar çok azdır."