สารบัญ


>เงื่อนไขการเป็นวาญิบและความถูกต้องของศีลอด

หญิงมีครรภ์และการให้นม

การป่วยไข้และข้อห้ามจากแพทย์