ชื่อบทความ:     ซิกรุลลอฮ์ด้วยจิต
       ผู้เรียบเรียง:      อายะตุลลอฮ์ ญะวาดี ออโมลี
       วันที่เผยแพร่ :   2010-09-16 08:07:34