ชื่อหนังสือ:       อิมามในกุรอานและซุนนะฮฺ
 ผู้ประพันธ์:      อัลลามะฮฺ มุรฺตะฎอ อัสการีย์
 วันที่เผยแพร่: 2010-06-15 11:32:29