Jina la kitabu:              MWENYEZI MUNGU NA SIFA ZAKE
 Mwandishi:                 KIMEANDIKWA NA SAYYID MUJTABAA MUUSAWIY LARI
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-12 13:23:21