ชื่อบทความ:     วิธีออดอ้อนฉอเลาะพระเจ้า
       ผู้เรียบเรียง:      อายะตุลลอฮ์ ญะวาดี ออโมลี
       วันที่เผยแพร่ :   2010-08-25 13:24:10