สารบัญ
การถือกำเนิดของอมีรุลมุอ์มินีน

รับอิสลามคนแรก

ลัยละตุลมะบีต

ปิดประตูทุกบานเว้นแต่ประตูของอลี

อลีในสมรภูมิ

เมตตาธรรมต่อผู้ขัดสน

การรำลึก การอิบาดะฮฺ ภารกิจ และการบากบั่น

บริจาคขณะโค้งรุกูอฺ

ประตูแห่งวิทยานคร

ปรากฏการณ์สำคัญ ณ เฆาะดีรฺคุม

วาระสุดท้ายแห่งชีวิต