สารบัญ


คำถามที่ ๑ : อิตเราะตีถูกต้องหรือซุนนะตี?

คำถามที่ ๒ : จุดประสงค์คำว่าชีอะฮฺ หมายถึงใคร?

คำถามที่ ๓ : ทำไมท่านอะลี บุตร อบูฏอลิบจึงได้เป็นวะศีย์และตัวแทนของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)?

คำถามที่ ๔ : บรรดาอิมามคือใคร?

คำถามที่ ๕ : ทำไมเวลาศ่อละวาต (กล่าวสรรเสริญ)ท่านศาสดาจึงต้องมีลูกหลานต่อท้ายด้วย โดยกล่าวว่า อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลามุฮัมมัด "วะอาลิมุฮัมมัด"?

คำถามที่ ๖ : ทำไมจึงถือว่าบรรดาอิมามเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม)?

คำถามที่ ๗ : ทำไมเวลาอะซานต้องกล่าวว่าอัฃฮะดุอันนะอะลียันวะลียุลลอฮฺ?

คำถามที่ ๘ : มะฮฺดีแห่งอาลิมุฮัมมัดเป็นใคร ทำไมต้องรอคอยการมาของท่าน?

คำถามที่ ๙ : ถ้าหากชีอะฮฺถูกต้อง ทำไมจึงเป็นมุสลิมส่วนน้อย และทำไมมุสลิมส่วนมากจึงไม่ยอมรับ?

คำถามที่ ๑๐ : ร็อญอะฮฺคืออะไร และเหตุใดจึงต้องเชื่อ?

คำถามที่ ๑๑ : ชะฟาอะฮฺที่ชีอะฮฺมีความเชื่อนั้นหมายถึงอะไร?

คำถามที่ ๑๒ : การขอชะฟาอะฮฺจากผู้ที่มีสิทธิ์ให้ชะฟาอะฮฺเป็นชิริก(การตั้งภาคีต่อพระเจ้า)หรือไม่?

คำถามที่ ๑๓ : การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺเป็นชิริกหรือไม่?

คำถามที่ ๑๔ : การเรียกร้องความช่วยเหลือจากผู้อื่นถือเป็นการบูชาพวกเขาหรือไม่?

คำถามที่ ๑๕ : บะดาอ์หมายถึงอะไร และเพราะเหตุใดชีอะฮ์จึงมีความเชื่อในบะดาอ์?

คำถามที่ ๑๖ : ชีอะฮฺเชื่อว่าอัล-กุรอานถูกเปลี่ยนแปลงไช่หรือไม่?

คำถามที่ ๑๗ : ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศ่อฮาบะฮฺเป็นอย่างไร?

คำถามที่ ๑๘ : จุดประสงค์ของมุตอะฮฺคืออะไร และทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าหะลาล?

คำถามที่ ๑๙ : ทำไมชีอะฮฺจึงสุญูดบนดิน?

คำถามที่ ๒๐ : ทำไมเวลาซิยารัต (เยี่ยม) สถานที่ฝังศพ ชีอะฮฺจะจูบประตูหรือฝาผนังสถานที่ดังกล่าว และถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิริมงคล?

คำถามที่ ๒๑ : ทรรศนะของอิสลามถือว่าศาสนามิได้แยกออกจากการเมืองใช่หรือไม่?

คำถามที่ ๒๒ : ทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าบุตรของท่านอิมามอะลี (ฮะซันและฮุซัยนฺ)เป็นบุตรของท่านศาสดา?

คำถามที่ ๒๓ : ทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าค่อลิฟะฮฺต้องมาจากการแต่งตั้ง?

คำถามที่ ๒๔ : การสาบานด้วยนามอื่นที่นอกเหนือจากพระนามของอัลลอฮฺเป็นชิริกหรือไม่?

คำถามที่ ๒๕ : การขอผ่าน (ตะวัซซุล) ไปยังเอาลิยา (กัลยาณมิตรของพระองค์)เป็นสาเหตุทำให้เป็นชิริกและบิดอะฮฺหรือไม่?

คำถามที่ ๒๖ : การจัดฉลองวันเกิดบรรดาเอาลิยาของอัลลอฮฺเป็นชิริกหรือบิดอะฮฺหรือไม่?

คำถามที่ ๒๗ : ทำไมชีอะฮฺถึงนมาซห้าเวลาเหลือเพียงสามเวลา?