ชื่อหนังสือ:       อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์
 ผู้ประพันธ์:      ซัยยิดมุรตะฏอ อัสกะรี
 วันที่เผยแพร่: 2010-07-22 08:17:17