สารบัญ


"อิมาม"ในเชิงภาษา

ประการที่หนึ่ง: อัล-กุรอานกับซุนนะฮฺของท่านศาสดาคือความสมบูรณ์ของกันและกัน

ประการที่สอง: การคาดการณ์ล่วงหน้าของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

ประการที่สาม: ท่านศาสดาให้ความสำคัญต่อการแต่งตั้งตัวแทนภายหลังจากท่าน

อิมามอะลีในอัล-กุรอานและซุนนะฮฺตามทรรศนะอหฺลิซซุนนะฮฺ

๒. สงครามตะบูก

จุดประสงค์ของคำว่า มินนี (مِنّي) บรรดาอิมามเป็นผู้รับมรดกทางความรู้ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

บรรดาอิมามเป็นผู้รับมรดกทางความรู้ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

๓. ณ เฆาะดีรฺคุม

มงกุฏผ้าที่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้สวมให้ท่านอะลีในวันนั้น

เชิงอรรถ