สารบัญ


เจ้าภาพที่ดีที่สุดคือใคร?

1. รู้ตัวผู้กระทำผิด แต่ยังให้การต้อนรับ

2. ท่านนบียูสุฟวางตัวเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

3. ตอบรับคำขอร้อง

4. ให้อภัยทันที