สารบัญ


ตั้งเป้าหมายให้สูง ในเดือนที่อุดมด้วยผลบุญ

ดุอาคือ "กุรอานที่ลอยขึ้นสู่เบื้องบน"

การ"ออดอ้อนฉอเลาะของบ่าว" ที่ปรากฎอยู่ในบทดุอา