ชื่อหนังสือ:       เจาะลึกหะดีษษะเกาะลัยน์
 ผู้ประพันธ์:      อายะตุลลอฮ์ มุฮ์ซิน ค็อรรอซี
 วันที่เผยแพร่: 2010-06-01 09:21:24