ชื่อหนังสือ:       ชีอะฮฺมีคำตอบ
 ผู้ประพันธ์:      ซัยยิดริฎอ ฮุซัยนี นะซับ
 วันที่เผยแพร่: 2010-04-27 06:07:26