Jina la kitabu:              ULIMWENGU WA KIISLAMU, FURSA NA CHANGAMOTO
 Mwandishi:                 Radio ya Kiswahili Tehran
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-10 14:31:07