HZ.FATIMA (S.A)誰IN AHLAKン ヨZELLンKLERン
 

HZ.FATIMA (S.A)誰IN AHLAKン ヨZELLンKLERン

Zehra-y Merziye (s.a) dirayet, hakikat ve marifet hususunda gklerdeki zhre yldz gibidir. O,k穃il insann asl kaynadr. Ve 徒錮ck yoksul穗e evinde yle insanlar yetitirmitir ki, nurlar yerden ge kadar, hatta melekler 稷eminden daha te bir seviyede parlar.納1]
Hz. Fatmatz-Zehra (s.a)地n fazilet ve hasletleri hususunda iki 軻it zellikle kar karya kalyoruz. Biri Allah tarafndan verilen zellikler, yani insana ltfedilen zellikler ve dieri renilen, elde edilerek kazanlan zellikler. Bu yazda ele alm olduumuz zellik insanlarn renerek, elde edip kazandklar zelliklerdir. ンnsan ahsiyetinde etkili olan bir輟k asl zellik vardr. 天eraset, ve 妬 ve d etkenler insann ahsiyetinin ekillenmesinde rol oynayan iki etkili faktrdr. Psikologlar yukarda zikrolunmu iki zellikle birlikte 土a ve 殿hlak vicdan hususlarna da deinmi ve bunlar insann ahsiyetini tekil eden etkenlerden saymtr. 擢trat, 妬htiyar ve irade sahibi olma, 堵rnmeyen (gizli) faktrler (tabi ki bunu bir genelleme i輅ne alamayz)壇e insann ahsiyetinin olumasnda rol oynayan etkenlerdir.
Mslman bilim adamlarna gre, insan ahsiyetinin etkilenmesinde en nemli unsur insann 妬htiyar sahibi olmasdr. ]Baka bir deyile 都e輓e zelliine sahip olmasdr[. Byle olmad takdirde onun ahsiyeti mecburi olarak geliir ve bu durum onu zorunlu olarak cisim ya da hayvan snfna sokar. Ne bir greve ve sorumlulua layk olur, ne de bir dle veya cezaya. Sonu olarak veraset, ortam ve i軾d cebirleri (zorlamalar) v.s. etkenlerin yan sra fiziki, biyolojik, tarihi ve psikolojik cebirler topluluu da insan ahsiyetine ekil verir.
Ufack bir dikkat ve tevecchle insann ahsiyetinin deimesinde ve ekillenmesindeki asl faktrn 妬htiyar sahibi olma olduu grne varrz. ンte bu 妬htiyar sahibi ve irade gc zgrce dier faktrlerin yan sra insann ahsiyetinin ekillenmesine ve baka bir ekilde deimesine sebep olur.
Yeg穗e rnek olan Fatmatuz-Zehra (s.a)地n, kiiliinin geliiminde, veraset, ortam ve i軾dsellik gibi faktrlerin hepsi el ele vermi ve gl bah軻sinde ylesine esiz bir gl vcuda getirmilerdir.
Fatma (s.a)地n babas Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) ilahi yaratlanlarn en stn, annesi ise zamann en temiz ve iffetli kadnlarndan olan Hveylid kz Hatice ve atalar yeryznn en salih ve temiz insanlarndandr. Fatma (s.a)地n nutfesi (dl), ebeveynlerinin krk gn krk gece boyunca Rableriyle halisane bir irtibat neticesinde balanmtr. ヨyle ki bu krk gecelik ibadet ruhlarn inanlmaz bir dorua ykseltmi ve bu dln mayas cennetin en pak, en iyi meyveleri ve gdalaryla yaratlmtr. Zira Fatma (s.a) 滴avra-ul ンnsiye yani, insan eklinde bir huri olarak adlandrlyor ve Peygamber-i Hatem de Cennetin kokusunu daima O地un varlnda aryordu.[2]
Fatma (s.a) smscak, sevgi dolu, mutlu, pak, bir aile ortamnda eitilmi ve annesinin vefatndan sonrada yaratlm en iyi eitmenlerin kanatlar altnda terbiye edilmitir. Fatma (s.a.)地n ahsiyeti dnemin ilgi odanda olan babasnn yannda salamlamtr. Ayn ekilde O mrnn yarsn Peygamberin etekleri altnda byyp eitim alan einin yannda ge輅rmitir.
゙imdi Hz. Fatma (s.a)地n ahsiyetinde etkili olan unsurlar bu zatn rnek olmasnda herhangi bir sorun yaratr m sorusu sorulduunda, ya da baka bir deyile kendisine zg art ve zelliklerle mahsus yaratlm o hanm (ki o zellikler ve artlardan hi軛iri bizim ihtiyarmza sunulmamtr, sunulmaz da) nasl rnek almalyz?
Cevap olarak yle dememiz gerekmektedir: ンnsann ahsiyetinin olumasnda en etkili ve en nemli etkenlerin yani 妬htiyar sahibi olma ve iradenin gz ard edilmesi, masumlarn cebren gzel ahlak ve pak ftrata sahip olma zelliini zihinlere yerletirir. Bununla birlikte ahsiyetin oluumunda art olan veraset ve ortam gibi dier koullar ve e se輅minde dikkatli davranmak, daha cenin olumadan nce dllenme zamannda ebeveynin arnm ve pak ruh zere olmas, sonrasnda da mnasip gdalarla beslenilmesinin nemi, zellikle hamilelik ve emzirme dnemlerinde helal gdalarla beslenme en iyi rnee yaklamamza yardmc olur.
Hi phesiz Fatma (s.a)地n ahsiyeti ortam ve veraset v.s zelliklerinden etkilenerek gelimitir. Ama bu etkili olan zelliklerin snrlarna dikkat etmeli, bunun beraberinde de ahsiyetin ekillenmesinde asl rol oynayan ihtiyar sahibi olma ve irade faktrlerinden gaflette olmamalyz. ンslam Peygamberinin kznn geliim ve eitimi, vahiy evinde Peygamberin denetimi altnda olmutur. Peygamber tm bu zellik ve eitim ekillerine vakf olduundandr ki tamamn en layk ve en iyi ekilde yerine getirmitir. Ve Peygamberin Fatma馳a 輟cukluundan itibaren besledii ilgi, Fatma地n ruhani ve Kur誕n ahlak eitimi O地un en iyi insani hasletleri kazanmas i輅ndir. Dier taraftan Fatma Zehra k錮k yata olmasna ramen yksek derecelerde tezkiye, edep ve nefisle cihat yapm ve sonu olarak Onun bu zel ahsiyeti bir grup mslmann deil belki dnya mslman kadnlnn rnei olarak apayr bir konum eklinde yerini almtr. ヌok ksa mrne ramen bizlere derin ve yksek dereceli marifetini geride brakmtr.
Bu makaledeki hedef Peygamberin Fatma馳a kar terbiye ama輙 iki temel unsuru davranlarnda esas alm olmas ve bu emir dorultusunda fazilet, ahsi ve manevi zelliklerin O deerli kadn tarafndan koyduu etkilere deinilmesidir. Bu dorultu da daha 輟k muteber kitaplarda yer alm snni ve ia rivayetlerini ele alacaz.
1-) Terbiye usullerinde ilk etapta eitmenin srekli olarak eitime ihtiyac olduunun gerekliliine tevecch edilmesidir. Eitime ihtiyac olmadn dnen kimse, eitmen olamaz. ヌocuklarmzn eitiminde etkili olabilmemiz i輅n devaml olarak kendi geliimimizi dnmeli ve bu yola ba koymalyz. Eitmede ve deiimde hayatmzn gidiatna yn vermez isek, eitilenin zerinde etkimiz olmayaca gibi hatta onu kaybedebiliriz.
Deerli ンslam Peygamberi tm ahlaki deerlere, dini ve insani kemalata ve olgunlua sahipti ve Fatma (s.a) en yksek ameli orneklerden faydalanarak kemal derecesi basamaklarn hzla kat etmitir. Her ne kadar Resulu Ekremin tm hayat dinin ahk穃 ve emirlerinin icras anlamnda olsa da bunu iki rnek altna zikretmekle yetiniyoruz.
1) Hz. Abdullah bin Muhammed kendi zamannn ibadet edenlerindendi. Tarihte bu byk insann abidlii hakknda bir輟k anlat vardr. Gece yars kalkp sabaha kadar ibadetle megul olurdu. Allah korkusundan gzya dkerdi. O hazret Hz. Fatma i輅n ibadette fiili rnekti. Rivayetlerde Peygamberin kznn mihrapta ibadet etmekten ayaklarnn itii[3] yer almaktadr.
2) ヨzveri, fedakarlk ve infak hususunda Peygamber yle bir yere ulamt ki kendi elbiselerini dilenciye vermiti. Ve bu davran Hz. Fatma i輅n fiili bir rnekti. ヨyle ki k錮k yata olmasna ramen dn gecesi gelinliini bir fakire hediye etti.[4] Nitekim Fatma da kendi 輟cuklarnn eitiminde bu yolu izledi. Acaba tarihin hangi sayfasnda insanlara kar bu tarz iyilikte bulunma ve onlara acma metoduyla karlatnz?
ンmam Hasan Mcteba buyuruyor: Bir gece annemi mihrapta namaza durmuken grdm ve sabaha kadar rk ile secde halindeydi. Teker teker tm komu, Mslman kadn ve erkekler i輅n dua ediyor, isimlerini zikrediyordu. Onlar i輅n Allah稚an hayr ve iyilik isteyip sorunlarnn giderilmesi i輅n talepte bulunuyordu. Ama kendisi i輅n hi軛irey istemedi. Annemden sordum: Anneciim ni輅n bakalarna dua ettiin gibi kendin i輅n dua etmiyorsun? 添avrum nce komu sonra ev buyurdu.[5]
Cafer-i Tayyarn hanm Esma naklediyor;
Fatma Zehra mrnn son anlarnda ilk nce gusletti, elbiselerini deitirdi ve Allah値a razu niyaza koyuldu. Biraz ilerlediimde grdm ki Fatma kbleye kar oturmu ellerini semaya doru kaldrarak yle dua ediyordu; Yaratc olan Allahm se輻iin Peygamberlerinin yz suyu hrmetine; benim yokluumda Hasan ve Hseyin段n alamalarn, ialarmn (yandalarmn) gnahk穩 olanlarna ve onlarn 輟cuklarna ila eyle (derman kl)[6]
Acaba bu tr eitim mi daha etkilidir yoksa sadece dilde olan eitim mi? Ve Fatma地n evlatlarnn da bu konuda herkesi solladklarn gryoruz.
2-) ヌocuklarla ilgili eitimde dier bir husus da onlara kar muhabbet, arkadalk ve efkattir. Sevgi bizim srekli ihtiya輙armzdandr. Btn insanlarn yaamak i輅n kendilerine ait olan ve kendilerini ait hissettikleri yere ve mek穗a ihtiya輙ar vardr. Yaam i輅n onun ihtiya yerini tekil eden, kendilerini sakin ve rahat hissettikleri eve ンnsan mek穗sz babo ve avare bir ekilde hayatn lezzetine varamaz. Her birey i輅n bir yere ait olma zaruri olup, bu ihtiya grmemezlikten gelinemez.
Ev her ne kadar bedenin dinlendirildii bir mek穗 olsa da, yer asndan bizlerin tm ihtiya輙arn karlyor manasna gelmez. Belki de biz insanlar kendi ferdi yaantmzda dier bir mek穗a daha ihtiya duyabiliriz ki bu insani ve manevi hayatmzda maddi mek穗dan daha nemlidir. Bir insann yaayacak yere ihtiya duymasndan 輟k kalplerde taht kurmaya ihtiyac vardr. O insanlar tarafndan sevilmeye, onlarn zihinlerinde ve kalplerinde yer almaya muhta輻r. Eer birisi baka birinin kalbinde yeri olduunu hissederse kolay kolay o kiiyle gnl balarn koparamaz. ンnsanlar birbirine yaklatran ba bahsetmi olduumuz mek穗dan ibarettir.
Bu balamda eitmen ve eitilen arasnda byle bir ilikinin olmas lazm gelir. ンlk etapta eitilenin eitmenin kalbinde yeri olduunu hissetmesi ve bu dorultuda eitmene ilgi duymas gerekir. Baka bir deyile eiticinin eitime tabi tuttuu kiiyi derinden sevmesi ve eitilenin de eiticiye kar ayn hissi duymas. ヌocuklar ve gen輙ik 軋ndakileri sevgiden mahrum ederek cezalandrmamak gerekir. Eitilenin eitmen tarafndan sevildiini hissetmesi arttr. Bu sevgi olay kesildii an eitim ve terbiye etme de kesilmi demektir.
ンslamn mkerrem nebisinin deerli kzlaryla ilikileri muhabbet ve sevgi doludur. Tm tarih輅ler ve hadis輅ler Peygamberin, kz Fatma (s.a) ya kar ilgin bir ilgi beslediini yazmlardr. Elbette bu duygu hem baba- 輟cuk arasndaki ilikinin iki byk insan arasnda dalgalar misali comasndan kaynaklanmtr hem de Fatmann ンlahi kriterlere sahip olmasndan ileri gelmitir.
Bu muhabbet sevgilerden apayrdr Allahn sevgilisini sevmek, Allah sevmektir
Bu konu zerine var olan Ehli Snnet ve ゙ia kaynaklarnda yer alm bir輟k rivayetin arasndan bir kana deinelim:
1-) Hi軛ir kadn Peygamberin yannda Fatmadan daha mahbup(sevgili) deildi[7]
Kavram olarak buna benzer onlarca hadis efendimizin hanm Aye ve dier Ehli Snnet ravileri tarafndan nakledilmitir.
2-) Baka bir hadiste: Peygamber Fatma (s.a)馳 grmek i輅n o kadar can atyordu ki her sefere ktnda vedalat son kii Zehra (s.a) idi, yolculuktan dndnde de grmeye gittii ilk ahs yine Fatma (s.a.) idi.[8]
3-) Deerli ンslam Peygamberi defalarca kzna yle buyurmulardr: 鼎anm sana feda olsun 擢atma canmn bir par軋sdr 鉄inemde yeri olan canm gibidir
4-) Aye地in nakletmi olduu bir hadiste: Ben Fatma壇an baka hi kimseyi konumada babasna benzediini grmedim. Babasnn yanna geldiinde O地a ho geldin diyor, ayaa kalkyor, elinden tutup pyor ve O地u kendi yerine oturtuyordu.[9]
5-) ンmam S稘k hazrlerinden nakl edili ki : Peygamber Fatma馳 fazlaca pyordu.[10] Ve baka bir hadiste de yle gelmitir Peygamber Fatma地n sa輙arn 輟k perdi.[11]
6-) Peygamber kz Fatmaya kar 輟k sayg gsteriyordu. Peygamberin kzna kar olan saygs halkn tasavvur ettiinin 輟k 輟k stndeydi; babalarn kzlarna normal saygsndan bile fazlayd. O Hazret defalarca arkadalarna, akrabalarna ve tm halka kar buyurdular ki: Fatma Dnya kadnlarnn efendisidir. Fatma ンmran kz Meryem gibidir.[12]
ンte bu, deerli ンslam peygamberinin kymetli kzn terbiye etme tarzyd. Sylediimiz gibi bu muhabbet ve efkat hem 輟cuk- baba ilikisinde hem de Fatma (s.a)地n yksek ahsiyetinde parlak bir gelecee, iman, irfan ve ibadet makamna ulamasnda kkl bir konuma sahipti. Tm bunlar sevgi ve saygy beraberinde getiriyordu.
Elbette Peygamberin bu fiiliyatndan baka bir derste alnabilir. ヨyle ki fikri ve kltrel bir inkl穡 hakikatini ortaya koymutur. Peygamber fiili bir ekilde kz 輟cuunun mezara canl olarak gmlen bir varlk olmadna iaret etmi; 澱aknz ben kzmn elini pyor, onu kendi yerime oturtuyor ve O地a olduk軋 sayg duyup, byk gryorum buyurmutur. Kz 輟cuunun dier insanlar gibi bir insan, yaratcnn nimetlerinden bir nimet ve ilahi bir ita olduunu vurgulamtr.
ンslam Peygamberinin, kadnn ahsiyeti ve kz 輟cuunun vasflar hususunda buyurduu mana ykl kelimelere aadaki konularda deineceiz.
Resulullah yle buyurdu: Allah her kime bir kz 輟cuu balarda o kz 輟cuuna eziyet etmez ve hi軛ir zaman erkek 輟cuunu kz 輟cuuna tercih etmez ise Allah onu cennetine sokar.[13]
Resul Ekrem buyurdu: Sizin evlatlarnzn en iyisi kz 輟cuklarnzdr.[14]
Yine Rasulullah buyurdu: hediye vermede ve balamada 輟cuklarnz arasnda eit davrannz ヌaresiz kalr birini bir dierine tercih etmek zorunda kalr iseniz kz 輟cuklarnz erkek 輟cuklarnza tercih ediniz.[15]
Rasulullah buyurdu: Her kim kz 輟cuu sahibi olur, ona edep retir ve kz 輟cuunu gzelletirirse, bunlarn beraberinde ona ilim reterek onu gzelletirirse, sahip olduu ilahi nimetleri kz 輟cuuna da sunarsa, o kz 輟cuu onun i輅n ilahi atee ve azaba uramasna m穗i olur.[16]
ンslam peygamberi o kadar 輟k kzlarn deer, yetenek ve kabiliyetlerini herkese sylyordu ki ンmam Sadk (a.s) yle buyurdu: Peygamber btn kzlarn babasyd.[17]
Genel olarak ンslam Peygamberi zenle kadnlara ihsanda ve iyilikte bulunulmasn vurgulam, halisane ibadetinizde u noktay yakalarsanz ve eer hanmlarnza zulmetmiseniz istifar ediniz tavsiyesinde bulunmu sonrasnda da kadna iyilikte bulunann kyamet gnnde sevindirici - hayrl bir dlle dllendirileceini hatrlatmtr. Ve Hz. Fatma(s.a)地n ahsiyetini verek ve onun faziletlerinden bahsedip hasletlerini dile getirerek O地a sevgi besleyerek, kadn tm dnyada ve her zaman i輅n Arabistann karanlk muhitinden aydnla kard.
Peygamberin kendi kzn eitmede deinilecek bir dier etim yntemi de terbiyenin k穃il din ilikisini salama, baka bir deyile ilahi takva ve Allah i輅n sevmek ve Allah i輅n buz etmekle ve akla ve dnceye dayal olan bu eitime rnek olarak, sahabelerin dini zeminlerdeki sorularnn gndeme alnmasn deerli kzna brakmasdr. Bu yani eitilenin zihninin uyandrlmas i輅n gerekli artlar ortaya koymak ve baaryla kar karya gelen (kalan) fikirleri harekete ge輅rmek demektir. Bir dier eitim usul ise keramet ve ruhi hissi oluturmaya deinmek, bunun dorultusunda da kerameti temin edip, ruhi selameti korumak, toplumsal ve ahlaki ynden insan tahrik edip, ahsa mesuliyet hissi kazandrmaktr.
Hazreti Fatma Allah Resulnn evinde byd, ve kendi 軋basyla 稷emin yeg穗e makamnn manevi ellerinde eitilerek en yksek manevi stnlk ve insani fazilete ulat. Bylece onu venbir ka Kur誕n ayeti nazil oldu ve Peygamber (s.a.a) onun hakknda yle buyurdu: Kim kzm Fatmay severse beni sevmitir, kim onu sevindirirse beni sevindirmitir ve kim onu gazaplandrrsa beni gazaplandrmtr.[18]

RESULULLAH (S.A.A) VE ON ンKン ンMAMIN DンLンNDEN HZ. FATIMA (S.A)

Biz Hz. Fatma (a.s)n ahsiyetini tanmak i輅n Hz. Peygamber (s.a.a) ve On ンki ンmamlarn O地un hakkndaki szlerini gzden ge輅rmek zorundayz. ヌnk Hz. Peygamber kendi kzn, Hz. Ali kendi eini, on iki ンmamlar da kendi annelerini herkesten daha iyi tanmaktalar. Bu yzden ilk nce O地larn, bizler i輅n gzel rnek ve eitici dersler olacak olan nurlu szlerini teenni ile can gnlden okuyup gzden ge輅relim.
Hz. Resulullah (s.a.a) Selman誕 yle buyurdular:
摘y Selman! Kim kzm Fatma馳 severse cennette benimle birlikte olur; kim de ona dman olursa atee atlr.
Ey Selman! Fatma馳a sevgi beslemenin yz yerde insana faydas dokunur; o yerlerin en kolay unlardr: ヨlm zaman, kabre koyulurken, terazi kurulduunda, maher gn, srat kprsnde ve sorgu sual zaman.
Ey Selman! Kzm Fatma kimden raz olursa ben ondan razym; ben de kimden raz olursam Allah Teala ondan raz olur; Fatma kime gazap ederse ben ona gazap ederim; ben de kime gazap edersem Allah ona gazap eder.
Ey Selman! O地a ve kocas Emir置l Mminine, onun torunlar ve ゙ialarna zulm edenlerin vay haline! [1]
Yine Resulullah (s.a.a) uzun bir hadiste buyurmutur ki:
摘y Fatma! Beni peygamberlie se軻n Allah誕 and olsun ki, ben cennete girmedik軻 dier kimselerin cennete girmesi haramdr; sen benden sonra cennete girecek olan ilk ahssn...
Ey Fatma! Beni hak olarak meb置s klana and olsun ki, sen kadnlarn hanm efendisi olarak cennete gireceksin...
Beni hak olarak peygamber gnderene and olsun ki, Hasan ve Hseyin de senin sa ve solunda olduklar halde cennete girecekler; sen cennetin en yksek yerinden halka bakacaksn, Hamd bayra da Ali bin Ebu Talib段n elinde olacaktr...
Beni Peygamber se軻ne and olsun ki, senin dmanlarna dman olacam; senin hakkn gasp edenler, seninle dostluk ban kesip bana yalan atanlar piman olacaklar, benim karmda yer zerinde srndrlecekler... [2]
Resulullah (s.a.a) vefatna yakn bir zamanda Hz. Fatma地n elini Hz. Ali地in eline koyarak yle buyurdular:
添a Ali! Bu, Allahn emaneti ve O地un resul olan Muhammed段n senin yanndaki vediasdr. ヨyleyse beni, O地un hakknda gzet ve biliyorum ki sen bunu yapacaksn.
Ey Ali! Allah誕 and olsun ki O (Fatma) ge輓i ve gelecekteki cennet kadnlarnn en stndr. Allah誕 and olsun ki O, byk Meryem壇ir. Bil ki Allah稚an O地un ve senin i輅n dua ettim, Allah da duam kabul buyurdu...
Ey Fatma! Allah誕 and olsun ki, sen raz olmadk軋 ben raz olmayacam. (Bu sz defa tekrarlad)[3]
Resulullah (s.a.a) vefat annda Fatma (a.s)誕 yle buyurdular:
摘y Fatma! Allah誕 and olsun ki senin alamandan dolay, Allahn ar ve onun etrafndaki melekler, gkler ve yerler ve onlarda olan her ey alayacaktr. [4]
Ebu Eyyub-i Ensari yle diyor:
Hz. Resulullah (s.a.a) hastaland, Fatma (a.s) da Hazretin ziyaretine gelerek alad. Resulullah (s.a.a) onun bu durumunu grnce yle buyurdular:
摘y Fatma! Allah Teala seni 輟k sevdiinden dolay seni, ge輓ii herkesten parlak olan ve ilmi herkesten daha 輟k olan biriyle evlendirdi. Allah Teala yeryzndeki insanlara zel bir ekilde tevecch edip onlarn arasndan beni se輻i, beni mrsel bir peygamber kld; yine yeryzne tevecch etti, onlarn arasndan kocan se輻i ve seni O地unla evlendirmek ve O地u vasi klmam i輅n bana vahyetti.
Ey Fatma! En stn peygamber bizdendir, O da babandr; en stn vasi bizdendir, O da eindir; en stn ehitler bizdendir; Onlar da babann amcas Hamza ve iki kanadyla cennette u軋n ve istedii yere giden babann amcas olu Cafer壇ir; cennet gen輙erinin efendileri olan Hasan ve Hseyin bizdendir; O地lar da senin evlatlarndr; canm elinde olan Allah誕 and olsun ki, bu mmetin Mehdisi bizdendir, O da senin torunlarndandr. [5]
Yine Resulullah (s.a.a) buyurmutur ki:
摘er iyilik ve gzellik bir ahs olmak isteseydi, o mutlaka Fatma olurdu; oysa Fatma ondan daha stndr. Kzm Fatma soy, ycelik, keramet ve ba bakmndan yeryzndeki insanlarn en stndr. [6]
Emir置l-Muminin Ali (a.s) buyurmutur ki:
鄭llah誕 and olsun ki imdi yle bir sz syleyeceim ki benden baka kim o sz sylerse yalancdr: Ben rahmet olan Peygamberden miras aldm, eim (Fatma) mmetin kadnlarnn en stndr; ben de halife ve vasilerin en stnym. [7]
Hz. Ali (a.s), Hz. Fatma (a.s) hakknda yle buyurdular:
鄭llah誕 and olsun ki, ben O地u (Fatma馳) kesinlikle fkelendirmedim; hayatta olduu mddet軻 onu sevmedii bir ie mecbur etmedim; O da beni fkelendirmedi, bana kar gelmedi; O地a baktmda btn gam ve zntler kalbimden yok oluyordu. [8]
Yine Hz. Ali (a.s)壇an yle buyurduu nakledilmitir:
鄭llah誕 and olsun ki Fatma馳 kendi gmleinde ykadm, tertemiz idi. Resulullahn henutundan kalan henutla onu henutladm. Onu kefenledikten sonra; 薦y ワmm Glsm! Ey Zeyneb! Ey Sekine! Ey Fizze! Ey Hasan! Ey Hseyin! Gelin annenizden vedalan, ayrlk vakti yetimitir; grmek, cennet ve kyamete kalmtr diyerek onlar 軋rdm. Hasan ve Hseyin ne gelip alayarak; 摘y Hasann annesi! Ey Hseyin段n annesi! Ceddimiz Muhammed Mustafa馳 grdnde selammz O地a ilet ve O地a de ki senden sonra yetim kaldk annelerini sesleyip O地unla konutular.
Allah ahittir ki Fatma, szlad, feryat etti, ellerini kefenden karp onlar barna bast, bu esnada gayptan yle bir ses geldi: 摘y Ebe値-Hasan! O ikisini annelerinin gsnn zerinden kaldr. Allah誕 and olsun ki, gklerin meleklerini alattlar, dost (Allah), dostu (Fatma馳) grmee mtaktr... [9]
ンmam Hasan (a.s) da annesi hakknda yle diyor:
鼎uma gecesi annem Fatma (a.s) mihrapta durup ibadete koyulmutu, afak atncaya kadar hep rku ve secde halindeydi; mmin erkek ve kadnlarn ismini zikredip onlar i輅n 輟k dua ettiini, fakat kendisi i輅n Allah稚an bir ey istemediini grdm. Bunun zerine anneme; 摘y anne! Neden dierlerine dua ettiin gibi kendin i輅n de dua etmiyorsun? dedim. Buyurdular ki: 摘vladm! ヨnce komu sonra insann kendisi. [10]
ンmam Hseyin (a.s) Resulullah (s.a.a)稚en yle buyurduunu naklediyor:
擢atma kalbimin sevincidir; iki olu kalbimin meyvesidir; ei gzlerimin nurudur; evlatlarndan olan ンmamlar, Rabbimin eminleri ve O地unla yaratklar arasnda iliki badrlar; kim o baa sarlrsa kurtulur, kim de ondan ayr kalrsa helak olur. [11]
ンmam Zeyn置l-Abidin (a.s) da buyurmutur ki:
鈍slamn zuhuru dneminde, Fatma (a.s)壇an baka Hatice壇en bir evlat dnyaya gelmedi. [12]
ンmam Muhammed Bakr (a.s) da babalarndan naklen yle buyurmutur:
迭esulullah (s.a.a)段n kz Fatma (a.s)n 典ahire lakabyla adlandrlmasnn sebebi, her denes ve refesten (kir, leke ve 輅rkin eylerden) tertemiz olduu i輅ndir... [13]
ンmam Sadk (a.s) da buyurmutur ki:
擢atma (a.s) hayatta olduu srece Allah Teala dier kadnlar Hz. Ali (a.s)誕 haram klmt; 錮nk Hz. Fatma (a.s) kadnlarn grd adetten p稾 idi. [14]
ンmam Musa Kazm (a.s) da yle buyurmutur:
滴er evde Muhammed, Ahmed, Ali, Hasan, Hseyin ve kadnlardan da Fatma ismi olursa, o eve fakirlik ve yoksulluk girmez. [15]
ンmam Rza (a.s) da babalarndan naklen Resulullah (s.a.a)段n yle buyurduunu nakletmitir:
溺iraca gittiimde Cebrail (a.s) elimden tutup beni cennete gtrd, cennet hurmasndan bana verdi, ben de onu yedim. O hurma benim srtmda ntfeye dnt. Yeryzne dndmde Hatice馳le birlikte olduk, O Fatma馳a hamile oldu. Binaenaleyh Fatma insan eklinde olan bir huridir. Cennetin kokusunu zlediimde kzm Fatma馳 kokluyorum. [16]
Musa bin Kazm yle diyor:
ンmam Muhammed Taki (a.s)誕; 撤eygamber (s.a.a) ve ンmamlardan taraf tavaf etmek c稱z midir? ヌnk c稱z olmadn bana sylediler dediimde ンmam (a.s); 摘debildiin kadar O地lardan taraf tavaf et, bu i c稱zdir. buyurdular. Ben de Peygamber (s.a.a) ve ンmamlardan taraf, bazen de Hz. Fatma (a.s)壇an taraf tavaf ediyordum. ワ yldan sonra ンmamn yanna gittiimde bu durumu ンmam誕 anlattm ve annen Fatma壇an taraf da bazen tavaf ediyor, bazen de etmiyorum dediimde ンmam (a.s) buyurdular ki: 鄭nnemden taraf 輟k tavaf et. ヌnk bu i yapm olduun en iyi bir itir. [17]
ンmam Ali Naki (a.s) da babalarndan naklen Resulullah (s.a.a)段n yle buyurduunu nakletmitir:
適zm Fatma地n 擢atma adlandrlmasnn sebebi, Allah Teala地n O地u ve dostlarn, cehennem ateinden ayrp uzaklatrm olduundan dolaydr. [18]
ンmam Hasan Askeri (a.s)誕; 滴z. Fatma (a.s) neden 纏ehra olarak adlandrlmtr? dediklerinde ンmam (a.s) yle buyurdular:
滴z. Fatma (a.s)誕 纏ehra denilmesinin sebebi unun i輅ndir: Gnn balangcnda yz Emir置l-Muminin (a.s) i輅n gne gibi nur sa軋rd, le vakti dolunay, akamleyin ise yldz gibi parlard. [19]
Ebu ヨmer el-Amiri yle diyor:
ンbn-i Ebu Ganim-i Kazvini ile bir grup ゙ia arasnda hilafet konusunda niza kt. ンbn-i Ebu Ganim, Ebu Muhammed (ンmam Hasan Askeri)段n, kimseyi yerine tayin etmeden ldn sylyordu. ゙iiler de tayin ettiini savunuyorlard. Bunun zerine ンmam Mehdi馳e bir mektup yazarak durumu ona ilettiler.
ンmam Mehdi (a.s) cevaben kendi yazsyla yle yazd:
釘ismillahirrahmanirrahim. Allah bizi ve sizi fitnelerden korusun ve yakin ruhunu bizlere balasn... Allah Teala Adem (a.s)n zamanndan Ebu Muhammed (a.s)n zuhuruna dek hidayete ermenizden dolay sizin i輅n hidayet nianeleri karar klmtr; bir yldz (ンmam) battnda (ldnde), dier yldz aikar olmutur. Allah Teala O地un ruhunu kabzettiinde, Allahn kendi dinini batl ettiini ve kendisiyle yaratklar arasndaki sebep ve irtibat kestiini zannettiniz. Oysa kesinlikle byle bir ey olmam ve kyamete kadar da olmayacaktr...
Ben size nasihat ettim, Allah bana ve size ahittir... Resulullahn kz Fatma (a.s)壇a benim i輅n rnek vardr; (buyurmutur ki:) 鼎ahil, kt amelleri neticesinde yakn bir zamanda helakete urayacaktr; kafir de ahiret yurdunun kimin olduunu yakn bir zamanda anlayacaktr.
Allah Teala bizi ve sizi kendi rahmetiyle tehlike ve ktlklerden, afet ve belalardan korusun. Allah Teala istedii eye kadirdir. Allahn selam, rahmet ve bereketi btn vasi, evliya ve mminlerin, Muhammed ve Ehl-i Beyti地in zerine olsun. [20]
Burada Vesile Arayanlarn Mnacat馳la szmze son veriyoruz:
鄭llahm! Sana kavumam i輅n senin rahmet ve efkatinden baka bir vesilem, alemlere rahmet olarak gnderilen ve mmeti zntden kurtaran Peygamberinin efaatinden baka bir aracm yoktur.
Allahm! Senin bana kavumam ve rzana erimem i輅n bunlar vesile kl. Benim umutlarm senin kerem dergahna ynelmi, arzularm ise cmertliinin kapsna serilmitir. ヨyleyse Sana olan midimi kesme ve 軋bam hayrla sonu輙andr. Beni, cennetinde yerletirdiin ve keramet evinde yer verdiin ve kyamet gnnde sana (rahmetine) bakmakla gzlerini aydnlattn, kendi indinde doruluk menzillerinde menzil verdiin kimselerden eyle.
Ey kapsndan daha keremli bir kap bulunmayan ve merhametinden daha stn bir merhamet olmayan; ey yalnz kalann birlikte olabilecei en hayrl ve kovulann snabilecei en efkatli zat! Senin geni affna ellerimi a輓 ve kerem eteine sarlmm; beni eli bo olarak geri 軻virme, hayal krkl ve hsrana uratma; ey duay iiten Allah; ey merhametlilerin en merhametlisi!

Kaynaklar
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Sahife-i Nur,(Nur Sayfas) ンmam Humeyni, c.14, s.125
[2] Zekhair-ul Ugba, s.44 - Tefsirid-deral Menur ンsra Suresi ayet 17
[3] Menagib-i Al-i Ebi Talip c.3, s.341
[4] Rivayetlerde yle yer almaktadr; Fatma (s.a)地n bu fiili eylemi hakknda sorduklarnda, Fatma (s.a): Babacm! Dilenci sizin yannza geldii zaman size ait elbisenizi ona verip kendinizi hasr ile rttnz. Bende size benzemeye 軋ltm, diye arz etti. Ve szlerine Ahzab Suresinin 122. ayetini okuyarak devam etti.
[5] Bihar-ul Envar, c.43, s.81 Kef-il ミamme, c.2, s.94 - Mustedrik-ul Vesail, c.5, s.244
[6] Zekhair-ul Ugba, s.53
[7] Ahgag-ul Hag, c.10, s.167
[8] Sahih-i Ebi Davud, s.26 - Msned Ahmet bin Hanbel, c.6, s.282 - Fezailul Hamse (Be Fazilet) c.3, s.123
[9] Musdekrik-ul Sahihin, c.3, s.154
[10] Biharul Envar, c.18, s.364 - Tefsir-i Ayai, c.2, s.212 - Menagib-i Al-i Ebi Talip, c.3, s.334 - E値am-ul Vera, s.150
[11] Kenz-ul Emal, c.8, s.111
[12] ゙erh-i Nehcl Belaa ンbn-i Ebil Hadid, c.9, s.193 - Biharul Envar, c.22, s.236
[13] Kenz-ul Emal, h.45400
[14] Biharul Envar, c.104, s.91 - Mekarim-ul Ahlak, s.219 - Mustedrek, c.15, s.116
[15] Kenz-ul Emal, h.45346 - Nehcl Fesahe, h.1728
[16] Kenz-ul Emal, h.45391
[17] Biharul Envar, c.104, s.90 - Vesayil, c.21, s.367 - Men La Yehzerel Fakih, c.3, s.481
[18] Sahih Buhari, Fazlil Babl Hams (Fazilet Beinci Bab) - Essevaigul Mehrageh, s.9
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Feraid置s- Simtayn, c. 2, s. 67.
[2] - Bihar置l- Envar, c. 22, s. 491.
[3] - A.K. c. 22, s. 484-491.
[4] - A.K. c. 22, s. 484- 491.
[5] - Yenabi置l- Mevedde, s. 436. Mntahab置l- Eser, s. 192.
[6] - Feraid置s- Simtayn, c. 2, s. 68.
[7] - Bihar置l- Envar, c. 43, s. 143.
[8] - A.K. c. 43, s. 134.
[9] - A.K. c. 43, s. 179-180.
[10] - A.K. c. 43, s. 81.
[11] - Feraid置s- Simtayn, c. 2, s. 66.
[12] - Revzat置l- Kafi, hadis: 536.
[13] - Bihar置l- Envar, c. 43, s. 19.
[14] - Menakb-i ンbn-i ゙ehraub, c. 3, s. 33.
[15] - Sefinet置l- Bihar, c. 1, s. 662.
[16] - Avalim置l- Ulum ve値- Mearif, c. 11, s. 10.
[17] - Bihar置l- Envar, c. 50, s. 101.
[18] - Avalim置l- Ulum ve値- Mearif, c. 11, s. 30.
[19] - A.K. c. 11, s. 33.
[20] - Bihar置l- Envar, c. 53, s. 179-180.