สารบัญ


ขออยู่กับผู้สัจจริง

บทนำ

อัล-กุรอานในทัศนะของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ และชีอะฮฺอิมามียะฮฺ

ซุนนะฮฺของท่านนบี(ศ) ในทัศนะของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ และชีอะฮฺอิมามียะฮฺ

ความจริงสติปัญญาย่อมเห็นสอดคล้องกับการระบุอย่างนี้

หลักความเชื่อ(อะกออิด)ของชีอะฮฺและของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ

หลักความเชื่อในเรื่องอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ตามทัศนะของทั้งสองฝ่าย

หลักความเชื่อในเรื่องของนบี(ศ) ตามทัศนะของทั้งสองฝ่าย

ความจริงอยู่ที่ไหน?

1. ตำแหน่งอิมามในอัลกุรอาน

2. ตำแหน่งอิมามในซุนนะฮฺของท่านนบี(ศ)

ทัศนะและการโต้แย้งของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ในเรื่องตำแหน่งค่อลีฟะฮฺ

อำนาจวิลายะฮฺของอะลี(อ) ที่ระบุอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอันทรงเกียรติ

โองการว่าด้วย “อัล-บะลาฆ” เกี่ยวของกับเรื่องวิลายะฮฺของท่านอะลี(อ)อีกเช่นกัน

หมายเหตุ

โองการว่าด้วยความสมบูรณ์ของศาสนาเกี่ยวข้องกับตำแหน่งค่อลีฟะฮฺด้วยเช่นกัน

หลักฐานที่ว่าโองการนี้ถูกประทานที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺ

ข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์

ความสูญเสียและความขมขื่น

หมายเหตุประกอบคำอธิบาย

หลักฐานอีกประการหนึ่งในเรื่องวิลายะฮฺของท่านอะลี(อฺ)

หลักฐานที่ 1 เกี่ยวกับบทลงโทษผู้ปฏิเสธวิลายะฮฺของท่านอะลี(อฺ)

กฎลิขิตและการกำหนดสภาวะ(เกาะฎอ-เกาะดัร)ในมุมมองของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์

ความเชื่อของพวกชีอะฮฺ ในเรื่องเกาะฎอ เกาะดัร

ข้อขัดแย้งในเรื่องสิ่งที่ท่านศาสนทูต(ศ)ละทิ้งไว้

1.ความขัดแย้งระหว่างศ่อฮาบะฮฺว่าฮะดีษนั้นถูกต้องหรือเป็นความเท็จ

เรื่องที่อะบูฮุร็อยเราะฮฺขัดแย้งกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

ความขัดแย้งของท่านหญิงอาอิชะฮฺกับท่านอิบนุ อุมัร

ความขัดแย้งของท่านหญิงอาอีชะฮฺกับภรรยาทั้งหลายของท่านนบี(ศ)

2.ความขัดแย้งของมัซฮับต่างๆ ในเรื่องซุนนะฮฺของนบี(ศ)

ความขัดแย้งของซุนนะฮฺและชีอะฮฺในเรื่องซุนนะฮฺนบี(ศ)

อัล-คุมซฺ

การตักลีด

ความเชื่อที่อะฮฺลิซซุนนะฮฺจงเกลียดจงชังต่อชีอะฮฺ

อัล-อิศมะฮฺ (ความบริสุทธิ์ปราศจากบาป)

เราจะเริ่มวิเคราะห์ด้วยการอัญเชิญโองการจากอัล-กุรอาน ดังนี้

จำนวนอิมาม 12

ความรู้ของบรรดาอิมาม

ข้ออ้างเหล่านั้นมีหลักฐานหรือไม่ ?

อัล-บะดาอฺ การเปลี่ยนกฎเกณฑ์โดยอัลลอฮฺ(ซ.บ.)

หลักตะกียะฮฺ

หลักมุตอะฮฺ : การแต่งงานในกำหนดเวลา

การตะฮฺรีฟอัล-กุรอาน : การดัดแปลงในอัล-กุรอาน

การนมาซรวม

การซุญูดบนดิน

อัร-ร็อจอะฮฺ : การคืนชีพ

อัล-ฆุลุว์ : ในความรักต่อบรรดาอิมาม

อัล-มะฮฺดี : ผู้ถูกรอคอย

หมายเหตุ