Vitabu vya Kiislamu
Makala za Kiislamu
Orodha ya E:mail

TUMA UKURASA HUU
JINA
E MAIL
Mhasibu wa wageni wa kila siku :   436

Idadi ya wageni wa jana :  240

Hudhurio kubwa zaidi ni:  7698
katika tarehe  2011-11-06

Idadi ya wageni wote:  2167647

 KUTAFUTA
 Tafuta neno  
 Mwandishi  
 Jina la kitabu au Makala za Kiislamu  
 
Mtume (s.a.w.w) amesema:  {wafundisheni sala watoto wenu wanapofikia umri wa miaka saba, na walazimisheni kusali wanapofikia umri wa miaka kumi, na muvitenganishe vitanda vyao katika umri huo }.  Kanzul-Ummaal, J.16. No. 45, 33
 MFALME WA UVUMILIVU
 UCHUNGUZI WA IMAM MAHDI
 Fadak
 JAWABU KWA WAPINGA MAULIDI
 FADHILA ZA SAYYIDNA ALI (A.S)
 ILI NIWE PAMOJA NA WAKWELI
 USHIA
 SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S)
 UKWELI WA USHIA
 DALILI ZA KIAMA
 VITUO VYA KIAMA KWA WAUMINI NA WAOVU
 VISIMAMO VYA SIKU YA KIAMA
 UMUHIMU WA DINI KATIKA JAMII
 MASHARTI YA KUWA MUISLAMU WA KWELI
 MALENGO YA DINI
 MAKUNDI YA WANAADAMU SIKU YA KIAMA NO.2
 MAKUNDI YA WANAADAMU SIKU YA KIAMA
 KUDHUHURU KWA IMAM MAHDI (A.S)
 DINI KATIKA TAMADUNI NA MAADILI
 DARAJA YA MITUME
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua Iftitah kwa Mahadhi Mengine 
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua ya Sahar  
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua ya Abu Hamza Thumali  
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua ya Iftitaah 
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua Isomwayo Kila sku ya Ramadhani 
 Sheikh Abdi-Llahi Naasir   Dua Isomwayo Kila sku ya Ramadhani 
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua ya Imam Jawad (a.s) 
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua ya kila Siku ya Ramadhani 
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Dua za kila siku ya Ramadhani 
 Dua mbali mbli za Ramadhani   Allahumma Rabba Shahri Ramadhan 
 imam_hadi_4.jpg
 imam_hadi_2.jpg
 imam_hadi_2.jpg
 imam_hadi_1.jpg
 imam_bagher_5.jpg
 imam_bagher_4.jpg
 imam_bagher_3.jpg
 imam_bagher_2.jpg
 Imam_bagher_1.jpg
 baqir_5.jpg

Jina la kitabu:MAHOJIANO BAINA YA MLAHIDI NA IMAMU JA'FAR SADIQ (A.S.)  -- Mtunzi:Sheikh TabarsiyJina la kitabu:TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA SITA -- Mtunzi:Sheikh Muhammad Jawad MughniyyaJina la kitabu:Amiraly M H Datoo  -- Mtunzi:WAPOKEZI WA KISHIA NDANI YA VITABU VYA KISUNNIJina la kitabu:FADHILA ZA SAYYIDNA ALI (A.S)  -- Mtunzi:NAJMUDDIIN SHARIF AL-ASKARIYJina la kitabu:AKIDA -- Mtunzi:Sayyid Ali KhameneiJina la kitabu:ADHANA YA USIKU WA MANANE -- Mtunzi:Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari Jina la kitabu:MUONGOZO KWA WASOMAJI -- Mtunzi:Jumaa MayungaJina la kitabu:BIBLIA NENO LA MUNGU -- Mtunzi:Seyyid Muhammad Mahdi Husaini Shirazi
MAHOJIANO BAINA YA MLAHIDI NA IMAMU JA'FAR SADIQ (A.S.)
TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA SITA
Amiraly M H Datoo
FADHILA ZA SAYYIDNA ALI (A.S)
AKIDA
ADHANA YA USIKU WA MANANE
MUONGOZO KWA WASOMAJI
BIBLIA NENO LA MUNGU


Matangazo
Site zinazohusiana nasi
Site rafiki
Mitizamo yenu

KUANGALIA MITIZAMO
 Vitabu vya Kiislamu
 Makala za Kiislamu
Display Pagerank