สารบัญ


1. อิมามศอดิก (อลัยฮิสลาม)กับหมอชาวอินเดีย

2. อิมามศอดิก (อ)กับอบูชากิรฺ

การเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระกระนั้นหรือ?!

ความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น

การไหลเวียนของโลหิต

การทำงานและการกระตุ้นของเซลล์ในร่างกาย

ความไม่รู้คือสาเหตุแห่งการปฏิเสธพระเจ้า

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในทุกสรรพสิ่ง ?

การศรัทธาในพระเจ้าของสัตว์และพืช

ปรัชญาของความตาย

3. อิมามริฎอ (อลัยฮิสลาม)กับซินดีก(ผู้ปฏิเสธพระเจ้า)

4. อิมามริฎอ (อลัยฮิสลาม)กับอบูกุรฺเราะฮฺ

5. อิมามอะลีกับปุโรหิตยิว

6. อิมามศอดิกกับพวกลัทธิวัตถุนิยม

ความเสื่อมสลายของวัตถุ

ปรัชญาแห่งการสร้างสรรค์

ปรัชญาของการสร้างซาตานมารร้าย

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า

การวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้า

เรื่องราวของมานีย์ (Manes)

ศาสดาของโซโรแอสเตอร์

7. ศาสดามุหัมมัด กับชนชั้นปกครองชาวกุร็อยช์

8. อิมามศอดิก (ขออัลลอฮฺทรงประสาทพรแด่ท่าน)กับญาบิรฺ บุตรหัยยาน

เอกภาพแห่งการดำรงอยู่

พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเคลื่อนไหว

ปรัชญาของการมีศาสนบัญญัติ

วิทยปัญญาของการยกเลิกศาสนบัญญัติ

วิทยปัญญาของการเปลี่ยนกิบละฮฺ

สาเหตุของการฆ่าตัวตาย

สาเหตุของความตาย

ปรัชญาของการมีชีวิต